​İZÜÇEM Üstün Zekalı Ve Yeteneklilerin Eğitimi Öğrenci Günü


  • Tarihler: 28 – 28 Mar, 2018
    

İZÜÇEM Üstün Zekalı Ve Yeteneklilerin Eğitimi Öğrenci Günü, 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 13.30-17.00 saatleri arasında Seminer 2 salonunda gerçekleşecektir. Tüm öğrencilerimiz davetli olduğu etkinlik sonunda, dinleyicilere katılım sertifikası verilecektir.

Açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim GÜNEY’in yapacağı etkinlikte Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 6 öğrenci bildiri sunumu gerçekleştirecektir. Oturum başkanlığını İZÜÇEM Müdür Vekili Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ’in yapacağı ekinlikte üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitimi ile ilgili konular tartışılacaktır.

Bildiri Sunumları

OTURUM (13.30-17.00)

Oturum Başkanı: Hatice KADIOĞLU ATEŞ

Araş. Gör. Ayşe IŞIK
"Çoklu Zeka Kuramına Genel Bir Bakış"

Lisans öğrencisi Kadriye GÜRDAĞ
"Zeka Kuramlarının Tümdengelimci Bir Anlayışla İrdelenmesi"

Lisans öğrencisi Emrullah ERKUŞ
"Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Bireylerin Sosyal ve Duygusal Sorunları"

Lisans öğrencisi Nusret ERDEMİR
"Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Genel Özellikleri"

Lisans öğrencisi Muzaffer ÖZFİDAN
"Tanılama Yöntemleri"

Lisans öğrencisi Şevval ÇELİK
"Eleştirel Paradigma ve Dil Öğretim"

Üstün Zekalı Ve Yeteneklilerin Eğitimi Öğrenci Günü