Number of student organizations related to sustainability

Description:

There are 55 student clubs and 10 student societies operating at our university. A student can be a member of more than one club. The total number of members to existing clubs is 9,803. This constitutes 96 percent of the total. Our university provides all kinds of support to our clubs in their activities through the Department of Health, Culture and Sports.

Our clubs carry out an average of 400 activities annually. Due to the pandemic, a significant majority of the activities in 2020 were carried out online. Information on those related to sustainability goals among the activities carried out is shown below.

Student Organizations Related to Sustainability

Year

Number

2020

149

 


 

Student ActivitiesRelated toSustainability

 

Date

(Date/Month/Year)

Typeof

Programme

/ Activity

 

Nameof Programme/Activity

 

StudentClupName

 

RelatedGoal

 

31.12.2020

 

Seminar

Firebase&VeritabanlarınaGiriş

(Introductionto Firebase & Databases)

Google Developer

Kulübü

 

QualityEducation

 

 

30.12.2020

 

 

Seminar

İnovasyon Kampı101:Zaman Yönetimi

Eğitimi

(Innovation Camp 101:Time

ManagementTraining)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

30.12.2020

 

Seminar

 

KariyerSohbetleri-1 - Renk&Mimarlık

(CareerTalks-1-Color& Architecture)

 

Estetik veMekân

Kulübü

 

DecentWorkand

Economic Growth

 

 

 

30.12.2020

 

 

 

Seminar

 

MesleğiniUstasından Dinle (Bilgi

Teknolojileri)

(HearYourProfession FromIts Master

(InformationTechnologies))

Bilişim

Teknolojileri

Kulübü İZÜKariyer Merkezi

 

 

 

QualityEducation

 

30.12.2020

 

Seminar

RAS: İEEE Nedir?(RAS:What is

IEEE?)

 

İEEE Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

 

29.12.2020

 

 

Seminar

İnovasyon Kampı101:EtkiliSunum

Teknikleri

(Innovation Camp 101:Effective

PresentationTechniques)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

29.12.2020

 

Seminar

 

RAS: Robotik ve Otomasyon

(RAS: Robotics and Automation)

 

İEEE Kulübü

Industry, Innovation and

Infrastructure

 

28.12.2020

 

Seminar

Detoks Sularıve SağlıkÜzerine Etkileri (DetoxWaters andTheirEffects on Health)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

28.12.2020

 

Seminar

 

RAS: TasarımMühendisliğiNedir?

(RAS: Whatis Design Engineering?)

 

İEEE Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

 

27.12.2020

 

 

Seminar

Ladies Fırst-Bir Kadın Liderin

Tavsiyeleri

(LadiesFırst-Advice froma Female

Leader

 

 

İnovasyon Kulübü

GenderEquality Decent Decent Workand

Economic Growth

 

27.12.2020

 

Seminar

 

RAS: BiyomekatronikNedir? (RAS: Whatis Biomechatronics)

 

İEEE Kulübü

Responsible Production and Consumption

 

 

26.12.2020

 

 

Other

Filmanalizi (Capernaum)- Duygusal-

Fizikselİhmalveİstismar)

Filmanalysis (Capernaum)-Emotional- PhysicalNeglectand Abuse)

 

Kariyerve Gelişim

Kulübü

 

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

26.12.2020

 

Seminar

SosyalHizmetin Sınırları

(Limits ofSocialWork)

SosyalHizmet

Kulübü

Reduced

Inequalities

 

 

26.12.2020

 

 

Training

Python Universe:PythonProgramlamaya

Giriş-1

(Python Universe:Introductionto Python

Programming-1)

 

Google Developer

Kulübü

 

 

QualityEducation

 

 

26.12.2020

 

 

Seminar

KitapTahlili:Seza Karakoç İslam

Toplumunun EkonomikStrüktürü

(Book Analysis:Seza Karakoç Economic

Structure of the Islamic Society)

 

İslamEkonomisi ve FinansKulübü

 

DecentWorkand

Economic Growth

 

 

