izulogo

Projeler

Nebinin İstikametinde Kardeşlik Turnuvası

Proje Yöneticisi : Elif Ebrar Tezel
Fakülte/Bölüm : Öğrenci Projeleri
Proje Süresi : 3 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 19.000,00 TL
Yürütücü/Ortak Kurum : Gençlik ve Spor Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : Oca 1, 2019, 00:00

Projenin amacı; gençlerin evrensel insani değerlere sahip, milli değerlere bağlı, topluma saygılı, ilgi ve öz güven sahibi, etkili konuşma becerisi ve hitabeti kuvvetli, bununla birlikte toplumsal hayatta aktif rol edinen, temel hak ve hürriyetlerini etkin kullanan, uluslararası çapta akranlarıyla yarışabilecek ve bölgesini temsil edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri zemini oluşturmaktır.

Ortak kültürel değerler çerçevesinde rol model olabilecek konumdaki üniversite öğrencilerinin, almış oldukları eğitimin ardından belirlenen lise öğrencilerine mentörlük yapmak, toplum içinde öz güvenlerini artırıcı sosyal anlamda aktif görevler alabilecek konuma getirmek, öğrencilerin inandırıcılık ve araştırma yeteneklerini geliştirmek, toplum önünde konuşabilme ve rahat bir şekilde kendini ifade edebilme kabiliyetlerini artırmak, çok yönlü ve hızlı düşünmeyi sağlamak, beden dilini etkin bir şekilde kullanmayı öğretmek, çalışmalar ve etkinlikler sırasında farklı görüş açıları kazandırmak, hızlı düşünmek ve hızlı cevap verme yeteneğini kazandırmak, zamanı etkili bir şekilde kullanmayı öğretmeyi sağlamak, öğrencinin gündemi takip etmesini sağlamak, soru sorma yeteneklerini geliştirmek ve öğrencinin kendini uluslararası alanda temsil edebilecek bir sahaya sahip olmalarını sağlamak projenin özel amaçlarıdır.