izulogo

Projeler

İZÜ Tematik Odaklı Teknoloji Girişimciliği Kuluçka ve Hızlandırma Programı

Proje Yöneticisi : Murat Engin Özkan
Fakülte/Bölüm : Teknoloji Transfer Ofisi
Proje Süresi : 18 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 901.380,30 TL
Yürütücü/Ortak Kurum : İstanbul Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi : Eki 1, 2018, 00:00

Proje ile ulaşılmak istenen genel hedef ülkemizin ekonomik kalkınma ve katma değerli üretim yapısına geçişinde temel faktör olan Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. 

Projemiz kapsamında oluşturulacak yazılım ile mentörlük ve fon ihtiyacına yönelik olarak platforma kayıt olan girişimciler, işletme sahipleri ve araştırmacılar arasında know-how ve tecrübe paylaşımını sağlayacak, kapasite geliştirme ve bilgi transferi faaliyetlerine zemin hazırlayacak işbirliklerinin kurulması hedeflenmektedir.

Girişimci-mentör ilişkisini kurmak, güçlendirmek ve nitelikli hale getirmek üzere mentör havuzlarının oluşturulmasını sağlayacak platformlar kurulması; tematik mentör havuzlarının oluşturulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak platform ve yapıların oluşturulması ile İstanbul’da yer alan Girişimcileri, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, üniversiteleri, teknoloji geliştirme bölgesi şirketlerinin birlikte çalışabileceği ve tecrübeli şirket yöneticilerinden, uzmanlardan ve akademisyenlerden danışmanlık desteği alabileceği programların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.