26.12.2020

 

 

Seminar

RAS: İnsansızSualtıAraçları-Sualtı

Haritalama

(RAS: Unmanned Underwater Vehicles- UnderwaterMapping)

 

 

İEEE Kulübü

 

Responsible Production and Consumption

 

 

26.12.2020

 

 

Seminar

Aşının ZorunluTutulmasının ve

Sınırlamaların HukukiBoyutu (LegalAspectofVaccine Requirement and Limitations)

 

 

HukukKulübü

Peace,Justiceand

StrongInstitutions Good Heallth and Well-being

 

25.12.2020

 

Technic

Tour

 

Göbeklitepe SanalGezisi

(GöbeklitepeVirtualTour)

 

HukukKulübü

 

Sustainable Cities and Communities

 

 

 

25.12.2020

 

 

 

Seminar

İnovasyon Kampı101:Hibritİnnavation

ProjeYönetimiEğitimi (Innovation Camp 101:Hybrid Innovation ProjectManagement Training)

 

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

25.12.2020

 

Seminar

SosyalEkran 1 (SocialScreen 1)

GençVizyon

Kulübü

Reduced

Inequalities

 

25.12.2020

 

Seminar

Gündem:Covid 19

(Agenda:Covid 19)

GençKızılay

Topluluğu

Good Heallth and

Well-being

 

25.12.2020

 

Seminar

 

RAS: SiberGüvenlikSemineri

(RAS: CyberSecuritySeminar)

 

İEEE Kulübü

 

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

25.12.2020

 

Seminar

TürkEviAhşap Yapılar

(Turkish HouseWooden Buildings)

Estetik ve Mekan

Kulübü

Sustainable Cities and Communities

 

24.12.2020

 

Training

QuantumNation:KuantumFiziğine Giriş

(QuantumNation:Introductionto

QuantumPhysics)

 

Google Developer

Kulübü

 

QualityEducation

 

23.12.2020

 

Seminar

İnovasyon Kampı101:MSExcelEğitimi

(Innovation Camp 101:MSExcel

Training)

 

İnovasyon Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

23.12.2020

 

Yarışma

Fastand Engineer-Kahoot! Challenge

(Fastand Engineer-Kahoot! Challenge)

 

İEEE Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

 

22.12.2020

 

 

Seminar

İnovasyon Kampı101:CVHazırlama ve

MülakatTeknikleriEğitimi

(Innovation Camp 101:CVPreparation and InterviewTechniquesTraining)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

 

 

21.12.2020

 

 

Seminar

Sağduyu:YüksekTeknolojive

İnovasyon

(Common Sense:HighTechnologyand

Innovation)

 

GençVizyon

Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

21.12.2020 Traning

 

İnovasyon Kampı101

(Innovation Camp 101)

 

İnovasyon Kulübü

Industry, Innovation and

Infrastructure

 

20.12.2020

 

Seminar

İktisatTarihi

(Economic History)

GençTarihçiler

Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

 

 

20.12.2020

 

 

 

Seminar

Ustalaşma Younda İçselMotivasyon ve

Akışın Gücüyle Yetkinliklerimizin Keşfi

(DiscoveringOurCompetencies with IntrinsicMotivationand the Powerof Flow inMastery)

 

 

 

FikirSanatKulübü

 

 

DecentWorkand

Economic Growth

 

19.12.2020

 

Seminar

KurumDiyetisyeniOlmak

(Becominga Corporate Dietitian)

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

19.12.2020

 

Seminar

 

İsmailMemiş ile YeşilayNedir?

Whatis Green Crescent?

