izulogo

Projeler

Transitions of Islam and Democracy: Engendering Democratic Learning and Civil Identities (İslam ve Demokrasi Geçişleri: Demokratik Öğrenme ve Sivil Kimlikleri Geliştirme)

Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Mohammed Moussa
Fakülte/Bölüm : Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Proje Süresi : 36 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 612.552,00 USD/39.009,00 USD
Yürütücü/Ortak Kurum : QNRF-Qatar National Research Foundation (Katar Milli Araştırma Vakfı)
Proje Başlangıç Tarihi : Eyl 8, 2016, 00:00
Proje kapsamında, Arap-Müslüman devletlerinde dini gelenek ve sivil gelenek tarafından paylaşılan bir kaliteye geçiş dinamiği keşfedilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca İslam ve demokrasi, sekülerlik ve dindarlığı yurttaşlık kimliğinin meydan okumalarına bağlayarak değişim ve adaptasyonu nasıl kolaylaştırdığı konularında çalışılmalar yapılmaktadır.