Veritabanlarımız

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

Antropoloji

Kadın çalışmaları

Astronomi

Kimya

Bilim ve teknoloji

Matematik

Biyoloji

Mimarlık

Coğrafya

Mühendislik

Dil ve edebiyat

Müzik

Din ve felsefe

Psikoloji

Eczacılık bilimleri

Siyaset bilimi

Eğitim

Sosyoloji

Etik ve kültürel çalışmalar

Spor

Fizik

Tarih

Güzel sanatlar

Tıp ve sağlık bilimleri

Hukuk

Veterinerlik

İşletme

Zooloji

Jeoloji

ve daha birçok disiplin...

 

İçerik:

 • Özetleri ile birlikte indekslenen 17,900’e yakın dergi
 • Toplam tam metin dergi  : 11,900’den fazla
 • Hakemli tam metin dergi : 8,700’e yakın
 • Web of Science ya da Scopus indekslerindeki aktif tam metin dergi: 5,300’den fazla
 • Tam metin dergilerin indekslendiği sosyal ve beşeri bilimler alan ve atıf indeksleri:ATLA Religion, ERIC, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, PsycINFO, Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
 • Tam metin dergilerin indekslendiği fen bilimleri ve mühendislik alan ve atıf indeksleri: AGRICOLA, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I. Compendex, GeoRef, Inspec, Science Citation Index (SCI), Scopus
 • 80 farklı ülkenin yayıncılarından derlenen küresel içerik.
 • Örnek yayıncılar: American Association for the Advancement of Science, American Bar Association, Cambridge University Press, Duke University Press, Elsevier, Johns Hopkins University Press, Karger AG, MIT Press, Oxford University Press, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley, World Scientific Publishing ve daha fazlası
 • Aralarında AAAS’nin Science dergisinin de bulunduğu dünyanın en önemli dergilerinin tam metinleri
 • 1887’ye kadar uzanan arşiv kapsamı

Veri tabanına erişim için tıklayınız.
DOAJ, yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere erişim sağlayan ve bunları sağlayan bir topluluk tarafından çevrilmiş çevrimiçi dizindir. DOAJ bağımsızdır. Tüm fonlar bağışlarla,% 50'si sponsorlardan, % 50'si de üyeler ve yayıncılardan sağlanır. DOAJ'da indeksli olmak üzere tüm DOAJ hizmetleri ücretsizdir. Tüm veriler serbestçe kullanılabilir. DOAJ, sunulan başvuruların kalitesini iyileştirmeye odaklanarak, dünya çapında bir eğitim ve sosyal yardım programı yürütmektedir.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Al Manhal, Orta Doğu kaynaklı eserleri bir araya getirerek Arapça detaylı arama yapmanızı sağlayan dünyadaki ilk ve tek veri tabanıdır. Orta Doğu’nun önde gelen güvenilir yayıncıları tarafından telif hakları güvence altına alınmış orijinal akademik araştırmaları, üniversite yayınlarını, bilim toplulukları ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını  tek şemsiye altında toplayabilmiş tek koleksiyondur.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan bir referans kaynağıdır.

1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  


Veritabanına erişmek için tıklayınız.

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. 

Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında; çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.


Veritbanına erişim için tıklayınız.
Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır.

Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

Veri tabanına erişmek için tıklaynız.
Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Kantitatif Biyoloji, Kantitatif Finans, İstatistik, Elektrik Mühendisliği ve Sistem Bilimi ve İktisat alanlarında 1,415,102 adet açık erişim elektronik yayın içerir.

arXiv, fizik, matematik, bilgisayar bilimi, kantitatif biyoloji, kantitatif finans, istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem bilimi ve ekonomi alanlarında açık erişim hizmetidir. ArXiv'e yapılan başvurular Cornell Üniversitesi akademik standartlarına uygun olmalıdır. arXiv, kar amacı gütmeyen özel bir eğitim kurumu olan Cornell Üniversitesi'ne aittir ve işletilmektedir. arXiv, Cornell Üniversitesi Kütüphanesi , Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilmektedir

Veritabanına erişim için tıklayınız

 

 • AYEUM Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye’deki ilk ve tek eğitim platformudur.
 • “…@izu.edu.tr” uzantılı e-posta adresinizle üyelik oluşturduktan sonra her yerden erişim sağlayabilirsiniz.


Erişim adresi:
https://www.ayeum.com

Detaylı Bilgi:

Sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur.
Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

AYEUM, Online Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri kapsamında Nvivo, SPSS, EndNote, Maxquda, Karma Yöntem Eğitimleri, CMA, Meta Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri, Sağlık Bilimleri için Vaka Temelli İstatistik başta olmak üzere bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili online eğitimler içermektedir.

Online video dersler, ilgili derslere ait eğitici materyaller ile desteklenmektedir. Kullanıcılar tablet veya telefonlarından 7 gün 24 saat kesintisiz derslere ulaşabilirler. AYEUM tarafından sunulan altyapı Android ve IOS tabanlı tüm cihazlarla uyumludur.

