izulogo

Projeler

Photon Array for Studies with Radioactive Lons and Stable Beams (Radyoaktif ve Stabil İyon Huzme Çalışmaları için Foton Detektör Dizilimleri)

Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Bilgisayar Mühendisliği
Proje Süresi : 48 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 2.501.000.- Euro
Yürütücü/Ortak Kurum : AB/Diğer
Proje Başlangıç Tarihi : Ara 31, 2011, 23:00
SPIRAL2’de üretilecek olan yüksek yoğunluklu nötron-zengin iyon huzmesi ile farklı nükleer reaksiyonlar gerçekleştirilecek ve füzyon-buharlaşma tepkimelerinde başlangıç açısal momentumları 100 ħ kadar çıkabilen egzotik bileşik çekirdeklerin üretimi sağlanacaktır. Bu çekirdeklerin, enerjileri 50 MeV’e ulaşabilen gama ışınları yayınlamaları beklenmektedir. Bu nedenle yayınlanan gama ışınlarının bilinen yarı iletken (Ge) detektör toplulukları ile algılanması mümkün görülmemektedir. Bu proje kapsamında, çok yüksek enerjili gama ışınlarını algılayabilecek yüksek ayrım gücüne sahip LaBr3(Ce)/NaI(Tl) fosfor sandviç detektörlerden oluşan bir detektör diziliminin tasarımı ve yapımı amaçlanmaktadır.