Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

3) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine YÖK formatlı özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1 Profesör

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1 Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P. D Anabilim Dalı

2Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1 Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1 Profesör

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

1 Profesör

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

1 Yardımcı Doçent

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

1 Doçent

Doktorasını veya Doçentliğini Finans alanında almış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

1 Yardımcı Doçent

Doktorasını Finans veya Uluslararası Ticaret alanında yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

1 Yardımcı Doçent

Doktorasını muhasebe veya pazarlama alanında yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

1 Yardımcı Doçent

Doktorasını iktisat dalında almış olmak, Ar-Ge alanında çalışmaları bulunmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam Ekonomisi ve Finans

1 Yardımcı Doçent

Doktorasını Ekonomi alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1 Yardımcı Doçent

Beslenme, Obezite ve Yaşlanma konularında bilimsel çalışmalar ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayın yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1 Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi mezunu olup, Aile Hekimliği alanında uzman olmak.