izulogo

Projeler

İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi

Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Bilgisayar Mühendisliği
Proje Süresi : 24 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 360.000.- TL
Yürütücü/Ortak Kurum : TÜBİTAK/ 1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı
Proje Başlangıç Tarihi : Ara 31, 2014, 23:00
Bu projenin amacı, yüksek radyasyon ortamlarında (elektron, foton, nötron, proton gibi) parçacıkların enerjilerini örnekleme yapan tabakalardan ikincil emisyon elektronlarını üretip çoğaltarak sinyal üretmek için kullanan bir kalorimetre tasarlamak, imal etmek ve işletmektir. Parçacık fiziği ve nükleer fizikte kullanılan kalorimetreler parçacıkların özelliklerinin kullanılan madde içerisinde tamamen soğurularak belirlenmesine dayanır. Özellikle parçacık fiziğinde çok kullanılan kalorimetre yöntemi yüksek Z elementlerden yapılan soğurucu ile etkileşen yüksek enerjili parçacıkların oluşturduğu elektromanyetik ve hadronik sağanakların (shower) ışıma yapan (sintilasyon ya da Cherenkov) diğer maddelerle (aktif bileşenler) etkileştirerek enerjilerini ölçmedir. Bu tip kalorimetrelerde yüksek enerjili deneylerde karşılaşılan en büyük sorun aktif bileşenlerin zamanla radyasyon nedeniyle sinyal üretme etkinliğini kaybetmeleri ve hassas ölçümler için gerekli olan kalibrasyon yöntemlerinde bu radyasyon etkilerinin etkisinin tamamen ortadan kaldırılamayışıdır.