izulogo

Projeler

DEGAS@DESPEC - FAIR - An International Facility For Antiproton (Antiproton ve İyon Araştırma Tesisi)

Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran
Fakülte/Bölüm : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Proje Süresi : 120 Ay
Toplam Proje Bütçesi : 5.669.130.- Euro
Yürütücü/Ortak Kurum : AB/Diğer
Proje Başlangıç Tarihi : Nis 1, 2015, 00:00
DESPEC (Decay Spectroscopy-Bozunum Spektroskopisi) Germanyum Dizilimi Spektrometresi, yüksek saflıkta germanyum detektörlerden oluşur ve egzotik nükleer çekirdeklerin electromagnetik bozunumlarından gelen gama ışınlarını algılamak ve analiz etmek için kullanılacaktır. Bu deney FAIR’deki anahtar deneylerden biri olacaktır. DESPEC’de Super-FRS‘in ürettiği nadir izotoplar aktif hedefte (AIDA) durdurulacak ve bu hedefin tüm çevresi alfa, beta, proton, nötron ve izomerik bozunumlarından kaynaklanan gama ışınlarını algılamak için DEGAS ile çevrilecektir.  DEGAS’ın esas amacı, 50 keV ile 5 MeV arasında gelen gamma ışınların yüksek verim ve çözünürlükte detekte etmektir. Burada şiddetli arka fon radyasyonunun algılanması için gerekli arka tutucu detektörler üzerine gurubumuz çalışacaktır.