2020-2021 Güz Dönemi Tez/Proje Teslim Tarihleri Hakkında - About 2020-2021 Fall Semester Thesis / Project Submission Dates


İZÜ Lisansüstü programlarının, 2020-2021 Güz dönemi doktora/tezli öğrencilerinin tez teslimleri için en geç 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tezlerinin Word formatları aşağıda bulunan tez kontrol mail adreslerine Tez Danışmanları tarafından gönderilmesi gerekmektedir.
Tez kontrol mail adresleri için tıklayınız.

Tez kontrol süreci sonrası işlemleri için tıklayınız.

Tezsiz program öğrencilerinin, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar yüksek lisans projelerini Enstitü Sekreterliğine, intihal raporu(Turnitin) ile intihal ve proje yazım kurallarına uygunluk dilekçesiyle birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Proje intihalleri proje danışmanları tarafından alınmalıdır.


The MA theses and Ph. D. theses, that are to be completed during the fall semester of the 2020-2021 academic year, must be submitted in the WORD FORMAT to the Thesis Control Centre by the supervisors no later than 29 January 2021 until 5:30.

Click for thesis control e-mail addresses.
Click for the post-thesis control process.

Non-thesis program students are required to submit their graduate projects to the Institute Secretariat, together with a plagiarism report (Turnitin) and a petition that certifies that the thesis was written in accord with the thesis writing manual by Friday, January 29, 2021. The plagiarism report about the project should be taken by the project supervisor.