Açık Erişimli Veritabanları

DOAJ, yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere erişim sağlayan ve bunları sağlayan bir topluluk tarafından çevrilmiş çevrimiçi dizindir. DOAJ bağımsızdır. Tüm fonlar bağışlarla,% 50'si sponsorlardan, % 50'si de üyeler ve yayıncılardan sağlanır. DOAJ'da indeksli olmak üzere tüm DOAJ hizmetleri ücretsizdir. Tüm veriler serbestçe kullanılabilir. DOAJ, sunulan başvuruların kalitesini iyileştirmeye odaklanarak, dünya çapında bir eğitim ve sosyal yardım programı yürütmektedir.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Kantitatif Biyoloji, Kantitatif Finans, İstatistik, Elektrik Mühendisliği ve Sistem Bilimi ve İktisat alanlarında 1,415,102 adet açık erişim elektronik yayın içerir.

arXiv, fizik, matematik, bilgisayar bilimi, kantitatif biyoloji, kantitatif finans, istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem bilimi ve ekonomi alanlarında açık erişim hizmetidir. ArXiv'e yapılan başvurular Cornell Üniversitesi akademik standartlarına uygun olmalıdır. arXiv, kar amacı gütmeyen özel bir eğitim kurumu olan Cornell Üniversitesi'ne aittir ve işletilmektedir. arXiv, Cornell Üniversitesi Kütüphanesi , Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilmektedir

Veri tabanına erişim için tıklayınız

*BASE, özellikle akademik web kaynakları için dünyanın en hacimli arama motorlarından biridir. BASE, 7.000'den fazla veritabanından 150 milyondan fazla belge sunmaktadır . Dizine alınmış belgelerin yaklaşık% 60'ının tam metinlerine ücretsiz olarak erişebilirsiniz (Açık Erişim). BASE Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilmektedir.
*BASE is one of the world's most voluminous search engines especially for academic web resources. BASE provides more than 150 million documents from more than 7,000 sources. You can access the full texts of about 60% of the indexed documents for free (Open Access). BASE is operated by Bielefeld University Library.

Base

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Kapsamı : Sosyal bilimler, dilbilim, psikoloji, hukuk, coğrafya, beden eğitimi, tarih, ekonomi, edebiyat, sanat çalışmaları, kadın çalışmaları, yönetim, felsefe ve mantık, kütüphane bilimi, politika bilimi, beşeri bilimler, islami bilimler.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
1683 yılında kurulan Brill, zengin bir tarihe ve güçlü bir uluslararası ağa sahip bir yayınevidir. Brill Yayınları ağırlıklı olarak, Beşeri ve Sosyal Bilimler, Uluslararası Hukuk ve Bilimler alanındaki seçilmiş alanlara odaklanmaktadır. Brill'in ana konu alanları şunlardır:

 • Afrika Çalışmaları
 • Amerikan Çalışmaları
 • Antik Yakın Doğu ve Mısır
 • Sanat ve Mimarlık
 • Asya Çalışmaları
 • İncil Çalışmaları
 • Biyoloji
 • Klasik çalışmalar
 • Tarihçe
 • İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk
 • Uluslararası hukuk
 • Uluslararası ilişkiler
 • Yahudi Çalışmaları
 • Dil ve Dilbilim
 • Orta Doğu ve İslam Çalışmaları
 • Felsefe
 • Dini çalışmalar
 • Bilim
 • Slav ve Avrasya Çalışmaları
 • Sosyal Bilimler

Veri tabanına erişmek için tıklayınız
Crossref araştırma çıktılarını bulmayı, alıntı yapmayı, bağlantı kurmayı ve değerlendirmeyi kolaylaştırır. Bilimsel iletişimi daha iyi hale getirmek için var olan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 

Sadece metadata barındırır ve ilgili Identifier (ID) yolu ile yönlendirme yapar.
Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI) tescil merkezidir.

Ücretli / Ücretsiz DOI numarası almış tüm yayınları listeler ve ilgili web sayfasına yönlendirme yapar.
Araştırmacılar için eşsiz bir veri hazinesidir.  

Neler içerir:
Kitaplar,
Dergiler,
Konferans bildirileri,
Standartlar,
Teknik raporlar,
Çalışma çıktıları,
Tezler,
Bileşenler (şekiller, tablolar)
Veri kümeleri (ek veri)
Ön baskılar,
Hakem denetimi.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

crossref
Avrupa'da üretilen tez ve bitirme projelerine erişebilirsiniz.

DART-Europe, Avrupa araştırma tezlerine küresel erişimi geliştirmek için biraraya gelen araştırma kütüphaneleri ve kütüphane konsorsiyumları ortaklığıdır. DART-Europe, LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) tarafından onaylanmıştır ve birleştirilmiş  Networked Digital Library of Theses and Dissertations(NDLTD) adlı Avrupa Çalışma Grubu'na üyedir.

DART-Europe ortakları, araştırmacılara tek bir Avrupa Portalı şeklinde Elektronik Tezler ve Bitirme Projeleri (ETD)’ne erişim sağlamaya yardımcı olur ve gelecekte de Avrupa e-tezleri gelişim süreçlerine katkıda bulunurlar


Veri tabanına erişmek için tıklayınız
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.

