izulogo

Projeler

Karayemiş Polifenollerinin Ayçiçeği Pektini Jellerinde Enkapsülasyonu ve Bu Sistemlerin Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gülseren
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Gıda Mühendisliği
Proje Süresi : 24 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 150.661,00 TL
Yürütücü/Ortak Kurum : TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)
Proje Başlangıç Tarihi : Eyl 1, 2014, 00:00
Ülkemizde gıda bileşenleri endüstrimizin gelişkinliği, tarımsal ve gıda işleme endüstrilerimize oranla daha kısıtlı kalmıştır. Dolayısıyla, teknik ve biyolojik fonksiyonellik gösteren pek çok gıda bileşeni gıda endüstrimiz tarafından ithal edilmektedir. Yenilikçi bir yaklaşımla ve ülkemizde yoğun olarak üretilen tarımsal ürünler kullanılarak üretilecek yeni gıda bileşenleri ve katkı maddelerinin üretimi, ekonomimize olumlu olarak yansıyacaktır. Ayçiçeği bitkisi, ülkemizde yemeklik yağların üretiminde sıklıkla kullanılan bir yağlı tohumdur. Öte yandan, gerek ayçiçek küspesi, gerekse de bitkinin geriye kalan diğer kısımları nispeten katma değeri düşük olan maddelerdir. Bu kaynakların ve diğer tarımsal yan ürünlerimizin katma değerli ürünlerde kullanılması, gıda bileşenleri endüstrimizin gelişmesi ve gıda endüstrimizin dışa bağımlılığının azaltılması anlamına gelecektir. Benzer bir şekilde, gıda bileşenleri anlamında ekonomik potansiyeline ulaşmamış başka bir ulusal bitkimiz de karayemiştir. Bu bitkiden izole edilebilecek polifenolik bileşiklerin de potansiyel anti-karsinojenik etkileri dolayısıyla yeni, katma değerli, fonksiyonel gıda ürünlerinin tasarımında kullanılması mümkün görünmektedir. Bu projede, ayçiçeği kafasında bulunan pektin molekülleri ile karayemiş polifenollerinin izolasyonu ve pektin jelleri içinde polifenolik bileşiklerin enkapsülasyonu önerilmektedir. Söz konusu enkapsülasyon sistemlerinin fiziko-kimyasal özellikleri ile biyoaktiviteleri incelenerek gıda ürünlerinde kullanılma potansiyelleri değerlendirilecektir. Bu verilere bağlı olarak, ayçiçeği kafası pektininin gıda ve ilaç sistemlerine, karayemiş polifenollerinin gıda sistemlerine yönelik olarak kullanım potansiyeli değerlendirilecektir.