 

GençYeşilay

Kulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

19.12.2020

 

Seminar

ÇocuklukÇağıTravmaları

(ChildhoodTraumas)

 

PsikolojiKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

19.12.2020

 

Training

MülakatEğitimi

(Interview Training)

 

İEEE Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

19.12.2020

 

Seminar

Senin OlanıKeşfet

(DiscoverWhat's Yours)

İslamEkonomisi ve FinansKulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

 

18.12.2020

 

Technic

Tour

TasarımGroup (MateralogMalzeme

Kütüphanesi)

Design Group(MateralogMaterial

Library)

 

Estetik ve Mekan

Kulübü

 

Responsible Production and Consumption

 

18.12.2020

 

Seminar

E-TicaretEğitimi

(E-CommerceTraining)

 

İEEE Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

 

18.12.2020

 

 

Seminar

İşletmelerve Girişimcilerİçin Global

Ticaretin Yerive Önemi

(The Place and ImportanceofGlobal

Tradefor Businessesand Entrepreneurs)

 

 

İEEE Kulübü

 

DecentWorkand

Economic Growth

 

18.12.2020

 

Training

Kan Bağışının ÖnemiEğitimi

(Importance ofBloodDonation

Education)

 

GençKızılay

Topluluğu

 

Good Heallth and

Well-being

 

17.12.2020

 

Training

 

TemelLinux Eğitimi

(Basic LinuxTutorial)

Bilişim

Teknolojileri

Kulübü

 

QualityEducation

 

16.12.2020

 

Training

 

OnlineMülakatSimülasyonu

(Online Interview Simulation)

 

İslamEkonomisi ve FinansKulübü

 

DecentWorkand

Economic Growth

 

 

15.12.2020

 

Tourname nt

Fusion360-Designİt!3 Boyutlu Çizim

Yarışması

("Fusion360-DesignIt!3D Drawing

Competition")

 

 

İEEE Kulübü

 

Responsible Production and Consumption

 

12.12.2020

 

Training

SelfLearning:Andoid StudyJam

(SelfLearning:Android StudyJam)

Google Developer

Kulübü

 

QualityEducation

 

11.12.2020

 

Training

Fusion360 Eğitimi

(Fusion 360Tutorial)

 

İEEE Kulübü

 

QualityEducation

 

7.12.2020

 

Seminar

DuygusalFarkındalıkAtölyesi

(EmotionalAwarenessWorkshop)

 

Güzelİşler Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

7.12.2020

 

Seminar

 

PDR-PsikolojiAkademisi

()PDR -AcademyofPsychology)

 

Güzelİşler Kulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

7.12.2020

 

Seminar

EnerjiAnalizi

(EnergyAnalysis)

 

İEEE Kulübü

Affordable and

Clean Energy

 

 

20.11.2020

 

Social Responsibi lity

KardeşlikYolu(Kastamonu Kabalar

İlkokuluna Okulmal.)

(Brotherhood Road (Kastamonu Kabalar

PrimarySchoolcost.)

 

SosyalHizmet

Kulübü

 

 

No Poverty

 

 

19.11.2020

 

 

Seminar

Ladies First(TürkKadın Girişimcilerin

Deneyimleri)

Ladies First (Experiences ofTurkish

Women Entrepreneurs)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

DecentWorkand Economic Growth GenderEquality

 

17.11.2020

Social

Responsibi lity

 

Su Tasarrufu İçin NelermiYapabiliriz?

(WhatCanWeDoto SaveWater?)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

CleanWaterand

Sanitation

 

14.11.2020

Social

Responsibi lity

 

Dünya DiyabetGünü

(World Diabetes Day)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

 

14.11.2020

 

 

Seminar

HukukKulübü Mezunlarıve Mezunlar

DerneğiDeneyimAktarımı (Law Club Alumniand Alumni Association ExperienceTransfer)

 

 

HukukKulübü

 

 

QualityEducation

 

 

14.11.2020

 

 

Seminar

SektörSohbetleri-İnovasyon Şifrelerive

Stratejileri

(IndustryTalks-Innovation Passwords and Strategies)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

 

13.11.2020

 

Social Responsibi lity

YardımKampanyası-"Yüksekova'ya

Kış Geldi"

(Aid Campaign-"WinterHasArrived in

Yüksekova")

 

ÇocukçaYaşam

Kulübü

 

 

No Poverty

 

12.11.2020

 

Seminar

DijitalMarketing

(DigitalMarketing)

 