Amaç

 • Akademik süreli yayıncılığın, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak,
 • Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak
 • TR Dizin ve Ulusal Atıf Dizini için ölçülebilir temiz veri sağlamak.
Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
140 Milyon belge ile bağlantılı  1,5 Milyar bağlantı,
20 Milyon araştırmacının profil bilgileri ve faaliyetleri,
Bilimsel çalışma ödenekleri takibi,
Yayınlar, Atıflar, klinik çalışmalar, patentler ve politika belgeleri.
Filtre kullanmanızı öneririz. 

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 • 376 yayıncıya ait 27583 Açık Erişim kitap vardır. (13 Mart 2020)
 • DOAB amacı Açık Erişim kitaplara erişimi kolaylaştırmaktır.
 • Kitaplara erişim, görünürlük ve etkiyi artırmayı hedeflemektedir.
 • DOAB, meta veri hasadı için OAI protokolünü (OAI-PMH) destekler.

 • DOAB’daki akademik kitaplar, yayınlanmadan önce bağımsız ve harici bir hakem değerlendirmesine tabi tutulur.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

27583 Academic peer-reviewed books from 376 publishers
 Arapça, Osmanlıca ve Farsça 7 bin 200 adet el yazma eser ve bu eserlere ait risalelerle birlikte toplam 19 bin 500 adet el yazma eser vardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi Yazma Eserler koleksiyonunda İslam Medeniyetine ait İslam dini, edebiyat, tarih, tıp, astronomi vb. alanları içeren 6600 cilt eser bulunmaktadır. Bu eserler risaleleriyle birlikte 15.000 sayısına ulaşmıştır. 

Tamamı dijital ortama aktarılmış olan eserler yüksek güvenlikli, yüz taramasıyla girilen özel bir bölümde, korunaklı kompakt dolaplarda, nemden ve rutubetten arındırılmış iklimlendirilmiş ortamda muhafaza edilmektedir.

Kütüphanede Selçuklu, Rey ve Şiraz Ekolü’nün hat ve süsleme sanatını yansıtan Selçuklu Dönemi ve Memlük Dönemi Kur’an-ı Kerimleriyle birlikte Osmanlı Döneminde yazılmış son derece değerli ve nadir Kur’an-ı Kerimler bulunmaktadır.

Tüm bu imkanlardan üye olarak faydalanabilirsiniz. 

https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr/ 


OpenDissertations.org EBSCO ve BiblioLabs arasında elektronik tez araştırmalarının keşfedilebilirliğini artırmaya yenilikçi bir yaklaşım getiren bir işbirliğidir. 2014 yılında faaliyete
başlamıştır.

 Başlangıç olarak 1933-1955 tarihleri arası Amerikan Doktora tezleri ile başlandı.
W. Wilson Vakfı desteğini artırmasıyla 1955'ten bugüne kadarki Amerikan Doktora tezlerine erişim sağlanması çalışmalarına başlanmıştır.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

Kütüphanelerimizin internet üzerinden dijital koleksiyonlarını, araştırmacılar, tarihçiler, akademisyenler, yüksek lisans, lisans ve doktora öğrencilerinin dijital alandaki ihtiyaçları için internet ve intranet aracılığıyla sergilemelerini kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Dataset Search özelliği kullanıcıların basit bir anahtar kelime aramasıyla web genelinde depolanmış veri kümelerini bulabilmelerini sağlar. Araç, tüm web üzerindeki binlerce veri havuzunda barındırılan veri kümeleriyle ilgili bilgileri ortaya çıkararak bu veri kümelerinin evrensel olarak erişilebilir ve faydalı olmasına imkan verir.

Bu projenin, a) veri yayınlayanların veri depolama ve yayınlamayla ilgili en iyi uygulamaları izlemeye teşvik edecek bir veri paylaşım ekosistemi oluşturma ve b) bilim insanlarına, oluşturdukları veri kümelerinden yapılan alıntılar aracılığıyla çalışmalarının etkisini gösterme imkanı sunma gibi başka faydalarının da olacağını düşünüyoruz.


Veritabanına erişmek için tıklayınız.
2008 yılında kurulan HathiTrust, 17 milyondan fazla sayısallaştırılmış öğeyi koruyan akademik ve araştırma kütüphanelerinin kar amacı gütmeyen bir işbirliğidir.

HathiTrust, ABD telif hakkı yasasının izin verdiği en geniş ölçüde okuma erişimi, bilimsel araştırma için tüm külliyatın tamamına kontrollü erişim ve birleştirilmiş koleksiyona dayalı diğer ortaya çıkan hizmetler sunar.

HathiTrust üyeleri, akademik ve araştırma kütüphaneleri tarafından yönetilen en büyük sayısallaştırılmış kitap seti olan koleksiyonu, kurumsal değil bilimsel çıkarların amaçları doğrultusunda yönetir.

Founded in 2008, HathiTrust is a not-for-profit collaborative of academic and research libraries preserving 17+ million digitized items.

HathiTrust offers reading access to the fullest extent allowable by U.S. copyright law, computational access to the entire corpus for scholarly research, and other emerging services based on the combined collection.

