izulogo

Projeler

Erken Osmanlı ve Burgonya Siyasi Düşüncesi Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme 1410-1520

Proje Yöneticisi : Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Kaçar
Fakülte/Bölüm : İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Proje Süresi : 24 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 30.000,00 TL
Yürütücü/Ortak Kurum : TÜBİTAK/ 2232 - Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı
Proje Başlangıç Tarihi : Eyl 1, 2018, 00:00

Bu araştırma projesi, on beşinci yüzyıl Osmanlı Devleti ile Burgonya (Orta Çağ Avrupa) siyaset düşüncelerinin temel kavramlarının karşılaştırmalı incelemesini hedeflemektedir. Bu proje, her iki siyasi kültürün kilit kavramları ve söylemleri arasındaki farkların yanı sıra ortak noktaları ve bağlantılarını tespit ederek anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Bu proje, kültürler arası karşılaştırmalı tarih yazım yaklaşımıyla döneme ve alana dair yeni fikirlerle katkı sağlayacaktır.