izulogo

Projeler

Geleneksel Fermente İçeceğimiz Hardaliyenin Bakteriyel Çeşitliliğinin 16-S RDNA Geni Hedefli Metagenomik Yöntem ile Belirlenmesi

Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Banu Metin
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Gıda Mühendisliği
Proje Süresi : 12 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 14.500,00 TL
Yürütücü/Ortak Kurum : İZÜ-BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)
Proje Başlangıç Tarihi : Oca 24, 2015, 23:00
Hardaliye, kırmızı kokulu üzümlerin hardal tohumu ve vişne yapraklarıyla laktik asit fermantasyonuna tabi tutulması ile elde edilen geleneksel bir fermente içeceğimizdir. Proje ile laboratuvar ortamında üretilen hardaliyenin bakteriyel çeşitliliğinin metagenomik yöntemlerle bulunması amaçlanmıştır. Geleneksel yöntemlerle, mikroorganizmalar laboratuvar ortamında besi yerlerinde büyütülerek tanımlanırlar. Yeni dizilim teknolojileri geliştirilmesi mikroorganizmaların kültüre aktarılmadan direk ortamdan DNA izolasyonu ile DNA dizilerine bakılarak tanımlanmasına olanak vermektedir. Bu şekilde laboratuvar besi yerlerinde gözlenemeyen veya miktarı çok az olan birçok mikroorganizmanın da tanımlanması mümkün olmaktadır. Bu projede yeni nesil bir yöntem, metagenomik analiz yöntemi, kullanılarak hardaliyedeki mikroorganizmaların tanımlanmaları amaçlanmıştır. Böylece, geleneksel içeceğimiz olan hardaliyenin bugüne kadar kullanılmamış bir yöntemle mikroorganizmaları tanımlanacak ve klasik metotlarla tespit edilemeyen mikroorganizma çeşitliliği de tespit edilmiş olacaktır.