HathiTrust members steward the collection — the largest set of digitized books managed by academic and research libraries — under the aims of scholarly, not corporate, interests.


Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Click to access the database.

HathiTrust

IDEAS ekonomi alanında açık erişimi olan en büyük veri tabanıdır.

2 milyon 600 bin materyal içinde 2 milyon 400 bin başlık tam metin erişime açıktır.

2000’den fazla kaynaktan bibliyografik veri içerir.

RePEc (Research Papers in Economics) veri kaynaklarını kullanır.


İçindekiler :

 • Çalışma belgeleri,
 • Dergiler,
 • Kitap bölümleri,
 • Yazılım bileşenleri,
 • JEL sınıflamaları.
Veri tabanına erişmek için tıklayınız

Endonezya OneSearch veya IOS, Endonezya kütüphaneleri, müzeleri ve arşivlerinden gelen tüm kamuya açık materyaller için sürekli gelişen bir arama portalıdır. IOS ayrıca kayıtlı tüm üyeler için abone olunan e-kaynaklara erişim sağlar. Endonezya Milli Kütüphanesi tarafından sunulan bir hizmettir.

IOS'a katılmak için, her bir arşiv OAI-PMH (Open Archive Initiatives) protokolüne dayalı bir API sağlamalıdır. Bu, dünyada açık erişim girişimlerinin % 75'inden fazlası tarafından yaygın olarak kullanılan bir protokoldür

 • İçerik sürekli güncellenmekte ve sayılar artmaktadır.
Format:

Kütüphaneler (1111)
Kurumlar (915)
Veri havuzu (4885)
Kitap (2,447,781)
Diğer (1,204,775)
Dergiler (571,286)
Denetimden geçmiş veri (487,582)
Tez (473,002)
Dosya (346,168)
Harita (50,921)
Görüntü (25,186)
Ses (24,245)
Rapor (13,707)
Belge (6,509)
Sanat eseri (2,413)
Video (1,179)
Veri (113)

Veri kaynakları:

Kütüphane (3,881,252)
Üniversite (2,734,874)
Kamu (727,874)
Ulusal (183,686)
Okul (53,035)
Arşiv (85)

Son güncelleme tarihi: 04 Ağustos 2018.


Veri tabanına erişmek için tıklayınız


Uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi elektronik ve e-dergi olarak Haziran ve Aralık aylarında yılda bir kez yayınlanır.

International Society of Muslim Philosophers and Theologians (ISOMPT) ve Department of Theology and Philosophy, National University of Malaysia tarafından İslami düşüncede bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla yayın hayatına başlamıştır.

İslam düşüncesinde çeşitli konularda lisansüstü öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara eşsiz bir hakemli ortam sağlar.

Araştırma makaleleri, makale eleştirisi ve konferans raporlarını gözden geçirir.

IJIT, ampirik (deneysel) ve teorik makaleleri yayınlar (örn. Araştırmanın eleştirel bir incelemesi).

Uluslararası bir danışma kuruluna sahiptir.

Uluslararası vizyonu kapsamında İngilizce, Arapça ve Malayca makaleleri içermektedir.

CrossrefOpen Access LibraryAsean Citation IndexEurasian Scientific Journal Index

Ulrich’sTürk Eğitim İndeksiEBSCOhost ve ProQuest gibi onlarca yerde indekslenmektedir.


Dergiye erişmek için tıklayınız

1996 yılından bugüne interneti arşivlemektedir.

Dünyanın en büyük 300 web sitesinden biridir.

İçeriğinde;


Veri tabanına erişmek için tıklayınız
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerini desteklemek amacıyla 1975 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) kurulmuştur. Vakıf yüksek lisans ve doktora bursu vererek yetişmelerine katkıda bulunduğu araştırmacılardan daha verimli ve sistemli şekilde faydalanmak için bir İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) kurmayı kararlaştırmış ve bu merkez de 1988 yılında İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü binasında faaliyetine başlamıştır.

Türk-İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan İSAM, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini desteklemekte ve üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için ansiklopedi, dergi ve kitaplar yayımlamakta, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. İSAM özellikle İslâmî ilimler alanında bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmekte, Türk kültür hayatına ve Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çalışmalarıyla İslâmî araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı (TEK-DAV)'nın bir yayın organıdır.

İslami Araştırmalar Dergisi dört ayda bir olmak üzere, yılda üç sayı (Nisan, Ağustos,Aralık) yayımlanır. 1986 yılında yayın hayatına başlayan dergi, 2012 yılından beri sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 Türkçe ve İngilizce olarak özgün makale, derleme, çeviri kitap, sempozyum, panel ve bilimsel etkinliklerin tanıtımlarını yapmayı amaçlayan İslami Araştırmalar Dergisi şu alanları kapsamaktadır; İslam Düşüncesi ve İlimleri: Kur’an Araştırmaları, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Eğitimi, Tasavvuf, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Dinler Tarihi, Düşünce Akımları.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız

Mali Çözüm dergisi
Mart 1991 yılından bugüne yayınlanmaktadır. 

İSMMMO Yaşam Dergisi

Mart 2006 yılından ugüne yayınlanmaktadır.