İEEE Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

12.11.2020

 

Seminar

SektörSohbetleri-Pazarlama

(IndustryTalks-Marketing)

 

İnovasyon Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

12.11.2020

 

Training

Makale YazımıEğitimi

(ArticleWritingTraining)

MilliGençlik

Kulübü

 

QualityEducation

 

 

12.11.2020

 

 

Seminar

ZaimTalks:Savunma Sanayinde Dijital

Dönüşüm

(ZaimTalks:DigitalTransformationin

Defense Industry)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

 

12.11.2020

 

 

Seminar

ZaimTalks:DayanıklıTüketimve Enerji

SektöründeDijitalDönüşüm

(ZaimTalks:DigitalTransformationin

ConsumerDurablesand EnergySector)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Responsible Production and Consumption

 

12.11.2020

 

Seminar

 

İnovasyonve Dijital Dönüşüm

(Innovation and DigitalTransformation)

 

İnovasyon Kulübü

Industry, Innovation and Infrastructure

 

 

11.11.2020

 

 

Seminar

ZaimTalks:YazılımYuvasında Dijital

Dönüşüm

(ZaimTalks:DigitalTransformationin theSoftware Dock)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

 

11.11.2020

 

 

Seminar

ZaimTalks:DijitalleşmişDünyada

İnsaniBağlantılar

(ZaimTalks:Human Connectionsin a

Digitalized World)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

 

11.11.2020

 

 

Seminar

ZaimTalks:Endüstri4.0 ve Dijital

Dönüşüm

(ZaimTalks:Industry4.0 and Digital

Transformation)

 

 

İnovasyon Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

10.11.2020

 

Seminar

 

IoT101 Nedir? (Whatis IoT101?)

 

Google Developer

Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

10.11.2020

 

Other

 

DoğalTaşlarıTanıyalım

(Let's Getto Know NaturalStones)

 

YediHilal Kulübü

 

Lifeon Land

 

10.11.2020

 

Other

 

YemekTarifleri(Recipes)

 

YediHilal Kulübü

Responsible

Production and

Consumption

 

 

9.11.2020

 

 

Seminar

Girişimcilikte İş FikriGeliştirme Planı (BusinessIdeaDevelopmentPlan in Entrepreneurship)

 

 

İEEE Kulübü

Industry, Innovation and Infrastructure

 

9.11.2020

 

Seminar

SektörSohbetleri:Lojistik

(IndustryTalks:Logistics)

 

İnovasyon Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

6.11.2020

 

Seminar

 

Webinar:SiberGüvenlik

(Webinar: CyberSecurity)

 

İEEE Kulübü

Industry, Innovation and Infrastructure

 

5.11.2020

 

Training

Münazara GösteriMaçı

(Debate Exhibition Match)

 

Münazara Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

5.11.2020

Social

Responsibi lity

 

İzmirDepremzedeleriiçinYardım

(HelpforIzmirEarthquakeVictims)

 

Kariyerve Gelişim

Kulübü

 

No Poverty

 

4.11.2020

 

Seminar

 

Webinar:YapayZeka

(Webinar: ArtificialIntelligence)

 

İEEE Kulübü

 

DecentWorkand

Economic Growth

 

2.11.2020

 

Seminar

Webinar:Yazılım101

(Webinar:Software 101)

 

İEEE Kulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

1.11.2020

Social

Responsibi lity

 

1 KasımDünya Vegan Günü

(1 NovemberWorldVegan Day)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

31.10.2020

 

Seminar

 

WIE Webinar-RobotPsikolojisi

(WIE Webinar-RobotPsychology)

 

İEEE Kulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

 

31.10.2020

 

 

Seminar

WIE Webinar -Girişimcilik ve Kişisel

Gelişim

(WIE Webinar-Entrepreneurship and

PersonalDevelopment)

 

 

İEEE Kulübü

 

Industry, Innovation and Infrastructure

 

31.10.2020

 

Other

Bilim-Savunma SanayiHaberleri

(Science-Defense IndustryNews)

 

