Istanbul Sabahattin Zaim University Logo

Directorate of Financial Affairs

HAKKIMIZDA

 
Üniversitemizin mali işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesiyle ilgili işlemleri yapan ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kaydeden birimdir. Üniversitenin yıllık tahminî nakit ve bütçeleri çıkartılarak aylık gerçekleşenlerle gerekli karşılaştırma işlemlerini yapmakta, bütün finansal işlemleri takip ederek raporlamaktadır. Gerekli yasal beyannamelerin düzenlenerek verilmesi, Ar-Ge projelerinin finansal takibi, tüm faturalandırma işlemleri, öğrenim ve yurt ücretleri, burs ödemeleri, ayrılan öğrencilerle ilgili iade işlemleri, firma ödemeleri ve mutabakatları, bilanço ve gelir tablolarının çıkarılması işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 
Ayrıca birimlerimiz ile birlikte ihtiyaçlarımız doğrultusunda ve gerektiği durumlarda ilgili kuruşlardan destek alarak ilgili çalışmalarını yürütmektedir. 
 
 
Süleyman ÖZDEMİR, İdari ve Mali işler Daire Başkanı
 
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: suleyman.ozdemir@izu.edu.tr 
 

İsmail YALÇIN
, Mali İşler Müdürü
 
Telefon: 444 97 98  
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: ismail.yalcin@izu.edu.tr  
 

Abdullah ŞİMŞEK
, Mali İşler Uzmanı
 
Telefon: 0 (212) 692 98 32
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: abdullah.simsek@izu.edu.tr
 

Yavuz Selim ÇETİN
, Mali İşler Uzman Yardımcısı
 
Telefon: 0 (212) 692 88 67
Faks: 0 (212) 693 88 67 
E-posta: yavuz.cetin@izu.edu.tr
 
 
Mehmet Emin ACUN, Mali İşler Uzmanı
 
Telefon: 0 (212) 692 98 61  
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: emin.acun@izu.edu.tr
 

Kadir GEDİK
, Mali İşler Uzmanı
 
Telefon:  0 (212) 692 97 15   
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: kadir.gedik@izu.edu.tr
 

Muhammet Fatih GÖZ
, Uzman Yardımcısı
 
Telefon: 444 97 98
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: muhammet.goz@izu.edu.tr 
 

Sema YAZICI, Uzman Yardımcısı

Telefon: 0(212) 692 8861
Faks: 0 (212) 693 82 29 
E-posta: sema.yazici@izu.edu.tr


HİZMETLERİMİZ

 
İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı’nın Görevleri;
 

Muhasebe

 
Mali işlemlerin ön mali kontrolünü yapmak,
Muhasebe hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek,
Üniversiteye ait tüm mal ve hizmet alımlarının faturalarını yasal mevzuata uygun olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe sistemine kaydetmek,
Mali tablo ve raporları hazırlamak ve sunmak,
Kurum bünyesinde yürütülmekte olan projelerin mali işlemlerini yürütmek,
Tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturaların bedellerinin ödeme planını düzenlemek ve bu plan dahilinde ödeme talimatlarının hazırlanarak yetkili kişilere imzalatıldıktan sonra ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
İş avansı ve ilgili mali işlemlerini yürütmek.
 

Bütçe

 
Kurum Bütçesini ve “Uygulama Esasları”nı hazırlamak ve sunmak,
Birimlere, bütçelerinin uygulanması sırasında gerekli koordinasyonu sağlamak, bütçe-harcama bilgilerini elektronik ortamda izleyebilme olanağını sağlamak,
Kurum Faaliyet Raporu’nu hazırlamak ve sunmak.
 

Öğrenci İşlemleri

 
Kurumun uygulayacağı “ücretler ile bu ücretlerin tahsil yöntemleri” hakkında Rektörlük ve Mütevelli Heyeti için tasarı hazırlamak ve uygulamak,
Öğrencilerin her türlü ücret tahsilini gerçekleştirmek,
Nakden ödenmesi gereken burs ödemelerini yapmak,
Mali yükümlülük içerikli öğrenci "talep/dilek" dilekçelerinin gereğini yerine getirmek,
Öğrenci faturalarını zamanında düzenlemek ve talep halinde Kampus içindeki ofislerimizde öğrencilerimize teslim etmek,
Öğrencilerimize mali yükümlülükleri hususunda bilgi vermek.
 

Finans

 
Öğrencilere çeşitli ödeme seçeneklerini ve ödeme yöntemlerini sunmak ve uygulamak,
Kendilerinden mal veya hizmet alınmış firma ya da kişilere banka üzerinden ödeme yapmak,
Bankalar ile olan finansal ilişkileri yürütmek,
Diğer finansal işlemleri yürütmek.
 

Personel

 
SGK işe giriş ve çıkış işlemleri işlemleri,
Özlük haklarıyla ilgili işlemler, (Personel puantaj ve bordroların hazırlanması ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi)
Emeklilik ve istifa işlemlerine ilişkin belgelerin (ibraname, ilişik kesme formu) hazırlanması,
Ücretlerin ve ek derslerin tahakkuku,
Yarı zamanlı personele ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
Personel özlük v.b. bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve güncellenmesi.