AYEUM Nasıl Kullanılır

AYEUM Nedir

*BASE, özellikle akademik web kaynakları için dünyanın en hacimli arama motorlarından biridir. BASE, 7.000'den fazla veritabanından 150 milyondan fazla belge sunmaktadır . Dizine alınmış belgelerin yaklaşık% 60'ının tam metinlerine ücretsiz olarak erişebilirsiniz (Açık Erişim). BASE Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilmektedir.
*BASE is one of the world's most voluminous search engines especially for academic web resources. BASE provides more than 150 million documents from more than 7,000 sources. You can access the full texts of about 60% of the indexed documents for free (Open Access). BASE is operated by Bielefeld University Library.

Base

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Kapsamı : Sosyal bilimler, dilbilim, psikoloji, hukuk, coğrafya, beden eğitimi, tarih, ekonomi, edebiyat, sanat çalışmaları, kadın çalışmaları, yönetim, felsefe ve mantık, kütüphane bilimi, politika bilimi, beşeri bilimler, islami bilimler.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
1683 yılında kurulan Brill, zengin bir tarihe ve güçlü bir uluslararası ağa sahip bir yayınevidir. Brill Yayınları ağırlıklı olarak, Beşeri ve Sosyal Bilimler, Uluslararası Hukuk ve Bilimler alanındaki seçilmiş alanlara odaklanmaktadır. Brill'in ana konu alanları şunlardır:
 • Afrika Çalışmaları
 • Amerikan Çalışmaları
 • Antik Yakın Doğu ve Mısır
 • Sanat ve Mimarlık
 • Asya Çalışmaları
 • İncil Çalışmaları
 • Biyoloji
 • Klasik çalışmalar
 • Tarihçe
 • İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk
 • Uluslararası hukuk
 • Uluslararası ilişkiler
 • Yahudi Çalışmaları
 • Dil ve Dilbilim
 • Orta Doğu ve İslam Çalışmaları
 • Felsefe
 • Dini çalışmalar
 • Bilim
 • Slav ve Avrasya Çalışmaları
 • Sosyal Bilimler

Veritabanına erişmek için tıklayınız

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.

İçerik:

 • 1,000’den fazla süreli yayın
 • Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale
Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır.

Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. 

Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b.

Business Source Ultimate

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.

İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

Veri tabanına erişim şifresini  lütfen kutuphane@izu.edu.tr adresinden talep ediniz.

Elsevier 
tarafından sunulan 3D4Medical’s Complete Anatomy 2021; dünyanın en gelişmiş 3D anatomi platformu sayesinde, öğrencilere, eğitimcilere ve sağlık profesyonellerine anatomi eğitimi ile ilgili devrim niteliğinde çözümler sunmaktadır. 

Complete Anatomy, dünyada 300’ün üzerinde üniversitede kullanılarak 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır. Dünya çapında 20 milyon indirilme ile 160 ülkede App Store içinde en çok indirilen 1. uygulamadır.

17.000’den fazla farklı yapı içeriği, 1500’den fazla video ve 100 saatin üzerinde ders ile Complete Anatomy oldukça kapsamlı anatomi içeriğine sahiptir.

Dünyanın en gelişmiş anatomi platformu olan Complete Anatomy içeriğinde bulunan özellikler:

*17.000’den fazla interaktif vücut yapısını içeren en gerçekçi ve eksiksiz insan modeli

*Atan ve atım sırasında diseksiyon yapılabilen 3D kalp modeli

*Tek bir platformdan erişebileceğiniz, Anatomi platformları arasındaki en geniş video içeriği. Kardiyoloji, Ortopedi, Oftalmoloji, Diş Hekimliği ve Fitness alanında 1,500’den fazla klinik video 

*Gerçek zamanlı Kas Hareketleri, Kasların Köken ve Yerleşimleri, Kemik Haritalama, Sinirlerin ve Arterlerin Takibi

*Ayrıntılı Mikroanatomi Modelleri. Modeli yakınlaştırarak detaylı inceleme yapılabilir ve birçok araç mikroanatomi modellerinde de kullanılabilir. (2D & 3D kalem, etiketleme, ağrı ve büyüme simülasyonları gibi)

*Yaratıcı araçlar – AR modu, sanal diseksiyon, kesit alma, 3D kalem, kemik kırıklarını ve yaralanmaları görselleştirme, ağrı ve hücre büyümesi simulasyonları 

*AR modunda çoklu kullanıcı özelliği ile sanal diseksiyon yapabilme

*Model üzerinde etiketleme, işaretleme ve görsel ekleme seçenekleri

*İnsan Anatomisi, Hasta Başı Ultrason Uygulamaları, Kadavra Görüntüleri gibi birçok konuda, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış 100 saatin üzerinde ders içeriğini tek bir platformda sunan tek anatomi   platformu.

