Türkiye ile Özbekistan Arasındaki Sosyal-Ekonomik ve Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi


 • Tarihler: 25 – 26 Nis, 2019

Özbekistan Mirzo Ulugbek Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ortaklığıyla düzenlenen "Türkiye ile Özbekistan Arasındaki Sosyal-Ekonomik ve Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi" başlıklı konferans 25 Nisan 2019 Perşembe günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilecektir.

Konferansın programı aşağıdaki gibidir.

OZBEK-TWT

PROGRAM

25 Nisan 2019

09.00-09.30

Katılımcı Kayıtları

09.30-10.30

Açılış Konuşmaları

Mehmet Süreyya Er – Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Taşkent Büyükelçisi

Ali İhsan Çağlar – TİKA Taşkent Program Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Bulut – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Avazjon Marahimov – Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü

10.30-10.45
Kahve Arası

10.45-12.00
Birinci Oturum: Mevcut İşbirlikleri ve İşbirliği Potansiyeli


Moderatör
Prof. Dr. Rasul Rakhmanov - Özbekistan Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Katılımcılar ve Konu Başlıkları:

 1. Prof. Dr. Mehmet Bulut: İpek Yolu’nun Yeniden Canlanmasında Türkiye’nin Rolü
 2. Prof. Dr. Hasan Abulkasimov: Özbekistan’da Yenilikçi Kalkınma Sağlamanın Yolları
 3. Prof. Vakhabov A.V.: Özbekistan'ın Sürdürülebilir Ekonomik Büyümesinde Yenilik Politikalarının Uygulanmasında Uluslararası Deneyimlerden Yararlanma Fırsatları
 4. Prof. Dr. Kudret Bülbül: Özbek Öğrenciler Özelinde Türkiye’deki Uluslararası Öğrenciler ya da Çok Yönlü Elçiler
 5. Akad.Gulamov Saidakhror: Büyük İpek Yolu'ndaki Macera Turizminin Gelişimi (Eventful Tourism)
 6. Prof. Farmonkul Egamberdiev: Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşbirliğinin Başlıca Biçimleri

12.00-12.15

Kahve Arası

12.15-13.30

İkinci Oturum: Eğitim, Siyaset, Ekonomi ve Maliye

Moderatör:
Prof. Dr. Mehmet Bulut - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Katılımcılar ve Konu Başlıkları:

 1. Prof. Dr. Mustafa Ateş: Rekabet Hukukunun Sovyet Sonrası Dönem İçin Orta Asya Ülkelerinde Geliştirilmesi
 2. Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş: Gelenekten Geleceğe Müslüman Zihin Dünyasının Yeniden İnşası ve Eğitim
 3. Prof. А.М. Sodikov: Özbekistan'ın Yeni Bölgesel Kalkınma Stratejisi
 4. Prof. Dr. Kadir Canatan: İslam Bilim Tarihi: Empirik Bir Çalışma (Bir Bilim Havzası Olarak Maveraünnehir)
 5. Dr. M. Enes Kala: Tek Gelenek Farklı Simalar İslam Siyaset-Ahlak Düşüncesinde Birbirini Tamamlayan Halkalar Kutadgu Bilig-Siyasetname-Mahbûbu’l Kulûb
 6. Alisher Muminov: Özbekistan: Ülke Modernleşmesinin Bir Faktörü Olarak Eğitim Reformları

13.30-14.30

Öğle Yemeği

14.30-16.00

Üçüncü Oturum: Tarihi İlişkiler

Moderatör:
Doç. Dr. Dilshod Urakov - Özbekistan Milli Üniversitesi

Katılımcılar ve Konu Başlıkları:

