İnsan ve İktisat Söyleşi Seminer Serisi: "İslam’ın Ekonomi Politiği"


  • Tarihler: 26 – 26 Nis, 2019

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi  (İSEFAM)’ın her ay düzenli olarak organize ettiği İnsan ve İktisat Söyleşi Seminer Serisinin bu ayı ki konuğu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakultesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ hocamız olacaktır. Prof. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ hocamız ile bu ay “İslam’ın Ekonomi Politiği” konusunu tartışacağız.

"İslam âleminin içinde bulunduğu sosyal kriz ve iktisadi geri kalmışlık problemini farklı görüşteki sosyal bilimciler ele almışlardır. Kimileri İslam toplumlarının geri kalmışlığı meselesinin temel sebebinin bizatihi İslam Dini olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu görüş iktisadi açıdan mesnetsiz, siyasi açıdan köksüz ve sosyal anlamda da yetersiz bir argümandır. Bir dinin bir toplumun fakirleşmesine katkı sunamayacağı gibi zenginleşmesine de katkı sunamayacağı açıktır. Öte yandan bazı sosyal bilimciler de mevcut  sosyal kriz ve iktisadi geri kalmışlık probleminin ana sebebinin dinin temel emir ve yasaklarını çiğnemek, İslam Şeriatı'nın va'z ettiği toplumsal ve iktisadi kurallara uymamak olarak tanımlamaktadır. Bu, bir Müslüman olarak hepimizin içindeki duyguları anlatsa da, bilimsel açıdan bir dayanağı yoktur. Bu bakış açısındaki araştırmacılar "faizsiz finans modeli" dışında bir şey söyleyememişlerdir. Gerek iktisadi açıdan gerekse dini açıdan çok özel bir alana ve çok kısıtlı bir duruma işaret eden "faizsiz finans modeli" İslamın temel iktisadi ve sosyal ilkelerini göz ardı etmemize de vesile olmuş olabilir. Bu konferansta bu temel ilkelere yeniden göz atacağız.

Tarih: 26 Nisan 2019
Saat: 15:30 -17:30
Yer: Seminer 1 (Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü)

Programa kayıt için lütfen tıklayınız.

INSTITUONAL-TWIT