*Sadece Complete Anatomy platformunda sunulan, tek bir platformdan erişebileceğiniz akademisyen araçları: müfredat oluşturma, ders kaydı yapma, içerikleri öğrenciler ile paylaşma ve öğrencilerin performansını takip edebileceğiniz öğrenci paneli özellikleri

·        Complete Anatomy Broşürü

·        Complete Anatomy Kullanıcı Kılavuzu

·        Complete Anatomy Sunumu

Crossref araştırma çıktılarını bulmayı, alıntı yapmayı, bağlantı kurmayı ve değerlendirmeyi kolaylaştırır. Bilimsel iletişimi daha iyi hale getirmek için var olan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 
Sadece metadata barındırır ve ilgili Identifier (ID) yolu ile yönlendirme yapar.
Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI) tescil merkezidir.

Ücretli / Ücretsiz DOI numarası almış tüm yayınları listeler ve ilgili web sayfasına yönlendirme yapar.
Araştırmacılar için eşsiz bir veri hazinesidir.  

Neler içerir:
Kitaplar,
Dergiler,
Konferans bildirileri,
Standartlar,
Teknik raporlar,
Çalışma çıktıları,
Tezler,
Bileşenler (şekiller, tablolar)
Veri kümeleri (ek veri)
Ön baskılar,
Hakem denetimi.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.


crossref
Avrupa'da üretilen tez ve bitirme projelerine erişebilirsiniz.

DART-Europe, Avrupa araştırma tezlerine küresel erişimi geliştirmek için biraraya gelen araştırma kütüphaneleri ve kütüphane konsorsiyumları ortaklığıdır. DART-Europe, LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) tarafından onaylanmıştır ve birleştirilmiş  Networked Digital Library of Theses and Dissertations(NDLTD) adlı Avrupa Çalışma Grubu'na üyedir.

DART-Europe ortakları, araştırmacılara tek bir Avrupa Portalı şeklinde Elektronik Tezler ve Bitirme Projeleri (ETD)’ne erişim sağlamaya yardımcı olur ve gelecekte de Avrupa e-tezleri gelişim süreçlerine katkıda bulunurlar


Veritabanına erişmek için tıklayınız
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.

Amaç

 • Akademik süreli yayıncılığın, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak,
 • Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak
 • TR Dizin ve Ulusal Atıf Dizini için ölçülebilir temiz veri sağlamak.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
140 Milyon belge ile bağlantılı  1,5 Milyar bağlantı,
20 Milyon araştırmacının profil bilgileri ve faaliyetleri,
Bilimsel çalışma ödenekleri takibi,
Yayınlar, Atıflar, klinik çalışmalar, patentler ve politika belgeleri.
Filtre kullanmanızı öneririz. 

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Digital Commons Network, dünya çapında yüzlerce üniversite ve yüksekokuldan tam metin bilimsel makalelere ve diğer araştırmalara ücretsiz erişim sağlar. Üniversite kütüphanecileri ve onları destekleyen kurumlar tarafından hazırlanan bu dinamik araştırma aracı, hakemli dergi makalelerini, kitap bölümlerini, tezleri, çalışma notlarını, konferans tutanaklarını ve diğer orijinal bilimsel çalışmaları içerir.

Çok renkli Disiplin Çarkının herhangi bir yerinde "Keşfet"e tıklamak, belirli bir akademik disiplin için bir Commons sayfası açar. Buradan, popüler ve yeni eklenen makalelere göz atabilir, tüm içeriği arayabilir veya o alandaki yeni çalışmalar hakkında aylık e-posta güncellemeleri almak için yazarları ve yayınları "Takip Edebilirsiniz". Ağa yalnızca tam metin, açık erişim yayınlar dahil edildiğinden, hiçbir zaman ödeme duvarları veya boş kayıtlarla karşılaşmazsınız. 683 kurumdan 4.000.000+ yayın içermektedir. (13 Ekim 2022)

Konu başlıkları:


Veritabanına erişmek için tıklayınız.

digital_commans
 • 317 yayıncıya ait 16747 Açık Erişim kitap vardır. (20 Haziran 2019)
 • DOAB amacı Açık Erişim kitaplara erişimi kolaylaştırmaktır.
 • Kitaplara erişim, görünürlük ve etkiyi artırmayı hedeflemektedir.
 • DOAB, meta veri hasadı için OAI protokolünü (OAI-PMH) destekler.

 • DOAB’daki akademik kitaplar, yayınlanmadan önce bağımsız ve harici bir hakem değerlendirmesine tabi tutulur.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 Arapça, Osmanlıca ve Farsça 7 bin 200 adet el yazma eser ve bu eserlere ait risalelerle birlikte toplam 19 bin 500 adet el yazma eser vardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi Yazma Eserler koleksiyonunda İslam Medeniyetine ait İslam dini, edebiyat, tarih, tıp, astronomi vb. alanları içeren 6600 cilt eser bulunmaktadır. Bu eserler risaleleriyle birlikte 15.000 sayısına ulaşmıştır. 

