izulogo

Projeler

Pickering Emülsiyonları Tabanlı Dayanıklı ve Fonksiyonel Gıda Ürünlerinin ve Aroma Enkapsülasyon Sistemlerinin Stabilizasyonu için Ulusal Hammaddelerin Üretimi ve Prototip Ürünlerde Kullanımı

Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gülseren
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Gıda Mühendisliği
Proje Süresi : 24 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 27.400,00.- TL
Yürütücü/Ortak Kurum : TÜBİTAK/ 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı
Proje Başlangıç Tarihi : Oca 31, 2014, 23:00
Pickering emülsiyonları, nano ve mikroparçacıkların kullanılması yoluyla üretilen, fiziksel ve kimyasal anlamda uzun dönemli kararlılık gösteren sistemlerdir. Bu özellikleri dolayısıyla, gerek konvansiyonel, gerek fonksiyonel gıda ürünlerinin üretiminde kullanılmaları mümkün görünmektedir. Ulusal hammaddelerimizin söz konusu ürünlerde değerlendirilmesi, hem gıda endüstrimizin dışa bağımlılığının azaltılması, hem de katma değeri yüksek, toplum sağlığına potansiyel olarak katkı sağlayabilecek ürünler üretilmesini olanaklı kılacaktır. Dolayısıyla, bu çalışmada biyoaktif özellikler gösteren lipofilik maddelerin (örneğin, omega-3 yağ asitleri) ve aroma bileşiklerinin Pickering emülsiyonları üretiminde kullanımı, bu emülsiyonların ulusal hammaddelerimizden üretimi ve söz konusu emülsiyonların konvansiyonel gıdaların fonksiyonelleştirilmesinde değerlendirilmesi ele alınmaktadır.