Öğretim Üyesi İlanı


 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.   

 

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

    

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2021

 

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış, Yöneylem Araştırması alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı veya Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Yazılımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Bilimleri alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Bilgisayar Donanımı alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı Kontrol alanında olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği (Elektrik Tesisleri) Doktora mezunu olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği Doktora mezunu olmak. Elektronik alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Yapı Elemanları ve Malzemeleri alanında Mimarlık Doktora mezunu olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Yapı Elemanları ve Malzemeleri alanında Mimarlık Doktora mezunu olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

İç Mimarlık alanında Doktora mezunu olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği

Doçent

1

Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanında almış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında tamamlamış olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentliğini Müzik ve Sahne Sanatları Alanında almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorası, Uzmanlığı Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji İngilizce

Dr. Öğretim Üyesi

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji İngilizce

Dr. Öğretim Üyesi

1

Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Psikoloji alanında yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki şartları taşımak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentliğini Türk İslam Düşüncesi alanında almış olmak. İslâm Felsefesi, Çağdaş Türk Düşüncesi alanlarında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Beden Eğitimi / Spor Bilimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği vb. alanda yapmış olmak

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.