izulogo

Projeler

İstanbul Bölgesi Bilgisayar, Yazılım ve Video Oyun Sektörünün Bugünü ve Geleceği

Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Canser Bilir
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Endüstri Mühendisliği
Proje Süresi : 3 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 80.800.- TL
Yürütücü/Ortak Kurum : İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı)
Proje Başlangıç Tarihi : Şub 1, 2017, 00:00
Bu proje ile yazılım ve video oyun sektörünün Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan İstanbul Bölgesi’ndeki durumunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır. İstanbul Bölgesi’nden elde edilen verilerle sektöre ilgi duyanlara daha berrak bir ufuk açılabilmesi ve bu alanda İstanbul özelindeki sorunlar ile gelecek beklentilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda bu proje ile İstanbul bölgesinde seçilen bir örneklem grubuna, anket yapılarak ve açık uçlu sorular sorularak toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında gerçekleştirilen çalıştaylar ile birlikte elde edilen verilerin değerlendirmesi yapılarak genelde yazılım sektörünün ve özelde de video oyun sektörünün mevcut durumunun ve sektörün geleceğine yönelik tespitlerde bulunulmuştur.