Tamamı dijital ortama aktarılmış olan eserler yüksek güvenlikli, yüz taramasıyla girilen özel bir bölümde, korunaklı kompakt dolaplarda, nemden ve rutubetten arındırılmış iklimlendirilmiş ortamda muhafaza edilmektedir.

Kütüphanede Selçuklu, Rey ve Şiraz Ekolü’nün hat ve süsleme sanatını yansıtan Selçuklu Dönemi ve Memlük Dönemi Kur’an-ı Kerimleriyle birlikte Osmanlı Döneminde yazılmış son derece değerli ve nadir Kur’an-ı Kerimler bulunmaktadır.

Tüm bu imkanlardan üye olarak faydalanabilirsiniz. 

https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr/ 

Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilir.

En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur.

Değerlendirme ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.

DynaMed’in iş birliği yaptığı kurum ve derneklerden örnekler:

 • American College of Physicians (ACP)
 • American Medical Association (AMA)
 • McMaster University
 • Micromedex Solutions
 • The JAMA Network


DynaMed ekibindeki hekimlerin bağlı olduğu kurumlardan örnekler:

 • Harvard University
 • Massachusetts General Hospital
 • Yale
 • Brigham and Women’s Hospital
 • Dana Farber Cancer Institute
 • University of California San Francisco
 • Cleveland Clinic

 Mobil cihazlar ile her zaman ve her yerden, hem de internet bağlantısına ihtiyaç duymaksızın DynaMed’e erişim sağlanabilmetedir. Mobil uygulamayı yükleme ve yetkilendirmeadımları: https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/1H000000P2eP/a/1H000000bysx/CB3IWtY_U3vOxLIcAnHbRZlLerRdyOBxZYeDRSoOeVM

 

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

Kullanıcı sınırı ve limiti bulunmayan; hem sayısal hem de içerik bakımından,dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Bu eşsiz e-kitap veri tabanında bulunan kaynak zenginliği, öğrencilerin ve araştırmacıların ihtiyaçlarıyla ilgili bilgilere en kolay ve hızlı bir şekilde erişmelerini sağlar.

İçeriğinde;

 • 160.000’den fazla, değeri 24 milyon dolara yakın olan akademik e-kitap
 • Harvard University Press, Cambridge University Press, MITPress, University of California Press gibi en 157 önemli üniversite tarafından yayımlanan 64.000’den fazla e-kitap
 • CHOICE Dergisi’nin Seçkin Akademik Başlıklar Listesi’nde yer alan 1.300’den fazla e-kitap
Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

E-kitap listesi için tıklayınız.


e-book-academic-collection-poster

OpenDissertations.org EBSCO ve BiblioLabs arasında elektronik tez araştırmalarının keşfedilebilirliğini artırmaya yenilikçi bir yaklaşım getiren bir işbirliğidir. 2014 yılında faaliyete başlamıştır.

 Başlangıç olarak 1933-1955 tarihleri arası Amerikan Doktora tezleri ile başlandı.
W. Wilson Vakfı desteğini artırmasıyla 1955'ten bugüne kadarki Amerikan Doktora tezlerine erişim sağlanması çalışmalarına başlanmıştır.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. 

Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir.

Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Bazı konu başlıkları:
Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Emerald Group Publishing Limited 1967’de İngiltere’de kurulan uluslararası bir yayınevidir. 309 elektronik dergi, 1650 e-kitap ve 1500 Vaka çalışması sunar. Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir.

İçerik bilgisi ve kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır ve bu alanda çalışan tüm araştırmacıların ilk danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.


Veri tabanına erişim için tıklayınız.

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:

 • Amerika’daki Britanyalılar
 • Ticaret
 • Keşifler
 • Amerika’daki Flemenkler
 • Amerika’daki Fransızler
 • Büyük Britanya – Koloniler
 • Amerika’daki dinler ve inançlar
 • Korsanlar
 • Köle ticareti
 • ve çok daha fazlası...
Veritabanına erişim için tıklayınız.
Kütüphanelerimizin internet üzerinden dijital koleksiyonlarını, araştırmacılar, tarihçiler, akademisyenler, yüksek lisans, lisans ve doktora öğrencilerinin dijital alandaki ihtiyaçları için internet ve intranet aracılığıyla sergilemelerini kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Dataset Search özelliği kullanıcıların basit bir anahtar kelime aramasıyla web genelinde depolanmış veri kümelerini bulabilmelerini sağlar. Araç, tüm web üzerindeki binlerce veri havuzunda barındırılan veri kümeleriyle ilgili bilgileri ortaya çıkararak bu veri kümelerinin evrensel olarak erişilebilir ve faydalı olmasına imkan verir.

Bu projenin, a) veri yayınlayanların veri depolama ve yayınlamayla ilgili en iyi uygulamaları izlemeye teşvik edecek bir veri paylaşım ekosistemi oluşturma ve b) bilim insanlarına, oluşturdukları veri kümelerinden yapılan alıntılar aracılığıyla çalışmalarının etkisini gösterme imkanı sunma gibi başka faydalarının da olacağını düşünüyoruz.


Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILEçevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker.

Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır;
küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

2008 yılında kurulan HathiTrust, 17 milyondan fazla sayısallaştırılmış öğeyi koruyan akademik ve araştırma kütüphanelerinin kar amacı gütmeyen bir işbirliğidir.

HathiTrust, ABD telif hakkı yasasının izin verdiği en geniş ölçüde okuma erişimi, bilimsel araştırma için tüm külliyatın tamamına kontrollü erişim ve birleştirilmiş koleksiyona dayalı diğer ortaya çıkan hizmetler sunar.

HathiTrust üyeleri, akademik ve araştırma kütüphaneleri tarafından yönetilen en büyük sayısallaştırılmış kitap seti olan koleksiyonu, kurumsal değil bilimsel çıkarların amaçları doğrultusunda yönetir.

Founded in 2008, HathiTrust is a not-for-profit collaborative of academic and research libraries preserving 17+ million digitized items.

HathiTrust offers reading access to the fullest extent allowable by U.S. copyright law, computational access to the entire corpus for scholarly research, and other emerging services based on the combined collection.

HathiTrust members steward the collection — the largest set of digitized books managed by academic and research libraries — under the aims of scholarly, not corporate, interests.


Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Click to access the database.

HathiTrust
 • Birbirine hiper linklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Genelgeler), Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş sürekli güncellen milyonlarca İçtihat (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi-Genel Kurul/Bireysel Başvuru-Uyuşmazlık Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), T.C. Resmî Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir.
 • Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

 • Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Gerekçeleri gibi servisleri bünyesinde bulunduran bir veri tabanıdır.

  TÜRK HUKUK KAYNAKÇASI Eylül/2021 de tamamlanmıştır.
 • 1928’den günümüze yaklaşık 300.000 kaynakça, Başta HUKUK olmak üzere ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İKTİSAT, İŞLETME, SİYASİ BİLİMLER, EKONOMİ ve KAMU YÖNETİMİ gibi temel alanları içermektedir ve ülkemizin en kapsamlı ürünüdür.
 • Bütün içerik KİTAP, MAKALE, TEZ (Doktora/Lisansüstü) ve DİĞER başlıkları altında tasniflenmiştir ve SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR.
 • Ayrıca oldukça ayrıntılı İngilizce ara yüzü de bulunmaktadır.

Kullanım rehberi videosu için tıklayınız.
Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 
1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

"İdealonline”, Popüler-Akademik Süreli Yayın, Tıp ve Din Bilimleri alan kitapları, Sempozyum&Kongre Bildirileri ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.

İdealonline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkortsan, Kırım, Karaçay-Malkar gibi Türki Cumhuriyetler tarafından yayınlanan bu dergiler, ilk kez “İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı” aracılığı ile Türkiye’deki Üniversite kütüphanelerinin erişimine açılmıştır.

İdealonline güncel içerik bilgileri: (OCAK 2019)
• 635+ Süreli Yayın
• 10.000+ Dergi Sayısı
• 80.000+ Tam Metin Makale

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
IDEAS ekonomi alanında açık erişimi olan en büyük veri tabanıdır.

2 milyon 600 bin materyal içinde 2 milyon 400 bin başlık tam metin erişime açıktır.

2000’den fazla kaynaktan bibliyografik veri içerir.

RePEc (Research Papers in Economics) veri kaynaklarını kullanır.


İçindekiler :

 • Çalışma belgeleri,
 • Dergiler,
 • Kitap bölümleri,
 • Yazılım bileşenleri,
 • JEL sınıflamaları.
Veritabanına erişmek için tıklayınız
IEEE(Isntitute of Electrical and Electronics Engineers) teknolojinin ilerlemesinde rol üstlenen önder bir birliktir. Dünyanın en büyük mesleki ve teknik örgütüdür. IEEE yüksek atıflı yayınları, konferansları, teknoloji standartları ve mesleki ve eğitsel faaliyetleri ile küresel bir topluluktur. Dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar ve ilişkili bütün konularda yapılan bilimsel yayının %30'undan fazlası IEEE yayınlarına dahildir. IEEE 
Digital Library sadece elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri değil, bütün teknoloji alanlarında yayın içermekte ve içerik geliştirmektedir.

 • 3 Milyondan fazla tam metin doküman
 • 1.4 milyondan fazla yazar ( Türkiye, 7000’den fazla)
 • 174 Dergi
 • 1200 + Konferans bildirisi
 • 2.800 + İEEE standartı ve Draft standartlar
 • 300’den fazla eğitim kursu
 • Her ay eklenen yaklaşık 25.000 doküman
IEEE Digital Library Kullanım Kılavuzu

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.
Endonezya OneSearch veya IOS, Endonezya kütüphaneleri, müzeleri ve arşivlerinden gelen tüm kamuya açık materyaller için sürekli gelişen bir arama portalıdır. IOS ayrıca kayıtlı tüm üyeler için abone olunan e-kaynaklara erişim sağlar. Endonezya Milli Kütüphanesi tarafından sunulan bir hizmettir.