 1. Doç. Dr. Zumrad Rahmankulova: Osmanlı Hanlıkları ve Osmanlı Devleti Arasındaki İlişkilerde Ticaret Yollarının Önemi
 2. Yunusova X.: 1980'lerde Özbekistan'da “Pamuk Sektörü” Kurbanları Hakkında Bazı Argümanlar
 3. N. Polvonov: Özbekistan Ile Türkiye Arasındaki Kültürel Ilişkiler ve Beklentiler
 4. Alinazarova D.: Yishohon, Junaydulla li Ibrat-Namangan'ın Kurucusu.
 5. Urakov D.: Orta Asya Hanlıkları ve Osmanlı Türkleri Arasındaki Ilişkilerin Tarihi
 6. Saifullaev X.: Türkistan Koleksiyonunda Asya Devletlerinin Tarihi Hakkında Bilgi
 7. Burieva X., Yusupova D.: Taşkent’teki Büyük İpek Yolu
 8. Zohidova S.: Buhara'nın Büyük İpek Yolu'ndaki Yeri
 9. Yusupova D., Khushmatova S.: Khorezm'deki Jadid ve Genç Buhara Halkının Hareketi
 10. 10.Juraev Z.: Movardiya “Al-Ahkom Al-Sultoniya va-l-valoot ad-diniyya” Eserinde Serbest Seçici Çalışmalar

16.00-16.45

Kahve Arası

16.45-17.30

Dördüncü Oturum: Dini İlişkiler

Moderatör:
Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Katılımcılar ve Konu Başlıkları:

 1. Prof. Dr. Ahmet Cahid Haksever: Günümüz Mâverâünnehir’inde Nakşbendiyye-Hüseyniyye
 2. SH.O.Madayeva: XIX Yüzyil Sonlarında ve XX. Yüzyılın Başlarında Türkistan ve Türkiye'nin Genel Ideolojik ve Politik Kimliği
 3. Prof. Dr. Abdurrahman Candan: Maveraünnehir Âlimlerinden Ebu Zeyd Ed-Debûsî Ve İbnü’l-Münzir En-Nisabûrî’nin Hilaf İlmine Katkıları
 4. Dots. Artikov Muzaffar Abdurakhmanovich: İmam Buhari'nin Eserlerinde Manevi İslami Düşünceler
 5. Doç. Dr. Mustafa Öztürk: Özbekistanlı İki Meşhur Hadis Alimi: Buhârî ve Tirmizî
 6. PhD Bozarova Feruza Gaybullaevna: Toplumun Sürdürülebilirlik Faktörü Olarak Dini Hoşgörü
 7. Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım: İmam Buhari'nin Fıkıh Anlayışı
 8. D.E. Fayzihodzhaeva'yı: Night Keklik: İslam Mantık Tarihçisi

17.30-18.30

Kapanış Konuşmaları

Dr. Yusuf Kaplan - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Avazjon Marahimov – Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü

26 Nisan 2019 Cuma

09.30-10.45

Beşinci Oturum: Dün, Bugün ve Gelecek

Moderatör:
Prof. Dr. Mustafa Ateş - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Katılımcılar ve Konu Başlıkları:

 1. Prof. Dr. Bülent Kent: Bölgesel İşbirliklerinde İdarenin Rolü: Türkiye Tipi Başkanlık Modeli
 2. Dr. Aydın Kudat: Türkiye Özbekistan Arasındaki Sosyo-Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesinde Semerkand Havzasının Önemi
 3. Dr. Fatih Kaplanhan: Ikki marta qattiy soliqqa tortish shartnomasi: Turkiya va Oʻzbekistonmisolida
 4. Dr. Cem Korkut: Ülkeler Arası İşbirliklerinin Geliştirilmesinde İslâmî Finansın Önemi
 5. Mehmet Tuğrul: Osmanlı’da Vakıf Kervansaraylar ve İpek Yolu Ticaretindeki Rolleri
 6. Nurgül Sevinç: Türkiye ve Türki Cumhuriyetler: Ekonomik Büyüme Yaklaşımı Analizi

10.45-11.00

Kahve Arası

11.00-12.00

Beyin Fırtınası Oturumu