İSMMMO e-Kitapları

88 adet PDF formatında yayın bulunmaktadır

Muhasebe Denetimi Sempozyumları

1995-2004 yılları arasında düzenlenmiş 11 adet Sempozyum bildirilerine tam metin erişim sağlanmaktadır.


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Açık Erişim Sistemidir. Bu Sistem, IZU mensupları tarafından üretilen bilimsel içerikli materyalleri (kitap, tez, dergi, makale vb.) dijital ortamda toplamak, saklanmak ve akademik çıktılarını uluslararası standartlarda açık erişime sunmak üzere oluşturulmuştur. Bu sistem ile kurumumuzun uluslararası camiada bilinilirliği arttığı gibi kurumsal hafızamızın oluşmasına da imkan vermektedir.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
JMIR Yayınları 4000'den fazla tıp makalesi içermektedir.

Bu dergi (JMIR Yayınları tarafından yayımlanan tüm dergiler gibi) araştırma içeriğine hızlı erişim sağlar ve halkın özgürce kullanabileceği daha geniş bir küresel bilgi alışverişini destekler ve araştırmaları hızlandırır. Telif hakları yazarlar tarafından muhafaza edilir ve makaleler başkaları tarafından serbestçe kullanılabilir ve dağıtılabilir. Makaleler, herhangi bir ortamda sınırsız kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) şartları altında dağıtılır.

Bibliyografik bilgiler (yazarlar, başlık, dergi, cilt / sayı, makale kimliği), orijinal yayının (URL) bir bağlantısı ve bu telif hakkı ve lisans bilgileri ("Creative Commons Attribution cc-by 4.0" altında lisanslı) dahil edilmelidir.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Arap ve İslâm Araştırmaları Dergisi (JAIS) uluslararası, hakemli, açık erişim, akademik bir dergidir. Aynı zamanda Arapça, İslami ve Orta Doğu Çalışmaları alanında dünyanın en çok okunan dergisidir.

Derginin temel amacı, araştırma makalelerinin yayınlanmasıyla tarih, dil, edebiyat ve kültür çalışmalarını teşvik etmektir. 1995 yılında Joseph N. Bell (Bergen Üniversitesi, Norveç) ve Petr Zemánek (Charles Üniversitesi, Prag) tarafından kurulmuştur. 2007 ve 2012 yılları arasında genel editör Alex Metcalfe (Lancaster Üniversitesi, İngiltere) idi. Mevcut editörler Lutz E. Edzard ve Stephan Guth (Oslo Üniversitesi, Norveç)

1995-2002 yılları arasındaki ciltler Edinburgh University Press tarafından basılmıştır. Dergi elektronik olarak yayınlanmaktadır: Lancaster Üniversitesi (mirror site) ve IKOS , Oslo Üniversitesi (main site) sunucularından yayınlanmaktadır.


Veri tabanına erişmek için tıklayınız
"Microsoft Akademik kelimelerin anlamlarını anlar, sadece anahtar kelimelerle içerik arasında eşleşmez. Örneğin, “Microsoft” yazdığınızda, kurumu kastettiğinizi ve Microsoft'a bağlı araştırmacıların yazdıklarını size gösterir. Benzer şekilde, Microsoft Akademik, dergi başlıkları, konferans isimleri ve birçok araştırma konusunu bilir. Anlamsal aramanın gücünü anlamak için bu sorguları deneyin ve kendinizi serbest bırakın!"
... şeklinde giriş cümlesiyle Microsoft Academic, bilim camiasına farklı ve daha kaliteli hizmet iddiasıyla kullanıma açılmıştır. 

Hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Akademik arama portalı için tıklayınız.
Mimarlık dergisi, Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan, Türkiyenin en uzun soluklu ve en yüksek tirajlı mimarlık dergisidir. İki ayda bir, yılda 6 sayı olarak yayımlanan derginin yönetim merkezi, editör, yardımcı editörler ve yayın kurulu ile Ankara'dadır. 2013 yılında 50.yılına giren dergi, yarım yüzyıllık yayın hayatında Türkiye mimarlığı ve mimarlık mesleğinde yaşanan değişimlerle birlikte içerik ve tasarım açısından değişimler geçirse de, genel çizgisini sürekli kılmayı başarmıştır.

Derginin her sayısında, birkaç aylık bir çalışmanın sonucu olarak, dönemin gündeminde yer alan ve gündem oluşturması hedeflenen temalar, konunun uzmanları tarafından dosya olarak ele alınmaktadır. Diğer sürekli bölümler ise şunlardır: Gündem yaratan önemli konu ve projelerin her yönüyle ele alındığı (kentsel, mimari, hukuki, politik) değerlendirmeler, eleştiriler ve akademik içerikli makaleler; Türkiye’deki okuyucuların düzenli olarak sadece MİMARLIK dergisinden izleyebildikleri mimarlık ve kentsel proje yarışmalarında ödül alan projeler; Türkiye modern mimarlığı ile ilgili kuramsal tartışmalar, bu dönemin uygulamaları ve korunmasına yönelik bilincin artırılması yönündeki makaleler; Türkiye’de kurulma aşamasında olan mimarlık müzesinde yer alabilecek müze objeleri, bilgi ve belgelerin biraraya getirme amacıyla hazırlanan bölümler; ayrıca, mimarlık dünyasından haberler, yeni çıkan kitapların tanıtımı ve değerlendirilmesi.

