2. Türkiyenin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı


  • Tarihler: 22 – 22 Ara, 2018

"2. Türkiyenin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı", 22 Aralık 2018 Cumartesi günü 9:00-18:00 saatleri arasında İZÜ Altunizade Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

II. WORKSHOP ON ECONOMIC PROBLEMS IN TURKEY &  SOLUTION SUGGESTIONS OF ISLAMIC ECONOMICS*

December 22, 2018 / Saturday  IZU Altunizade Campus - Istanbul


SESSION 09.30-11.00
GLOBAL ECONOMIC TRENDS AND CURRENT PROBLEMS OF TURKISH ECONOMY 

Chair: Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl / Ankara Yıldırım Beyazıt University

Socio-Economic Development and Turkey
Prof. Dr. Fuat Erdal / İbn Haldun University

Global Income-Wealth Distribution and the Situation in Turkey
Prof. Dr. Mahmut Bilen / Sakarya University

Capital Deficit in Developing Countries and Turkey Case Assoc.
Prof. Hatice Karahan / Istanbul Medipol University*

SESSION 11.30-13.00
ECONOMICS CRISES AND POLICIES OF ISLAMIC ECONOMICS 

Chair: Prof. Dr. Ahmet İncekara / İstanbul University*

From Crisis-Producing Economy to Supply-Side Economy
Prof. Dr. Arif Ersoy / İstanbul S. Zaim University

Global Financial Crises and Islamic Economics
Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan / İstanbul Medeniyet University

The Role and Importance of Islamic Financial Institutions in Reducing the Effects of Financial Crises
Assoc. Prof. Dr. Talat Ulussever / Capital Markets Board

SESSION 14.30-16.00
ECONOMIC MODEL SUGGESTIONS FOR ISLAMIC ECONOMICS

Chair: Prof. Dr. Metin Toprak / Istanbul University

The Main Properties and Characteristics of Islamic Economics
Prof. Dr. Monzer Kahf / İstanbul S. Zaim University

The Foundations of Islamic Macroeconomic Model
Prof. Dr. Mabid Al-Jarhi / Ankara Sosyal Bilimler University

A Supply-side Model Suggestion for Islamic Economics
Prof. Dr. Hakan Sarıbaş / Zonguldak Bülent Ecevit University

SESSION 16.30-17.30
GENERAL ASSESSMENT AND POLICY SUGGESTIONS OF ISLAMIC ECONOMICS ON TURKISH ECONOMY

Chair: Prof. Dr. Mehmet Bulut / İstanbul S. Zaim University

The Role and Importance of Islamic Economics in Supplying Turkey’s Capital Needs 
Prof. Dr. Ahmet F. Aysan / İstanbul Şehir University

Islamic Finance Policy Suggestions for Turkish Economy
Prof. Dr. Servet Bayındır / İstanbul University

Solution Suggestions of Islamic Economics for Emerging Economies
Prof. Dr. Turan Erol / İstanbul S. Zaim University

Please fill out the form for participation…

* Simultenous translate is available **participation has not been confirmed yet.

2. Türkiyenin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı Kitapçığı


iktisat-calıstay