İEEE Kulübü

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

31.10.2020

 

Seminar

 

Git, Github veVersiyonKontrolü

(Git, Github and Version Control)

 

Google Developer

Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

 

29.10.2020

 

 

Seminar

WIE Webinar -BilimKadınıTecrübe

Paylaşımı

(WIE Webinar-Experience Sharingof

Women Scientists)

 

 

İEEE Kulübü

 

 

QualityEducation

 

29.10.2020

 

Seminar

Sporcu Beslenmesi

(Sports Nutrition)

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

19.10.2020

 

Seminar

İngilterede Diyetisyen Olmak

(Becominga Dietitianinthe UK)

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

16.10.2020

Social

Responsibi lity

 

Gıda İsrafıFarkındalığı

(FoodWaste Awareness)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

No Poverty

 

16.10.2020

Social

Responsibi lity

 

16 EkimDünya GıdaGünü

(16 OctoberWorld Food Day)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

13.10.2020

Social Responsibi lity

HaftalıkAfrika Okuma Önerileri (WeeklyAfrican Reading Recommendations)

 

For Africa

Topluluğu

 

QualityEducation

 

11.10.2020

Social

Responsibi lity

 

Fidan Bağışı

(SaplingDonation)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

Climate Action

 

4.10.2020

Social

Responsibi lity

 

Dünya Yürüyüş Günü

(WorldWalkingDay)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

23.06.2020

 

Seminar

Nisa-ülEnbiya

(Nisa-ul-Anbiya)

 

YenilerKulübü

 

GenderEquality

 

30.05.2020

 

Training

SanatTerapi

(ArtTherapy)

SosyalHizmet

Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

11.05.2020

 

Training

KıtlıkTeorisive İktisadiYansımaları

(ScarcityTheoryand Its Economic

Reflections)

 

Hemhal Kulübü

 

DecentWorkand

Economic Growth

 

9.05.2020

 

Training

 

GlutensizEkmekYapımı

(Gluten FreeBreadMaking)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Responsible

Production and

Consumption

 

8.05.2020

 

Seminar

 

YapayZeka Semineri

(ArtificialIntelligenceSeminar)

Bilişim

Teknolojileri

Kulübü

Industry, Innovation and

Infrastructure

 

8.05.2020

 

Training

RamazandaBeslenme

(Nutritionin Ramadan)

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

7.05.2020

Motivation

Activity

VarmıBilen Yarışması

(WhoKnows Contest)

İslamEkonomisi ve FinansKulübü

 

QualityEducation

 

7.05.2020

 

Training

Evde Çocuklarla Bilim

(Sciencewith KidsatHome)

 

StemKulübü

 

QualityEducation

 

 

7.05.2020

 

 

Seminar

TarihAtölyesi-Dünya Savaşları, Harp

Tarihi

(HistoryWorkshop-WorldWars, War

History)

 

GençTarihçiler

Platformu

 

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

6.05.2020

 

Motivation

Activity

 

Uzmanından EkşiMayalıEkmek

(Sourdough BreadfromtheExpert)

 

GıdaKulübü

Responsible Production and Consumption

 

 

5.05.2020

 

 

Training

KüreselleşmeninKoronaile İmtihanı

Makalesi

(Article on Globalization's Testwith

Corona)

 

 

Hemhal Kulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

30.04.2020

 

Seminar

AfYasasının Görüşülmesi

(Discussingthe AmnestyLaw)

Milliyetçi

HukukçularGrubu

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

 

25.04.2020

 

 

Training

LiseliÖğrencilerin Sorularının

Çözülmesi

(SolvingHigh SchoolStudents' Questions)

 

 

YenilerKulübü

 

 

QualityEducation

 

21.04.2020

 

Training

CoronoVirüsKapitalizmSalgınıdır

Belgeseli

 

Hemhal Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

21.04.2020

 

Seminar

Tecrübe Paylaşımıve SoruCevap

(ExperienceSharingand Q&A)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

 

QualityEducation

 

20.04.2020

 