MİMARLIK dergisi uluslararası veritabanları tarafından taranmaktadır:

Veritabanına erişmek için tıklayınız
OALib çok çeşitli akademik disiplinleri kapsayan 5.687.180'den fazla açık erişimli makaleye bağlantılar ve meta veriler barındırmaktadır. (26 Nisan 2021)

Açık Erişim tam metin içeriğin yanı sıra, açık erişim üst verileri de barındıran bir dizindir.

OALib Arama: Açık erişimli bilimsel makalelere adanmış bir arama motorudur. Arama motoru, İnternet üzerindeki taranabilen tüm içeriğe ulaşır. Yalnızca tam metin olarak bulunan makalelerin meta verilerini toplar.

OALib Journal , STM (Bilim, Teknoloji ve Tıp) ile Sosyal Bilimlerdeki tüm konu alanlarını kapsayan bilimsel, hakemli, açık erişimli bir dergidir.

OALib İndeksi: Başka bir açık erişimli dergide yayınlamış makalesi olan ve OALib Arama Motorunun makalelerini keşfetmesini beklemek istemeyen yazarlar, metadata ve yayınlanan Açık Erişim makalesinin bağlantısını indekslenmek üzere gönderebilirler.
Preprints durumdaki yayınlar da OALi indekse gönderilebilir.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.OMICS International ve iMedPub LTD ve Conference Series LLC LTD dahil olmak üzere, 1000'den fazla bilimsel topluluğun desteğiyle ABD, Avrupa ve Asya'da 3000'den fazla konferans düzenler ve 50000'den fazla yayın kurulu üyesi olarak tanınmış saygın bilim adamlarını içeren 700'den fazla Açık Erişim Dergisini yayınlar. .

OMICS International, küresel bilimsel topluluğun yararına Açık Erişim Yayınları ve Uluslararası bilim etkinliklerini birleştiren bir organizasyondur.

Bu organizasyon, bilim ve teknolojinin çeşitlendirilmiş alanlarına ilişkin araştırma bilgilerine "Açık Erişim" sağlamak için bir platform oluşturma amacı ile 2007 yılında kurulmuştur. OMICS International, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden çevrimiçi olarak kolayca erişilebilen akademik dergiler yayınlar. OMICS International, araştırma verilerinin gerçek zamanlı olarak genişletilmesinde araçsal bir rol oynamakta ve bu da araştırmanın ilerletilmesine yardımcı olmaktadır.

Araştırmacılar, Öğrenciler, Kütüphaneler, Eğitim Kurumları, Araştırma Merkezleri ve İşletmeler açık erişimden faydalanan paydaşlarımızdır.

OMICS International ayrıca, yuvarlak masa toplantıları, poster sunumları, çalıştaylar, sempozyumlar ve sergiler aracılığıyla bilgi aktarımının gerçekleştiği dünya çapında 3000'den fazla uluslararası konferans düzenlemektedir.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
OATD.org, dünya çapında yayınlanan açık erişim lisansüstü tezlere ulaşma yolunda mümkün olan en iyi kaynak olmayı hedeflemektedir.
1.100'den fazla üniversite, araştırma kurumu ve kolejden veri toplamaktadır.

OATD halen 6.046.987 + tez içermektedir. (15 November 2021 IZU library note)

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Open Science Framework araştırmacıları destekleyen ücretsiz ve açık kaynaklı bir proje yönetimi sistemidir.

Yeteneklerinden bazıları şunlardır:

 • Ortak havuzdaki makale, konferans bildirisi vb. çalışmalarda arama yapma,
 • Araştırmanızı yükleme,
 • Sistem içinde yeni "folder"lar oluşturarak araştırmanızı daha rahat organize etme,
 • İstenilen kişilerle aynı araştırma projesi üzerinde etkileşimli çalışma,
 • Projenin istenilen bir parçasının herkese açık hale getirilmesi,
 • Araştırmacıların süreçlerini düzene sokmak ve verimliliği artırmak için zaten kullandıkları birçok araştırma aracına (Mendeley, Zotero, Google Drive, Zenodo vb.)  bağlantı sağlar,
 • Mendeley, Zotero, Google Drive, Zenodo vb. birçok araştırma aracındaki identifer ID'leri OSF sistemine entegre etme,
 • OSF'nin Koruma Fonu, OSF'deki barındırılan verilere okuma erişimini korur ve sürdürür. Bu fon 50 + yıl boyunca okuma masraflarına ev sahipliği yapmak için yeterlidir.