IOS'a katılmak için, her bir arşiv OAI-PMH (Open Archive Initiatives) protokolüne dayalı bir API sağlamalıdır. Bu, dünyada açık erişim girişimlerinin % 75'inden fazlası tarafından yaygın olarak kullanılan bir protokoldür

 • İçerik sürekli güncellenmekte ve sayılar artmaktadır.
Format:

Kütüphaneler (1111)
Kurumlar (915)
Veri havuzu (4885)
Kitap (2,447,781)
Diğer (1,204,775)
Dergiler (571,286)
Denetimden geçmiş veri (487,582)
Tez (473,002)
Dosya (346,168)
Harita (50,921)
Görüntü (25,186)
Ses (24,245)
Rapor (13,707)
Belge (6,509)
Sanat eseri (2,413)
Video (1,179)
Veri (113)

Veri kaynakları:

Kütüphane (3,881,252)
Üniversite (2,734,874)
Kamu (727,874)
Ulusal (183,686)
Okul (53,035)
Arşiv (85)

Son güncelleme tarihi: 04 Ağustos 2018.


Veritabanına erişmek için tıklayınız

 
Uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi elektronik ve e-dergi olarak Haziran ve Aralık aylarında yılda bir kez yayınlanır.

International Society of Muslim Philosophers and Theologians (ISOMPT) ve Department of Theology and Philosophy, National University of Malaysia tarafından İslami düşüncede bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla yayın hayatına başlamıştır.

İslam düşüncesinde çeşitli konularda lisansüstü öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara eşsiz bir hakemli ortam sağlar.

Araştırma makaleleri, makale eleştirisi ve konferans raporlarını gözden geçirir.

IJIT, ampirik (deneysel) ve teorik makaleleri yayınlar (örn. Araştırmanın eleştirel bir incelemesi).

Uluslararası bir danışma kuruluna sahiptir.

Uluslararası vizyonu kapsamında İngilizce, Arapça ve Malayca makaleleri içermektedir.

CrossrefOpen Access LibraryAsean Citation IndexEurasian Scientific Journal Index

Ulrich’sTürk Eğitim İndeksiEBSCOhost ve ProQuest gibi onlarca yerde indekslenmektedir.


Dergiye erişmek için tıklayınız
1996 yılından bugüne interneti arşivlemektedir.

Dünyanın en büyük 300 web sitesinden biridir.

İçeriğinde;


Veritabanına erişmek için tıklayınız
 • İntihal.net Akademik İntihal marka tesciline sahip özgün ve bağımsız bir benzerlik tespit yazılımıdır.
 • İntihal.Net Türkiye'de yayın yapan dergilerin %90'ından fazlasını ve on binlerce basılı kitabı kapsar.
 • İntihal.net’te doküman tipi sınırlaması olmaksızın öğrenci ödevi, yüksek lisans tezi, doktora tezi veya makale/bildiri taraması yapılabilir.
 • Belgenizin otomatik olarak depoya eklenmesi problemini yaşamadan rahatlıkla benzerlik testi yapabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin ödevleri için İntihal.net’i kullanabilirsiniz. intihal.net’te sınıf mantığı klasör sistemi üzerine kuruludur. Akademisyen hesabında, öğrenci ödevleri için kolaylıkla sınıf oluşturabilir. Öğrencilerin ödevlerini yüklemesi için oluşturduğunuz sınıfın klasör kodunu öğrenciler ile paylaşmanız yeterlidir. 
 • Manipüle edilemeyen sonuç ekranı ve sonuç çıktısını karekod ile kolay doğrulama.

DENETLENEN İNTİHAL TÜRLERİ


 • ÇOĞALTMA Başka birisinin çalışmasını direk alma ve kendi çalışması olarak gösterme.
 • KOPYALAMA Bir başka çalışmanın bir kısmını direk kopyalama ve kendi çalışmasına eklemek.
 • KOPYALA AMA DEĞİŞTİR Başka bir kaynaktan kopyaladığı yazıyı küçük değişiklikler ile kendi yazısına ekleme .
 • MOZAİK Birden fazla kaynaktan aldığı çalışmaları birleştirmek.
 • KENDİNİ İNTİHAL Daha önce yaptığı bir çalışmasından kopyalamadır.
İntihal.net kullanmaya başlamak için tıklayınız.

intihal.net
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerini desteklemek amacıyla 1975 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) kurulmuştur. Vakıf yüksek lisans ve doktora bursu vererek yetişmelerine katkıda bulunduğu araştırmacılardan daha verimli ve sistemli şekilde faydalanmak için bir İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) kurmayı kararlaştırmış ve bu merkez de 1988 yılında İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü binasında faaliyetine başlamıştır.
Türk-İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan İSAM, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini desteklemekte ve üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için ansiklopedi, dergi ve kitaplar yayımlamakta, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. İSAM özellikle İslâmî ilimler alanında bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmekte, Türk kültür hayatına ve Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çalışmalarıyla İslâmî araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı (TEK-DAV)'nın bir yayın organıdır.

