izulogo

Projeler

Optimum Koşullarda Üretilen Egzopolisakkaritlerin (Eps) Gıda Tozlarının Gıda Yüzeylerine Yapışmasında Arayüz Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Ertan Ermiş
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Gıda Mühendisliği
Proje Süresi : 22 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 193.880,00 TL
Yürütücü/Ortak Kurum : TÜBİTAK/ 3501 - Kariyer Geliştirme Programı
Proje Başlangıç Tarihi : May 1, 2016, 00:00
Bu projede seçilen bazı EPS üretme yeteneğine sahip LAB türlerinin üretecekleri EPS’lerin kimyasal karakterizasyonu, maksimum verim ile EPS üreteceği şartların optimizasyonu ve EPS’lerin gıda yüzeylerinde gıda tozlarının yapışmasına etkilerinin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. EPSlerin elde edilmesi işlemi sonrasında gıda tozlarının gıda yüzeylerine yapışmasına etkileri detaylı olarak incelenmesi ile bu özelliğin önemli olduğu gıdaların (özellikle çeşitli gıda aroma tozları ile kaplanmış atıştırmalık gıdalar (snack foods)) kalitesinin geliştirilmesine, üretimde ve sonrasında ortaya çıkan aroma tozu kayıplarının azaltılmasına, yapışma ara yüzü olarak sıvı yağ kullanımının azaltılmasına ve dolayısıyla gıda maddesinin kalori değerinin düşürülmesine büyük katkı sağlayacağı, gıda sanayisine ise büyük katma değer oluşturacağı düşünülmüştür.