Öğretim Üyesi İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması

d) Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşlerine başvurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.

 

Son Başvuru Tarihi: 05 Nisan 2022

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

Doçentliği ve Profesörlüğü İşletme ve Personel Yönetimi-Organizasyon alanında olmak, İşletme ve Personel Yönetimi alanında yayınları ve çalışmaları bulunmak.