İslami Araştırmalar Dergisi dört ayda bir olmak üzere, yılda üç sayı (Nisan, Ağustos,Aralık) yayımlanır. 1986 yılında yayın hayatına başlayan dergi, 2012 yılından beri sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 Türkçe ve İngilizce olarak özgün makale, derleme, çeviri kitap, sempozyum, panel ve bilimsel etkinliklerin tanıtımlarını yapmayı amaçlayan İslami Araştırmalar Dergisi şu alanları kapsamaktadır; İslam Düşüncesi ve İlimleri: Kur’an Araştırmaları, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Eğitimi, Tasavvuf, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Dinler Tarihi, Düşünce Akımları.

Veritabanına erişmek için tıklayınız

Akademik camiada önemli bir yer tutan “İntihali engelleme” konusuyla ilgili olarak TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan ve doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (tez ve öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan iThenticate programı erişime açılmıştır. 
İlgili platformun erişim tanımlamaları Kütüphane Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır. Programı kullanmak isteyen değerli akademisyenlerimizin kasim.celik@izu.edu.tr adresine isimsoy isim ve kurumsal mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. 
Lisans anlaşması gereği sadece doktora derecesi ve üzeri akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerinin kaydı gerçekleştirilmektedir.

iThenticate Hızlı Başlangıç

iThenticate User Guide

iThenticate programına erişim için tıklayınız.
DSpace@IZU, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Açık Erişim Sistemidir. Bu Sistem, IZU mensupları tarafından üretilen bilimsel içerikli materyalleri (kitap, tez, dergi, makale vb.) dijital ortamda toplamak, saklanmak ve akademik çıktılarını uluslararası standartlarda açık erişime sunmak üzere oluşturulmuştur. Bu sistem ile kurumumuzun uluslararası camiada bilinilirliği arttığı gibi kurumsal hafızamızın oluşmasına da imkan vermektedir.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
JMIR Yayınları 4000'den fazla tıp makalesi içermektedir.
Bu dergi (JMIR Yayınları tarafından yayımlanan tüm dergiler gibi) araştırma içeriğine hızlı erişim sağlar ve halkın özgürce kullanabileceği daha geniş bir küresel bilgi alışverişini destekler ve araştırmaları hızlandırır. Telif hakları yazarlar tarafından muhafaza edilir ve makaleler başkaları tarafından serbestçe kullanılabilir ve dağıtılabilir. Makaleler, herhangi bir ortamda sınırsız kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) şartları altında dağıtılır.

Bibliyografik bilgiler (yazarlar, başlık, dergi, cilt / sayı, makale kimliği), orijinal yayının (URL) bir bağlantısı ve bu telif hakkı ve lisans bilgileri ("Creative Commons Attribution cc-by 4.0" altında lisanslı) dahil edilmelidir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Arap ve İslâm Araştırmaları Dergisi (JAIS) uluslararası, hakemli, açık erişim, akademik bir dergidir. Aynı zamanda Arapça, İslami ve Orta Doğu Çalışmaları alanında dünyanın en çok okunan dergisidir.

Derginin temel amacı, araştırma makalelerinin yayınlanmasıyla tarih, dil, edebiyat ve kültür çalışmalarını teşvik etmektir. 1995 yılında Joseph N. Bell (Bergen Üniversitesi, Norveç) ve Petr Zemánek (Charles Üniversitesi, Prag) tarafından kurulmuştur. 2007 ve 2012 yılları arasında genel editör Alex Metcalfe (Lancaster Üniversitesi, İngiltere) idi. Mevcut editörler Lutz E. Edzard ve Stephan Guth (Oslo Üniversitesi, Norveç)

1995-2002 yılları arasındaki ciltler Edinburgh University Press tarafından basılmıştır. Dergi elektronik olarak yayınlanmaktadır: Lancaster Üniversitesi (mirror site) ve IKOS , Oslo Üniversitesi (main site) sunucularından yayınlanmaktadır.


Veritabanına erişmek için tıklayınız
JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70'in üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır. 

JSTOR Kullanıcı Rehberi

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
5.000.000 (beş milyon) adede yaklaşan mevzuat-içtihat metni ve Türkiye’de bir çok hukukçunun en güvenilir kaynağı olan hukuk yazılımları ve 7/24 kesintisiz hizmet vermekte olan internet sitesidir.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Not: Kampüs dışı erişime kapalıdır.

