izulogo

Projeler

Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir Projesi

Proje Yöneticisi :
Fakülte/Bölüm :
Proje Süresi : 12 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 981.730,13 TL
Yürütücü/Ortak Kurum :
Proje Başlangıç Tarihi : Ara 1, 2016, 00:00
Küçükçekmece ilçesinde; eğitim bölgeleri, okulların ulaşım durumları, fiziksel ve sosyal donatıları, idari ve eğitim kadrosu, tanılanmış öğrenci sayısı kriterleri doğrultusunda 12’si ilkokul, 12’si ortaokul olmak üzere toplam 24 pilot okul belirlenecek ve 75’i ilkokul ve 75’i ortaokul öğrencisi olmak üzere en az 150 özel yetenekli öğrenciye bireysel eğitim verilecektir. Ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda ilgi, yetenek ve akran düzeylerine göre gruplandırılarak grup etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ortaokulda ise alanlara göre farklılaştırılmış eğitimlerin de sunulması ve bu amaçlar doğrultusunda özel yetenekli öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal yetenek gelişimlerine ve kendi hızlarında ilerleyebilmelerine destek sağlanacaktır.