1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu (Vakıf ve Sürdürülebilir Kalkınma)


  • Tarihler: 14 – 15 Tem, 2018

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin düzenli olarak yapmayı planladığı Vakıf Kurumu Sempozyumu 14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde, “Vakıf ve Sürdürülebilir Kalkınma” temasıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hamad Bin Khalifa University, Borsa İstanbul ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi işbirliği ile bu alanda çalışmalar yapan tüm araştırmacıların katılımına açık olarak üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Tebliğ çağrısı için (Türkçe)

Özetler için waqfsymposium@gmail.com adresine eposta gönderebilir yahut Easychair sistemi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Call for paper (English)

You can send an email to waqfsymposium@gmail.com or make your submission via Easychair for abstracts.

VAKIFLAR-SEMP-AFIS

INTERNATIONAL WAQF INSTITUTION SYMPOSIUM PROGRAM

July 14, 2018 / Saturday 9.00 - 9.45 Opening Ceremony
İkram Göktaş (Vakıf Katılım); Himmet Karadağ (BIST) Prof. Dr. Mehmet Bulut (İZU)
9.45 - 10.30 Keynote Speech
Mehmet Genç
10.30 - 11.00 Coffee Break
I. Session 11.00 - 12.30 Main Hall* Hall II
12.30 - 14.00 Lunch
II. Session 14.00 - 15.30 Main Hall* Hall II
15.30 - 16.00 Coffee Break
III. Session 16.00 - 17.30 Main Hall* Hall II
19.00 - 22.00 Bosphorus Boat Trip & Conference Dinner
July 15, 2018 / Sunday IV. Session 9.30 - 11.00 Main Hall* Hall II
11.00 - 11.30 Coffee Break
V. Session 11.30 - 13.00 Main Hall* Hall II**
13.00 - 14.30 Lunch
14.30 - 16.00 Closing Session
*English **Arabic

I.Session - Main Hall*

Mehmet Bulut A Comparision on the Otoman Waqf Civilisation and Modern Economic Development Paradigm
Zohra Jabeen Legal and Financial Solutions for Strengthening Waqf: The Case of Pakistan
Fadwa Chaker & Mohamed Wail Aaminou Empowering Social Enterprises through the Waqf Institution: The Case Of Sdg 3 (Good Health and Well-Being)
Dzuljastri Abdul Razak, Fodol Mohamed Zakaria, Ali Ahmad Burhan & Ahmed Abdilahijama Factors that Determine Donors Intention to Endow Cash Waqf for Microenterprises in Malaysia
NadjibaBadi Boukemidja The Internationalisation of Competition Law: Warranty of Sustainable Development?
Majida Ziani Mechanisms of Activating the Developmental Role of Islamic Waqf

I. Session - Hall II

Mehmet Bulut & Cem Korkut Sermaye Oluşum ve Birikim Sürecinde Vakıfların Rolü: Osmanlı Para Vakıfları Örneği
Ahmet Akman Avarız Vakıfları Perspektifinden Kırsal Kesim Sosyal Dayanışma ve Kalkınmaya Bakış
Hakan Dulkadiroğlu & Aydın Kudat Türkiye’de Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Vergi Statüsü
Mustafa Afşin Sancar Vakıf Ekosisteminde Bireyin Sürdürülebilir Kalkınması için Kadim ve Modern Yaklaşımın Buluştuğu Bir Model: Karz-ı Hasen'e Dayalı Mikrofinans
Fikri Kaplan & Abdullah Çelik Ekonomi Güvenliğini Sağlamada Bir Yöntem: İslami Finans

II. Session - Main Hall*

Ahmad Khaliq, Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad & Nazimah Hussin The Investment of Waqf Assets in Unit Trusts to Eradicate the Socio Economic Issues: A Conceptual Study
Zohra Jabeen, Muhammad Fahim Khan Action for Extreme Poverty And Hunger: The Concepts of Rushd, Waqf, and Infaq in Consumption Policy
Hamide Dizajie The Analysis of Vaghf Roleplaying in Maintaining the Use of GardenlandsCase Study of Maragheh Gardens
Qodratullah Qorbani The Philosophy and Practical Results of Charity in the Quran
Yusuf Dinç The Enterprise Solution to Capitalist Opportunism: The Musharakah Waqf

