M.D.B.F. Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

02.03.2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında yayınlanan ilan üzerine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından, ALES puanının % 60’ı ve yabancı dil puanının % 40’ı dikkate alarak değerlendirilmiştir.              

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi

Giriş Sınav Tarihi: 26/03/2018

Saat ve yeri: 14.00, Rektörlük Binası TR 137  

Ön Değerlendirme Sonuçları

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

SIRA NO

BAŞVURAN ADAYLARIN
ADI ve SOYADI

DEĞERLENDİRME NOTLARI

ALES PUANI
( SAY )

60%

YABANCI DİL
PUANI

40%

ÖN DEĞERLENDİRME
PUANI

DURUMU

1

Ayşe Dilara SAYIMLAR

90,57082

54,34

93,750

37,5

91,84

Sınava Girebilir.

2

Meltem TÜRKMEN KÜÇÜK

73,39143

44,03

82,500

33

77,03

Sınava Girebilir.

3

Pınar YELOĞLU

76,04684

45,63

76,250

30,5

76,13

Sınava Girebilir.