izulogo

Projeler

NEDA@HISPEC - FAIR - An International Facility for Antiproton (Antiproton ve İyon Araştırma Tesisi)

Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Bilgisayar Mühendisliği
Proje Süresi : 120 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 1.635.580.- Euro
Yürütücü/Ortak Kurum : AB/Diğer
Proje Başlangıç Tarihi : Haz 6, 2015, 00:00
Bu projede HISPEC( High Spin Spectroscopy- Yüksek Spin Spektroskopi) ile birlikte kullanılacak olan AGATA, LYCAA detektörleri yanında enerjileri 1 MeV ile 20 MeV arasındaki nötronları yüksek verimle algılamak için NEDA (NEutron Detector Array) detektörler diziliminin tasarımı ve imali gerçekleştirilecektir. Dizilim 331 adet yaklaşık 3 litrelik hegzagonal prizmalardan oluşacak ve nötron-gamma ayırımını mümkün kılan B501A sıvı kristali ile doldurulacaktır. Hedeften 1 m uzaklıktaki of 2π katı açıya sahip olacaktır. İleri dijital ön-taraf elektroniğine sahip ve aynı zamanda AGATA elektroniğine ve data toplama sistemine tam uyumlu olacaktır.