Other

PandemiSürecinde PsikolojikSağlamlık

(PsychologicalResiliencein the

Pandemic Process)

 

GençVizyon

Kulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

20.04.2020

 

Other

RamazandaBeslenme

(Nutritionin Ramadan)

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

20.04.2020

 

Training

SağlıklıYaşam

(HealthyLifestyle)

 

YenilerKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

 

19.04.2020

 

 

Other

Pandemi ile DünyaEkonomisinde

Değişen Dengelerve Etkiler (ChangingBalancesand Effectsin the World Economy with the Pandemic)

 

GençVizyon

Kulübü

Good Heallth and

Well-being Reduced Inequalities

 

17.04.2020

 

Tourname nt

 

İZÜEn iyiAşçısınıArıyor

(IZUIs LookingForIts BestChef)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Responsible

Production and

Consumption

 

16.04.2020

 

Course

BirDiziAhlaksızlık

(ASeriesofImmorality)

 

Hemhal Kulübü

 

GenderEquality

 

15.04.2020

 

Training

ŞehirŞehirGezelim

(CityCityTour)

İslamEkonomisi ve FinansKulübü

Sustainable Cities and Communities

 

13.04.2020

 

Other

Kitap Çekilişi

(BookLottery)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

 

QualityEducation

 

12.04.2020

 

Course

NeOkuyalım?

(WhatShouldWeRead?)

HürMedeniyet

Kulübü

 

QualityEducation

 

11.04.2020

Tourname nt

FitTarihiniÇek

(PullFitDate)

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

9.04.2020

 

Interview

TümDetaylarıile Covid-19 (Covid-19 with AllDetails)

GençVizyon

Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

9.04.2020

 

Interview

TarihtekiBüyükSalgınlar

(GreatEpidemicsin History)

GençVizyon

Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

7.04.2020

Motivation

Activity

BirFikirBirSanatBilgiYarışması

(One IdeaOne ArtQuiz)

 

FikirSanatKulübü

 

QualityEducation

 

4.04.2020

 

Seminar

COVİD-19'un HukukÜzerine Yaratacağı

Etki

(ImpactofCOVID-19 on Law)

 

HukukKulübü

 

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

 

1.04.2020

 

 

Interview

Besin Hazırlama ve Sunumunda

AlınacakHijyenTedbirleri (HygieneMeasures tobeTaken in Food Preparationand Presentation)

 

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

 

31.03.2020

 

 

Seminar

TarihtekiBüyükSalgınların İnsanlığa

Etkisi

(The Impactofthe GreatEpidemicsin

Historyon Humanity)

 

GençTarihçiler

Platformu

Good Heallth and

Well-being Sustainable Cities and Communities

 

29.03.2020

 

Seminar

İstanbulKent Tarihi

(IstanbulCityHistory)

GençTarihçiler

Platformu

Sustainable Cities and Communities

 

14.03.2020

 

Gezi

Üsküdar'ıFotoğraflıyoruz

(WePhotograph Üsküdar)

Fotoğrafçılık

Kulübü

Sustainable Cities and Communities

 

14.03.2020

Sport

Activity

EndonezyaÖğrencileriLigi

(Indonesian Students League)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

12.03.2020

 

Workshop

 

Sulu Boya Atölyesi

(WatercolorWorkshop)

 

MilliGençlik

Kulübü

Responsible

Production and

Consumption

 

12.03.2020

 

Training

İngilizcePratik ve Konuşma

(English Practiceand Speaking)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

 

QualityEducation

 

 

12.03.2020

 

 

Seminar

Kadın Cinayetlerinin Hukuksalve

PsikolojikBoyutu

(Legaland PsychologicalAspectsof

Femicide)

 

 

HukukKulübü

 

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

12.03.2020

 

Training

TuzHaftasıAfiş Bilgilendirmesi

(SaltWeekPosterInformation)

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

11.03.2020

 

Seminar

Afrika veFotoğrafçılıkSöyleşisi

(Africaand PhotographyConversation)

Fotoğrafçılık

Kulübü

Reduced

Inequalities

 

