Estetik, İktisat, Hikmet ve Siyaset: Nizam'ül-Mülk Bin Yaşında


  • Tarihler: 24 – 25 Ara, 2018
Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yapan, Siyasetname yazarı, Nizamiye medreselerinin kurucusu Nizam'ül-Mülk, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum ile anılacak.

Nizam'ül-Mülk'ün doğumunun 1000. yılı vesilesiyle düzenlenen "Estetik, İktisat, Hikmet ve Siyaset: Nizam'ül-Mülk Bin Yaşında" başlıklı sempozyum, 24-25 Aralık 2018 tarihlerinde İZÜ Halkalı Kampüsü İSEFAM Amfi'de gerçekleştirilecek. 

Yer: İZÜ Halkalı Kampüsü, İSEFAM Amfi
Açılış: 24 Aralık 2018 Pazartesi, Saat 10:30

FACEBOOK 


Sempozyum Programı

İlk Gün - 24 Aralık 2018

9:30-10.30: Kayıt ve İkram

10:30-11.30: Selamlama Konuşmaları

11.30-12.30: Açılış Konferansı

Bin Yılı İnşa Eden Nizam'ül-Mülk
Yusuf Kaplan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi


12.30-14.00: Öğle Arası

14.00-15.30: 1. Oturum: "Nizamülmülk'ün Siyaset Felsefesi ve Tarihe Yansıması"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M.Emin Köktaş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

"Nizamülmülk'ün Siyaset Felsefesi"
Doç. Dr. Şenol Korkut, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

"Nizamiye Medreselerinden Günümüze Medrese-İktidar İlişkileri"
Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi

"Osmanlı'nın İlk Dönemlerinde Gazali ve Nizamülmülk Etkisi"
Dr. Öğretim Üyesi Hilmi Kaçar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi


15.30-16.00:
Çay-Kahve Arası

16.00-18.00: 2.Oturum: "Siyasetname'yi Yeniden Düşünmek"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehdi İlhan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 "Halka İsyan Etmek: Nizamülmülk Siyasetnamesinde Hikayelerin Sessiz Dili"
Doç. Dr. Kamuran Gökdağ, Mardin Artuklu Üniversitesi

"Siyasetnamelerde Şûra Prensibi: Nizamülmülk, Mâverdî ve İbn Teymiye"
Öğretim Görevlisi Fatih Okumuş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

"Osmanlı Seyahatnamelerinde Nizam Düşüncesi"
Dr. Öğretim Üyesi Orhan Keskintaş, Muş Alpaslan Üniversitesi

İkinci Gün - 25 Aralık 2018

 

10.30-12.30: 3.Oturum: "Nizamülmülk ve Gazali'de Eğitim Felsefesi"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Çaha, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

"Gazali'nin Eğitim Felsefesi"
Prof. Dr. Kadir Canatan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

"Nizamülmülk ve Eğitim Geleneği"
Doç. Dr. Beytullah Kaya, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

"Nizamiye Medreselerinde Hadis İlmi"
Dr. Öğretim Üyesi Fikret Özçelik, Mardin Artuklu Üniversitesi12.30-14.00: Öğle Arası

14.00-15.30: 3.Oturum: "Nizamülmülk ve İktisat Geleneğinin Omurgası"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arif Ersoy, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

"Bin Yıllık İktisat Geleneğinin Kökleri"
Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

"İran'dan Osmanlı'ya Tahrir Geleneği"
Dr. Öğretim Üyesi Nuray Ocaklı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi15.30-16.00: Çay-Kahve Arası


16.00-18.00: 5.Oturum: "Batınîler Ve Haçlılarla Mücadele"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Güney, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

"Nizamülmülk'ün Projesinin Haçlılarla Mücadeleye Etkisi"
Dr. Öğretim Üyesi Ziya Polat, Mardin Artuklu Üniversitesi

"Nizamülmülk Döneminde Batınîlik"
Prof. Dr. Özcan Hıdır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

"Tarihi Romanlarda Üç İsim: Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam"
Prof. Dr. Durali Yılmaz