II. Session - Hall II

Abdurrahman Candan İslam Vakıf Hukukunda “İstibdal” ve Günümüzde Uygulanma İmkanları
Çiğdem Gürsoy, Melik Ertuğrul Tekerlek Yeniden mi Keşfediliyor? Para Vakıfları ve Mikro Kredi Uygulamaları
Halil İbrahim Yaşlak & Abdurrahman Candan BITCOIN Örneği Üzerinde Fıkhın Güncel Meselelere Bakış Açısı
Ümit Güler Osmanlı Kıbrısı'nda Para Vakfı Uygulamaları (1750-1800)
Ejder Okumuş Bir Toplumsal Sermaye Kurumu Olarak Vakıf

III. Session - Main Hall*

Seyed Reza Eftekhari Exploring Doctrines of Islamic Institutionalism for Social Justice: The Case of Waqf
Raditya Sukmana,Faridatul Aliyah,Zawawi Mochtar &Chusnul Faizah Critical Assessment on Productive Waqf in Health Sectors: Case Study Vip Room Islamic Hospital Malang, East Java Province, Indonesia
Muhammad Aziz Waqf A Tool for Preservation of Posterity in the Light of Maqasid E Sharia
Mhd Handika Surbakti The Role of Waqf in Financing Educational Institution: A Case Study Of Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Indonesia
M. Fahim Khan & Zohra Jabeen Sadiq Innovative Dimensions for The Development of Awqaf to Make Private Sector Synchronize Social Progress with Economic Progress

III. Session - Hall II

Rahşona Kencaboeva Geçmişten Günümüze Vakıfların Özbekistan Sosyal Hayatındaki Etkileri
Ruhi Can Alkın Balkanlar'da Sürdürülebilir Bir Kalkınma Pratiği Olarak Alsar Vakfı
Muhammed Emin Durmuş & Süleyman Kaya İktisadi Açıdan 18. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Mektep Vakıfları
Yasin Yılmaz Kanuni Vakıflarının İstanbul Süleymaniye Külliyesi’nde Yapılan Eğitim ve Kültür Hizmetlerine Katkısı
Yakup Özsaraç Vakıflarda Bilgili Bütünlüğü: VGA Arşivi ve Vakfiyeler

IV. Session - Main Hall*

Anna Sardiana Indonesian Waqf Board (Bwi) Communication Patterns Toward Muslim Interest In Cash Waqf : An Analysis
SaadMsellek The Institution of Awqaf and Its Social and Humanistic Dimension
Zul Ihsan Mu’arrif & Irma Yuliani Waqf Development and Sustainability: Is the International Waqf Bank An Emergency Case?
Fajar Dwi Alfian The Impact of Sukuk-Waqf on Economic Development
Lu'liyatul Mutmainah & Faizatu Almas H Agriculture-Based Productive Waqf for Sustainable Agricultural Development: Evidence from Islamic Boarding School in Indonesia

IV. Session - Hall II

Görgün Özcan Osmanlı Şehirleşmesinde Vakıfların Rolü
Yakup Özsaraç Para Vakıfları Hususunda İstihdam ve Finansman Konularında Bir Değerlendirme
İbrahim Halil Oğuz Sürdürülebilir Kalkınma İçin Vakıflar ve Kalkınma Politikaları
Koray Karabulut Vakıflar Yardımıyla Sosyal Kalkınmanın Toplumlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sivas İli Gıda Bankası Örneği
Aydın Kudat Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Vakfın Özellikleri ve Tecrübi Hayatta Yansımaları

V. Session - Main Hall*

Alhassan Abdul Malik Global Waqf, Potential in Achieving Sustainable Development Goals (Sdgs)
Mohamed Cherif El Amri & Mustafa Omar Mohammed Critical Analysis of Literature on Waqf Investment Models: Issues and Prospects
Lisa Listiana Determinants of Sustainable Waqf System: A Management Approach
Hasna El Fertass & Mohamed Cherif El Amri Educational Waqf: Istanbul Sabahattin Zaim University As A Model
Namungo Hamzah & Kalungi Yahaya Realization of the United Nations Sustainable Development Goals through Waqf in Uganda

V. Session - Hall II**

Baghdad Benine Monetary Endowment (Waqf) as A Mechanism to Develop the Project of Empowering the Economically Underprivileged Family
Douida Nafissa The Importance Of Al-Waqf İn The History Of Algeria Modern And Contemporary
Mohamed Cherif El Amri & Mohamed Elhamy Abdelkarim Ottoman Waqf in Cairo: Its History and Impacts
Omar Elasri Financial Management of Public Waqf in Morocco