İslam İktisadı ve Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Sonuçları


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI JÜRİ RAPORU
islam iktisadı