10.03.2020

 

Seminar

Psikomitoloji

(Psychomythology)

 

PsikolojiKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

 

 

10.03.2020

 

 

 

Training

 

 

MimariMaketYapımı

(ArchitecturalModelMaking)

 

 

Mimarlık ve Sanat

Kulübü

Responsible

Production and

Consumption Sustainable Cities and Communities

 

10.03.2020

 

Other

FilistinTanıtımGünü

(PalestinePromotionDay)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

9.03.2020

 

Seminar

BilişimSeminerleri2

(InformaticsSeminars 2)

 

StemKulübü

 

QualityEducation

 

9.03.2020

Technic

Tour

StarProjesi

(StarProject)

 

İEEE Kulübü

 

QualityEducation

 

9.03.2020

Social

Responsibi lity

 

Komşunun AçığınıKapatıyorum

(IClose the Neighbor's Gap)

 

StemKulübü

 

No Poverty

 

6.03.2020

 

Training

Ahlak veToplumsalHayat Dersleri

(Moraland SocialLifeLessons)

AcilYardım

Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

6.03.2020

 

Workshop

 

Makrome Atölyesi

(Macrame Workshop)

 

AcilYardım

Kulübü

Responsible

Production and

Consumption

 

5.03.2020

 

Seminar

 

Çamurda HayatVar

(There's Lifein the Mud)

 

Yapıve Tasarım

Kulübü

Responsible

Production and

Consumption

 

5.03.2020

 

Motivation

Activity

 

Haftalık Masa OyunlarıEtkinliği

(WeeklyBoard GamesEvent)

 

Masa Oyunları

Kulübü

 

Good Heallth and

Well-being

 

3.03.2020

 

Workshop

 

KodKampı

(Code Camp)

Bilişim

Teknolojileri

Kulübü

 

QualityEducation

 

3.03.2020

 

Seminar

Yanlış Düşünme Biçimleri

(WrongWays ofThinking)

 

PsikolojiKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

2.03.2020

Motivation

Activity

 

FantasyRole Playing

Masa Oyunları

Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

2.03.2020

 

Seminar

TavukEtinin Beslenmedeki Yeri

(The Role ofChicken Meatin Nutrition)

Beslenme ve

DiyetetikKulübü

Good Heallth and

Well-being

 

2.03.2020

 

Training

 

English PracticeandSpeakingDay

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

 

QualityEducation

 

2.03.2020

Motivation

Activity

LÖSEVKampüste

(LÖSEVOn Campus)

 

LÖSEVTopluluğu

Good Heallth and

Well-being

 

1.03.2020

Technic

Tour

Süleymaniye Vefa Gezisi

(Sulaymaniyah VefaTrip)

AcilYardım

Kulübü

Sustainable Cities and Communities

 

28.02.2020

Technic

Tour

HassaMimarlıkOfisi

(Hassa Architecture Office)

Estetik ve Mekan

Kulübü

Sustainable Cities and Communities

 

 

28.02.2020

 

 

Interview

Marmara İlahiyatCami'niMimarlarından

Dinliyoruz

(WeListentoMarmaraTheology

Mosque From Its Architects)

 

Mimarlık ve Sanat

Kulübü

 

Sustainable Cities and Communities

 

27.02.2020

 

Technic

Tour

 

BilişimVadisiTeknikGezi

(InformaticsValleyTechnicalTrip)

 

İnovasyon Kulübü

Industry, Innovation and Infrastructure

 

27.02.2020

 

Training

Revitve 3DSMax Eğitimi

(Revitand 3DSMaxTraining)

Mimarlık ve Sanat

Kulübü

 

QualityEducation

 

27.02.2020

 

Training

 

Senpai

Bilişim

Teknolojileri

Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

26.02.2020

 

Tanıtım

Dünya Seslerve RenklerEndonezya

(World Soundsand ColorsIndonesia)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

25.02.2020

Social Responsibi lity

 

MazlumCoğrafya Kermesi

(MazlumGeographyBazaar)

 

