İZÜ Kütüphaneleri abone veri tabanlarına ait dergi listesi / Journal list of subscriber databases on IZU libraries

* İZÜ Kütüphaneleri veritabanlarına ait alfabetik dergi listesini Excel olarak indirmek için tıklayınız. Güncelleme tarihi: 25.09.2019

Click here to download the list of alphabetical journals belonging to İZÜ Libraries databases in Excel. Date of update :25.09.2019
 
Listelenen başlıklar / Titles listed:

  • Dergi adı / Title
  • ISSN
  • URL
  • Veritabanı adı / Database
  • Değişen adı (varsa) / Change history
  • Konu başlığı / Subject heading