  Veritabanına erişmek için tıklayınız.
OSF kimlik eşleştirmeleri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
osf
* OpenAIRE, tüm disiplinlerden araştırma çıktılarını bulmak, depolamak, bağlamak ve analiz etmek için hizmetler sağlayan bir pan-Avrupa araştırma bilgi sistemidir.
OpenAIRE, Açık Erişim politikalarını destekleyen Açık Erişim bilgi havuzları, arşivler ve dergiler ağı sağlayan bir Avrupa açık bilim altyapısıdır.
* 2010 yılında OpenAIRE portalının hayata geçirilmesiyle, ilk kez AB tarafından finanse edilen projeleri ve akademik çıktılarını bir bütün olarak belgelemek ve kamuoyuna sunmak mümkün oldu. Bir diğer önemli adım, Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN) ile işbirliği içinde Avrupa deposu ZENODO'nun kurulmasıydı. Bu depo, akademisyenler için çok yönlü bir platformdur.
* Açık bilim için önemli bir Avrupa e-altyapısı olan OpenAIRE, Avrupa Açık Bilim Bulutu'na (EOSC) değerli bir katkı sağlayacaktır.
* OpenAIRE, tüm AB ülkelerinden ve ötesinden 60'tan fazla ortak kuruma sahip bir pan-Avrupa meta deposudur. Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde ve ayrıca İsviçre, Norveç, Sırbistan, İzlanda ve Türkiye'de yerel ortaklar – ulusal açık erişim masaları, kısaca NOAD'ler – vardır. OpenAIRE'in ilgili ülkedeki çıkarlarını temsil ederler, soruları yanıtlarlar, bilgi sağlarlar veya diğer ofislere başvururlar.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
 
1971 yılında Michael Hart tarafından Gutenberg projesi ücretsiz elektronik kitapların ilk sağlayıcısı olmuştur. Bir başka deyişle büyük bir dijital kütüphanedir. 56.000'den fazla elektronik kitabı bünyesinde barındıran site bunları indirmenize veya çevrimiçi okumanıza olanak sağlıyor. Burada dünyanın en güzel edebiyatını ve özellikle de eski eserleri bulabilirsiniz.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

PQDT Open açık erişim, tezlerin tam metinlerini ücretsiz olarak sağlar. Disiplini ilgilendiren tezleri hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve tüm metni PDF formatında görüntüleyebilirsiniz.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Diğer veri tabanlarını ve koleksiyonları tamamlamak üzere tasarlanan bu veri tabanı, dünyanın dört bir yanından bir dizi farklı kaynaktan kamuya açık bilimsel içerikleri bir araya getirir veya tam metinlere bağlantılar sağlar. Açık erişim dergilerin yanı sıra arXiv gibi ana konu havuzlarından gelen içeriği de kapsar. Dergi makalelerini, ön baskıları, kitapları, konferans bildirilerini ve raporları içerir.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

Designed to complement other databases and collections, this database brings together or links to full text for publicly available scholarly content from a number of different sources from around the world. It includes content from major subject repositories such as arXiv as well as open access journals. Content includes journal articles, pre-prints, books, conference papers and reports.

Click to access the database.


Geleneksel bilimsel yayıncılığın artan kısıtlamalarına alternatif olarak 2001 yılında kurulan Halka Açık Bilim Kütüphanesi (PLOS)'dir.
Uzman yorumu ve eleştirel analizler içeren yedi adet dergiye ait 250.000+ makale vardır.
PLOS
PLOS ONE
PLOS Biology
PLOS Medicine
PLOS Computational Biology
PLOS Genetics
PLOS Neglected Tropical Diseases
PLOS Pathogens

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 • Avrupa Birliği Yayın Bürosunun bütün yayınları: Raporlar, çalışmalar, bilgilendirme kitapçıkları, dergiler ve AB kurumlarından ve diğer AB organları yayınları,
 • AB destekli projelerin sonuçları hakkında bilgi,
 • Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, AB içtihat hukuku ve AB hukuku için diğer kaynaklar,
 • AB kurumlarından ve diğer organlardan veri setleri kataloğu,
 • Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği dışından kamu alımları duyuruları,
 • Avrupa Parlamentosu üyeleri, Konsey Başkanı, AB komisyon üyeleri, AB memurları ve kuruluş çizelgelerine,

  Açık Erişim olarak ulaşabilirsiniz.

  Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 •  FAPESP - CAPES CNPq BIREME - FAPUNIFESP projelerinin bir parçasıdır.
 • Güney Amerika ve Latin Amerika bilimsel dergilerini bir portalda birleştirmeyi hedeflemektedir.
 •  Yeni dergiler ve yeni içeriklerle sürekli artış göstermektedir.
 • Bilimsel dergilerin yanısıra içeriğinde kitapbiyolojik çeşitlilik mirası kütüphanesi gibi veritabanlarını da barındırmaktadır.

  Veritabanına erişim için tıklayınız.
Scientia Ricerca'da bilimin tüm alanlarında özgün araştırma yayınlamak için bir platform sağlayan Multidisipliner Açık Erişimli bir dergidir.
Yenilik her ne olursa olsun, titiz yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.
Bağımsız dergi yayın grubu tarafından gözden geçirilen evrensel açık erişimli bir dergidir.
Bu dergi, ünlü akademisyenler kadar yeni yetişen yazarların özgün yayıncılık, araştırma, derleme, vaka raporları ve fikir makaleleri çalışmalarını yüksek mükemmeliyette yürütebilmeleri için yayımlanır.
Bu dergi, çalışma alanlarının en derin ayrıntılarını ve keşfedilmemiş bölgelerini, dünya görüşlerini dosdoğru gösteren entelektüel araştırmacı gruplara, alanında uzman kişilere, endüstri uzmanlarına, akademisyenlere ve bilim adamlarına aittir.
Multidisipliner bölüm araştırmaları ve Klinik ve Yaşam Bilimleri makaleleri ve ayrıca tanımlanmış tüm alanların konferans bildirileri, bitirme tezleri, projeleri ve doktora tezleri burada yayınlanmaktadır. 