ÖğrenciTopluluğu

 

No Poverty

 

25.02.2020

Motivation

Activity

Turnuva

(Tournament)

 

Münazara Kulübü

Good Heallth and

Well-being

 

24.02.2020

 

Training

 

Siber GüvenlikEğitimi

(CyberSecurityTraining)

Bilişim

Teknolojileri

Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

24.02.2020

 

Training

Geleceğin İnşaasında Öğretmen Olmak (BeingaTeacherin the Constructionof the Future)

 

AcilYardım

Kulübü

 

QualityEducation

 

24.02.2020

 

Seminar

Suriye FarkındalıkEtkinliği

(Syria AwarenessEvent)

İZÜÖğrenci

Topluluğu

Peace,Justiceand

StrongInstitutions

 

24.02.2020

 

Seminar

 

Savaşın GüçlüKadınları

(StrongWomen ofWar)

 

MilliTürkTalebe

Birliği

Peace,Justiceand StrongInstitutions GenderEquality

 

22.02.2020

 

Motivation

Activity

 

RoketTakımı

(TeamRocket)

Bilişim

Teknolojileri

Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

20.02.2020

 

Training

İngilizcePratikGünü

(English PracticeDay)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

 

QualityEducation

 

20.02.2020

 

Training

Modern DünyadaÇocukİçerikleri2

(Children'sContentintheModern World

2)

 

MilliTürkTalebe

Birliği

 

Reduced

Inequalities

 

20.02.2020

 

Motivation

Activity

 

Köfte Şenliği

(MeatballFestival)

 

HürMedeniyet

Kulübü

Responsible

Production and

Consumption

 

20.02.2020

Social Responsibi lity

 

Fidan Dikme Etkinliği

(SaplingPlantingEvent)

 

TürkDünyası

Araştırma Kulübü

 

Lifeon Land

 

19.02.2020

 

Other

Dünya Seslerve RenklerAfrika

(World Soundsand ColorsAfrica)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

Reduced

Inequalities

 

19.02.2020

 

Motivation

Activity

 

StratejiYarışları

(StrategyRaces)

 

İEEE Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

18.02.2020

 

Training

ReddererekBaşla

(StartbyRejecting)

 

YenilerKulübü

DecentWorkand

Economic Growth

 

18.02.2020

 

Workshop

 

Kodlama Atölyesi

(CodingWorkshop)

Bilişim Teknolojileri Kulübü

 

QualityEducation

 

18.02.2020

 

Workshop

Okuma Atölyesi

(ReadingWorkshop)

 

SosyolojiKulübü

 

QualityEducation

 

17.02.2020

 

Training

MeslekiTecrübeAktarımıProgramı

(ProfessionalExperienceTransfer

Program)

 

HukukKulübü

 

QualityEducation

 

15.02.2020

 

Seminar

 

StemNedir? (Whatis Stem?)

 

StemKulübü

Industry, Innovation and Infrastructure

 

14.02.2020

 

Seminar

 

Ahlak ve ToplumsalHayat Dersi

(Moraland SocialLifeLesson)

 

AcilYardım

Kulübü

 

QualityEducation

 

13.02.2020

 

Seminar

Erasmus Semineri

(Erasmus Seminar)

Yapıve Tasarım

Kulübü

Partnerships for

TheGoals

 

13.02.2020

 

Seminar

 

Senpai

Bilişim

Teknolojileri

Kulübü

Industry,

Innovation and

Infrastructure

 

12.02.2020

 

Training

 

TemelLinux Eğitimi

(Basic LinuxTutorial)

Bilişim Teknolojileri Kulübü

 

QualityEducation

 

12.02.2020

 

Tanıtım

Dünyadan Seslerve Renkler

(Soundsand Colors fromthe World)

Uluslararası

ÖğrencilerKulübü

Reduced

Inequalities

 

4.02.2020

Social

Responsibi lity

 

BirKitapta SenVer

(You Give In A Book)

Arapça

Öğretmenliği

Öğrencileri

 

Reduced

Inequalities