Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN    

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

3) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

Zihin Engelliler Eğitiminde Doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

 

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Arapça Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Matematik Eğitimi alanında doktora derecesi almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Toplu Beslenme Sistemleri üzerine yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Sosyoloji Alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Doçent

1

Doktorasını Sosyoloji Alanında yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

 

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını İslam Hukuku alanında yapmış olmak