REVİSED JOURNALS LİST (Current list. 29 June 2018. “İZU Library note)Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Scientific Research Publishing (SCIRP), en büyük Açık Erişim dergi yayıncılarından biridir. Şu anda çok çeşitli akademik disiplinleri kapsayan 200'den fazla açık erişimli, çevrimiçi, hakemli dergi yayınlamaktadır. SCIRP, dünya çapındaki akademik topluluklara hizmet etmekte ve bilimin ilerlemesine ve uygulanmasına katkıda bulunmaktadır.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

PubMed, Nature ve ArXiv gibi kaynaklardan yararlanılarak 40 Milyon+ bilimsel makale içermektedir.
Kar amacı gütmeyen ücretsiz akademik arama motorudur.

Semantic Scholar bir Allen Allen Yapay Zeka Enstitüsü (AI2) projesidir. Yapay zeka alanında yüksek etkili araştırma ve mühendislik çalışmaları için AI2 tarafından kuruldu.

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen tarafından finanse ediliyor ve yapay zeka alanında dünyaca ünlü bir araştırmacı ve profesör olan Dr. Oren Etzioni liderlik ediyor.

Veri tabanına erişim için tıklayınız

Resmi Gazete İnternet Sitesi ücretsiz, abonelik şartı aramaksızın hizmet vermektedir. Resmi Gazete ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921 tarihinden itibaren tüm sayılarına bu siteden erişilebilmektedir.

Siteye erişmek için tıklayınız.
Açık Erişim Sistemi ile TBMM Kütüphanesi dijital kaynaklarının ve TBMM’de üretilen yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili entelektüel bilginin görünürlüğünün artırılması, TBMM’nin ulusal ve evrensel bilgi üretimine yaptığı katkının belgelenmesi ve TBMM’de üretilen yayınların Açık Erişim Sistemi‘nde saklanması ve erişime sunulması hedeflenmektedir. Sisteme; Kurum yayınları, araştırma raporları ve kurum uzmanlık tezleri, basılmış Meclis Araştırma Komisyonu Raporları, yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili bildiri, makale, kitap, rapor vb. yayınlarından, Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası ve TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Politikası ve Yönergesi doğrultusunda belirlenenler alınacaktır.

BÖLÜMLER:
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.
Bu referans kaynağının basılı haline kütüphanemizden ulaşabileceğiniz gibi çevrimiçi olarak da ulaşabilirsiniz.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

5,112.000+ Elektronik tez ve bilimsel inceleme/bitirme projesi içerir.

NDLTD Elektronik tezler ve bilimsel incelemelerin yazılması, yaygınlaşması, kullanımı ve korunmasını teşvik eden uluslararası bir kuruluştur.

Bilginin dünya çapında paylaşımını artırmak için elektronik yayıncılığı ve açık erişimi destekler.

Üniversite yöneticileri, kütüphaneciler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve genel halk için kaynaklar içermektedir.Veri tabanına erişmek için tıklayınız
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır. 

TR Dizin’in içeriğini oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile, ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir.
En çok atıf alan dergiler, En çok atıf alan makaleler, En çok atıf alan yazarlar, Etki değeri en yüksek dergiler hizmetlerini sağlamaktadır.
1505 adet dergiyi kapsamaktadır. (15 November 2021 IZU library note)


Veri tabanına erişmek için tıklayınız

OATD halen 6.046.987 + tez içermektedir. (15 November 2021 IZU library note)


Aperta Nedir?

https://aperta.ulakbim.gov.tr/

Aperta Türkiye Açık Arşivi, araştırmacılar tarafından güncel olarak oluşturulan araştırma verilerini standart bir veri yapısında tutan, araştırmacılar tarafından veri yüklemelerinin yapılabildiği bir platformdur.

Aperta'nın Amacı

Üniversiteler ve kamu kurumlarında çalışan araştırmacıların verilerinin uzun süreli saklanmasını, korunmasını, yönetilebilmesini, taranabilmesini ve ücretsiz erişime açılmasını sağlayan Aperta, ulusal bir veri deposu olma gayreti ile oluşturulmuştur ve araştırmacıların gerekli kaynaklara adil bir şekilde erişebilmesini sağlamak için açık erişime sahip yayınların, verilerin ve yazılımların paylaşılmasını hedeflemektedir.
Aperta Türkiye Açık Arşivi, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin (Aperta) kapsamının genişletilerek araştırmacılara açılmış versiyonudur.

Aperta'nın Kapsamı

Aperta Türkiye Açık arşivi bir veri deposu olmak üzere tasarlanmıştır. Ücretsiz DOI desteği ile araştırma veri setlerinizi kolayca ve güvenle yükleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tüm bilim alanlarından tüm araştırma çıktıları da kabul edilmektedir. Yükleme formunda dosya türleri arasında seçim yapılabilir: yayınlar (kitap, kitap bölümü, konferans makalesi, dergi makalesi, patent, ön baskı, rapor, tez, teknik not, çalışma kağıdı vb.), posterler, sunumlar, veri setleri, resimler (şekiller, çizimler, diyagramlar, fotoğraflar), yazılım, videolar/ses ve dersler gibi interaktif materyaller buna dahildir.

