Istanbul Sabahattin Zaim University Logo

Islamic Economics and Finance Summer School

5. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu (Temmuz 2018)

İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkez (IRCIEF) tarafından organize edilmektedir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (IRCIEF), ilgili alanda araştırmalar yapılıp pratiğe aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla ülkemizde üniversite düzeyinde kurulmuş ilk araştırma merkezidir (Resmî Gazete 18 Temmuz 2012, Sayı: 28357). 

Yukarıda, hakkında bilgi verilen IRCIEF tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen İslam ekonomisi ve finansı yaz okulu bu sene beşincisini düzenlemektedir. Üç gün boyunca devam etmesi planlanan yaz okulunda her güne konulan dersler ve ardından gerçekleştirilecek hoca-öğrenci bilgi alış-verişleri yer alacaktır. Yaz okulunun sonunda katılıma binaen sertifika dağıtılacaktır.

Bu seneki yaz okulunda amaçlanan eğitim, gerek yurt içi gerekse yurt dışı hocalardan sistematik bir kurguya göre hazırlanmış derslerle katılımcılara alana dair teorik ve pratik bilgiler sunulmasıdır. Buna ilaveten, hem katılımcılar hem de hocalarla bir iletişim ağı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Katılımcılar yaz okuluna belirli bir ücret mukabilinde kayıt yaptırıp iştirak edebilirler. Ayrıca, verilen dersler İngilizce olduğu için dersleri takip edecek seviyede İngilizce bilinmesi gerekmektedir.

Yaz okuluna dair detaylar bu sayfada güncellenecektir.

Bilgi için:

Zeyneb Hafsa Orhan, hafsa.orhan@izu.edu.tr

Yaşar Destanoğlu, yasar.destanoglu@izu.edu.tr

Eren Yıldırım, eren.yildirim@izu.edu.tr

Furkan Doğan, furkan.dogan@izu.edu.tr

Ozan Maraşlı, ozan.marasli@izu.edu.tr

 

Fifth International Summer School on Islamic Economics and Finance (July 2018)

Summer School on Islamic Economics and Finance is organized by International Research Center on Islamic Economics and Finance (IRCIEF) at Istanbul Sabahattin Zaim University. The decision to establish IRCIEF was taken 2012, and it became the first research Center in the related field in Turkey. The basic aim of the Center is to conduct researches in Islamic Economics and Finance which can also be applied in practice.

This year, IRCIEF organizes the Fifth International Summer School on Islamic Economics and Finance. Throughout the summer school that is planned to continue 3 days in July 2018, there will be lectures and exchange of knowledge between teachers and participants. At the end of the school, certificates will be delivered upon required attendance.

This year’s summer school plans to provide an education given by domestic and international teachers and that includes courses organized systematically. Such an education will be both theoretical and practical. Moreover, a networking is aimed both among participants and teachers.

Participants can attend the summer school with a fee. In addition, since the courses will be in English, participants should have enough knowledge in English.

Details about the summer school will be updated on this page.

For information:

Zeyneb Hafsa Orhan, hafsa.orhan@izu.edu.tr

Yaşar Destanoğlu, yasar.destanoglu@izu.edu.tr

Eren Yıldırım, eren.yildirim@izu.edu.tr

Furkan Doğan, furkan.dogan@izu.edu.tr

Ozan Maraşlı, ozan.marasli@izu.edu.tr