KOBİGEL–Kobi Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı


KOSGEB KOBİGEL, Kobi Gelişim Destek Programı kapsamında 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısına yönelik olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi proje yazım ve yönetim desteği ile sanayicinin yardımına koşuyor.

Programın genel amacı, “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri ve Yazılım Sektörlerindeki Kobilerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Proje Teklif Çağrısına;

  • “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,
  • Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3)
  • Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri başvuru yapabilecektir.

    İstanbul için Başvuru Yapabilecek İşletmelere Ait Nace Kodları

14 – Giyim eşyalarının imalatı

25 – Makine teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı

28 – Başka yerde sınıflandırılmamı makine ve ekipman imalatı

20 – Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

26 – Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Diğer iller ve Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Son başvuru tarihi: 22 Haziran 2018 Cuma

Harun Sami ÇİFTÇİ

Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri Uzman Yardımcısı
T.C. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi


Dâhili 1
: (212) 692 98 86
Dâhili 2: (212) 692 98 68

Fax       : (212) 693 82 29
E-posta: harun.ciftci@izu.edu.tr