Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu


  • Tarihler: 12 – 13 Tem, 2018

Kadim Hazinemizi Gün Yüzüne Çıkaran İlim Çınarı:  Bilimler Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Aziz Hatırasına, 12-13 Temmuz 2018 tarihlerinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliği ile bu alanda çalışmalar yapan tüm araştırmacıların katılımına açık, Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu düzenlenecektir.

Tebliğ çağrısı için (Türkçe)

For call for paper (English)

 

 

bilgi-butunlugu-afis

Integrity of Knowledge Symposium Program

12th July, 2018 / Thursday 8.30 - 9.00 Registration
9.00 - 9.30 Openning Ceremony
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar (TÜBA); Prof. Dr. Mehmet Bulut (İZÜ)
9.30 - 11.00 Keynote Speech I
Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç
11.00 - 11.30 Coffee Break
I. Session 11.30 - 13.00 Main Hall
13.00 - 14.30 Lunch
14.30-15.30 Keynote Speech II
Yusuf Kaplan
II. Session 15.30 - 17.00 Main Hall
17.00 - 17.30 Coffee Break
III. Session 17.30 - 19.00 Main Hall
13th July, 2018 / Friday IV. Session 9.00 - 10.30 Main Hall
10.30 - 11.00 Coffee Break
V. Session 11.00 - 12.30 Main Hall
12.30 - 14.00 Lunch
VI. Session 14.00 - 15.30 Main Hall
15.30 - 16.00 Coffee Break
VII. Session 16.00 - 17.30 Main Hall

I. Session

MUHAMMED ENES KALA FELSEFEDE TEVHİDİ İLKENİN İMKÂNI ve DEĞERİ
NURİ ADIGÜZEL İSLAM FELSEFESİ AÇISINDAN BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ VE GÜNCELLEME
AHMET YILDIRIM İSLAM MEDENİYETİNDE İRFAN
MEHMET BULUT MODERN AKADEMEDYADA BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ
BAKİ CAN BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN ÇAĞDAŞ İLETİŞİM GÜRÜLTÜLERİ
Moderator Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç

II. Session

MEHMET BULUT İSLAM KÜLTÜR HAVZALARINDA BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ
CAFER ACAR SİYER ARAŞTIRMALARINDA BÜTÜNSEL YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
YASİN ÇİL BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ BAĞLAMINDA İLMİN İRFAN İLE TEMELLENDİRİLMESİ
İSLAM KAVAS İSLAM SİYASETNÂME GELENEĞİNDE MÜKERRER BİR BİLGİ: ADALET DAİRESİ
ÖMER FARUK UĞURLU & AYDIN KUDAT BATI'DA MODERN BİLİM ANLAYIŞI VE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ
Moderator Prof. Dr. Turan Koç


III. Session

MEHMET BULUT & CEM KORKUT İKTİSADİ DÜZENLEMELERDE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ: HILFU’L-FUDÛL KURUMUNUN İKTİSADİ İNCELEMESİ
ŞAHİN YEŞİLYURT İSLAM MALİYE TARİHİ LİTERATÜRÜNÜN TEŞEKKÜLÜNE BİR KATKI: NASİREDDİN TUSİ VE KAMU MALİYESİ
BURHAN ERDOĞAN VERGİDE BİLGİNİN ROLÜ
DARA VARLI KİŞİSEL BİLGİ TOPLUMSAL BÜTÜNLÜK
KORAY KARABULUT SOSYAL BİLİMLERDE BİLGİYE İBN HALDUN BAKIŞ AÇISI
BEDİRHAN DEMİRCİ SEKÜLERLEŞME SÜRECİNİN HİKMET VE İRFAN KAVRAMLARI ÜZERİNDEKİ TAHRİBATI
Moderator Doç. Dr. Abdurrahman Candan

IV. Session

HÜSEYİN CANGÜLOĞLU BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ YAKLAŞIMI AÇISINDAN İLİMLER TASNİFİNİN İNCELENMESİ
MEHMET BULUT & AYDIN KUDAT BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ BAĞLAMINDA NİZAMİYE MEDRESELERİ GELENEĞİ VE MODERN AKADEMYA
FARUK ÇAYKARA MAKÂSID-I ŞERÎ’A BAĞLAMINDA İSLAMİ BİLGİDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLAR
BİLAL ESEN DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMANIN BİR ÖRNEĞİ OLARAK FETVA KURULLARININ VE KOLEKTİF İCTİHADIN İŞLEVSELLİĞİ
SEMİH CEYHAN BİLİM, BATI VE İSLAM
Moderator Prof. Dr. Kadir Canatan


V. Session

YASİN YILMAZ TEMEL İSLAMİ İLİMLERDE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASINDA İSLAM TARİHİNİN ROLÜ
ABDURRAHMAN ELİK & AHMET CAHİD HAKSEVER İHYAU ULUMİ’D-DİN’DE KEŞF VE İLHAM
MUSTAFA SALİH EDİS TASAVVUF ISTILAHINDA “KEŞF” VE “İLHAM” TERİMLERİNİN KRONOLOJİK ANALİZİ
SAİD EMRE KUMRAL AHMET CEVDET PAŞA’NIN ESERLERİNDE BÜTÜNCÜL BAKIŞ
KANİ AYVAZ HEREVİ ZAVİYESİNDEN TASAVVUFA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ (MEBADİ BÖLÜMÜ - YAKAZA - ÖRNEĞİ)
ADEM KAYADELEN AHLAKIN ÜRETİM VE TÜKETİME OLAN ETKİSİNE BİR BAKIŞ
Moderator Prof. Dr. Arif Ersoy

VI. Session

BETÜL CAN OSMANLI MEDRESE TEDRÎSÂTINDA DİNİ İLİMLERE HAZIRLAYICI
BİR ÂLET İLMİ OLARAK ARAP DİLİNİN ÖNEMİ
YUNUS ÇAYKARA DİNİ İLİMLERİN SAHİH OLARAK ANLAŞILMASINDA GRAMERİN YERİ VE ÖNEMİ
AYDIN KUDAT YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BÜTÜNCÜL YÖNTEM (DİLBİLİMSEL YÖNTEM)
FATMA KIZIL SAHÎHAYN’IN “KİTÂBÜ’L-İLİM” BÖLÜMLERİNDEKİ HADİSLERİN MUHTEVA ANALİZİ VE İÇERİKLERİNİN MA‘MER B. RÂŞİD’İN CÂMİ‘İ VE MÂLİK B. ENES’İN MUVATTA’INDAKİ İLGİLİ HADİSLERE MUKAYESESİ
AHMET YILDIZ OSMANLIDAN CUMHURİYETE ŞARK MEDRESELERİ
FURKAN GÜNDOĞDU EĞİTİM GELENEĞİMİZDE EZBER METODU
Moderator Doç. Dr. Abdulmuttaip Arpa
VII. Session
IBRAHIM LUBBAD الشمولية في تراث العرب العلمي
AMIR BARADEI الخطاب النفسي في القرآن الكريم والحديث النبوي
TARIK HUSEYIN منهج المعرفة الشمولي في العلوم
AMIR BARADEI علاقة الخطاب القرآني بالعلوم الكونية والإنسانية
HASAN EBU GUDDE التكامل المعرفي عند المسلمين
RIDVAN IBRAHIM & AYDIN KUDAT شمولية الاسلام : الإسلام منهج حياة شامل
Moderator Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kudat