 • Güvenli ve Güvenilir — Verileriniz TUBİTAK ULAKBİM’de var olduğu sürece ULAKNET tarafından güvenli bir şekilde saklanır.
 • DOI Desteği — kayıtlara atıf yapılabilir ve izlenebilir hale getirmek için bir Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) atanır.
 • Bekleme süresi yok — Yayınla düğmesine basar basmaz yüklemeler çevrimiçi olarak kullanıma sunulur ve DOI'niz dakikalar içinde kaydedilir.
 • Açık veya kapalı — Kısıtlı erişim modu aracılığıyla örneğin anonimleştirilmiş klinik araştırma verilerini yalnızca tıp uzmanlarıyla paylaşılabilir.
 • Sürümleme — Sürüm oluşturma özelliği ile veri kümenizi kolayca güncelleyebilirsiniz
 • Kullanım istatistikleri — Tüm yüklemeler, standartlara uygun kullanım istatistikleri ile görüntülenebilir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve yayınlara Harman adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Amaç

 • Araştırma için fon sağlayan Kurumların açık arşiv içeriklerine ait üst verilerin uluslararası standartlarda harmanlanmasını sağlamak,
 • Açık arşiv içeriklerine bulunduğu adreste erişimi sağlamak,

Türkiye Akademik Arşivine (Harman) Katılım

Harman, kurumsal açık arşiv içeriklerinin üst verilerini harmanlamaktadır. Bu verilerin, standartlara uygun olması, kurum açık arşivlerine yüklenmesi, güncellenmesi ve arşivlerin sorunsuz çalışması kurumların sorumluluğundadır. Veriler, API’ler aracılığıyla veri kaynaklarının erişim adreslerinden çekilir. Harman'a katılmak için Kurumlar, Katılım formunu doldurmalıdır.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Ekran Alıntısı

TÜBİTAK – ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen, ülkemizdeki araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarıdır.

TÜBİTAK EKUAL ile binlerce araştırmacı uluslararası bilimsel ve akademik içerikli elektronik bilgi kaynağına kendi kurumlarından erişme imkânı bulmaktadır.

Üniversitelerin erişimine açık olan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) veri tabanlarını aynı anda tarayabilirsiniz.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Büyük bir sağlık bilimleri portalıdır.
Güney Amerika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada yayınlanan sağlık alanındaki veritabanları ve bilimsel dergilerde arama yapar.
İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dilinde hazırlanmış bir portaldır.

İçerdiği bazı veritabanları şunlardır: 

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

WorldWideScience.org , ulusal ve uluslararası bilimsel veri tabanları ve portallarından oluşan küresel bir bilim kapısıdır. WorldWideScience.org , dünyanın dört bir yanından veri tabanlarını tek bir yerden araştırarak bilimsel keşif ve ilerlemeyi hızlandırır. Çok Dilli WorldWideScience.org , küresel olarak dağılmış çok dilli bilimsel literatürün gerçek zamanlı olarak aranmasını ve çevrilmesini sağlar.

Çok taraflı bir ortaklık olan WorldWideScience Alliance , katılımcı üye ülkelerden oluşur ve WorldWideScience.org için yönetim yapısı sağlar .


Veritabanına erişim için tıklayınız.

worldwidescience
YÖK-AKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama) Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir sistemdir.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Ulusal tez merkezine kayıtlı tüm tezlere kolaylıkla erişebilirsiniz.

Yök-Tez Tarama Yardım Kılavuzu

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Herkesin Açık Bilim'e katılabilmesini sağlamak için araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Avrupa'daki açık erişim ve açık veri hareketlerinin öncüsü olan OpenAIRE projesi, EC tarafından finanse edilen, araştırmalar için geniş bir açık erişim havuzu oluşturmayı amaçlayan, Açık Bilim politikalarını destekleyen bir oluşumdur.

Zenodo, 1954'ten beri var olan ve şu anda önümüzdeki 20+ yıl için tanımlanan deneysel bir programa sahip olan CERN tarafından barındırılmaktadır. CERN, Yüksek Enerji Fiziği için bir hafıza kurumudur ve Açık Erişimdeki öncü çalışmaları ile ünlüdür. Organizasyonel olarak Zenodo, BT Departmanı, İşbirliği Cihazları ve Uygulamaları Grubu, Dijital Depolar Bölümü'ne (IT-CDA-DR) yerleştirilmiştir.

Zenodo, CERN tarafından, çalışmalarının sonuçlarını kullanıma sunma misyonunun bir parçası olarak sunulmaktadır

Zenodo aşağıdakiler tarafından finanse edilmektedir:


CERN, aşağıdaki kuruluşların ve uluslararası kuruluşların aktif bir üyesidir (kapsamlı değildir):

 • DataCite
 • ORCID
 • FORCE11 (özellikle Veri Atıf İlkeleri ve Yazılım Alıntı İlkeleri)
 • Research Data Alliance
 • SCOAP3

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

zenodo-gradient-200