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek; güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve mobil cihazlardan erişim imkânı ile LEXPERA uygulamacılara, öğrenci ve akademisyenlere yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Erişim Adresi: www.lexpera.com.tr
Kapüs Dışı Erişim için tıklayınız.
Lexpera Kılavuz:  http://lxp.io/4z
Video Tur: http://lxp.io/2

Kapsam:

 • Güncel Mevzuat
 • İçtihat (İstinaf kararları dahil)
 • Tam metin hukuk kitapları, makaleler, bilgi notları, kanun yorumları, pratik çalışmalar, raporlar - rehberler ve bibliyografik bilgiler
 • Sözleşme, Dilekçe, Hukuki Yazışma, Değişik İş Kararı, Gerekçeli Mahkeme Kararı ve Tensip Tutanağı örnekleri

 

Öne Çıkan Özellikler:

 • Merkezi arama çubuğu ile aynı anda farklı kaynaklar içerisinde arama yapma imkânı
 • Farklı hukuk kaynaklarını ilişkilendiren gelişmiş çapraz bağlantılar
 • Mevzuat değişikliklerini gösteren zaman çizelgeleri
 • Sürüm ve madde karşılaştırma ekranları
 • Torba kanunların Etkilediği Mevzuat listesi
 • Benzer kararları gruplayan Karar Kümeleme özelliği
 • Mevzuat değişikliklerinin takibini kolaylaştıran günlük Resmi Gazete Bülteni
 • Günlük mevzuat değişikliklerini bildiren Mevzuat Günlüğü Bülteni
 • Kişisel bildirim ayarları
 • Favori dosyalar oluşturma ve arama kaydetme özelliği
 • Görüntüleme ve yazdırma seçenekleri
 • Filtreleme ve gelişmiş arama seçenekleri
 • Arama geçmişi kayıtları
 • Mobil cihazlardan erişim

 

Kullanıcı Profili Oluşturma:

Kütüphane erişimi kapsamında LEXPERA’dan yararlanmak isteyen her bir kullanıcı, sağ üst köşedeki“Profilimi Aç” ibaresine tıklayarak kendiprofilini oluşturabilir.

 

Favori klasörleri oluşturma, kişisel bildirim ayarları, mevzuat değişikliklerinin takibini kolaylaştıran günlük Resmi Gazete ve Mevzuat Günlüğü Bültenleri’nin gönderilmesi gibi kişiselleştirme özelliklerinden faydalanmak ve daha konforlu bir LEXPERA deneyimine sahip olmak açısından tüm kullanıcıların kendi profillerini oluşturmaları özellikle tavsiye edilmektedir.

 


1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır.

Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indekslerİçerdiği konulardan bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları.

İçerik:

 • 610’dan fazla çekirdek dergiyi indeksler
 • 120’nin üzerinde derginin seçilmiş ve öncelikli sayılarını indeksler
 • 1960’a kadar uzanır
 • Güçlü bir konu terimleri sözlüğü vardır

Veri tabanına erişim için tıklayınız.
Mart 1991 yılından bugüne yayınlanmaktadır. 

İSMMMO Yaşam Dergisi

Mart 2006 yılından ugüne yayınlanmaktadır.

İSMMMO e-Kitapları

88 adet PDF formatında yayın bulunmaktadır

Muhasebe Denetimi Sempozyumları

1995-2004 yılları arasında düzenlenmiş 11 adet Sempozyum bildirilerine tam metin erişim sağlanmaktadır.

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynaklarından birisidir. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

MasterFile

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur.

800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. 

Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

MasterFile

Elsevier BV ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından yapılan anlaşma çerçevesinde 2016-18 yılları arasında EKUAL hizmetlerinden yararlanan tüm üyelere Mendeley Institutional Edition ücretsiz olarak sağlanmıştır.

Mendeley, araştırmanızı organize etmenize, çevrimiçi ortamda başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve en yeni araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilecek dünya çapında 4.5 milyondan fazla kullanıcısı olan ücretsiz bir referans yöneticisi ve akademik sosyal ağdır:

 • Çevrimiçi ortamda diğer araştırmacılarla kolayca işbirliği yapın
 • Diğer araştırma yazılımlarındaki kağıtları kolayca içe aktarın
 • Ne okuduğunuza göre alakalı kağıtları bulun
 • Evraklarınıza her yerden çevrimiçi erişin
 • IOS ve Android uygulamalarımızla hareket halindeyken kağıtları okuyun

Quick reference guide in English

Hızlı başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Erişim için tıklayınız.
Mimarlık dergisi, Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan, Türkiyenin en uzun soluklu ve en yüksek tirajlı mimarlık dergisidir. İki ayda bir, yılda 6 sayı olarak yayımlanan derginin yönetim merkezi, editör, yardımcı editörler ve yayın kurulu ile Ankara'dadır. 2013 yılında 50.yılına giren dergi, yarım yüzyıllık yayın hayatında Türkiye mimarlığı ve mimarlık mesleğinde yaşanan değişimlerle birlikte içerik ve tasarım açısından değişimler geçirse de, genel çizgisini sürekli kılmayı başarmıştır.
Derginin her sayısında, birkaç aylık bir çalışmanın sonucu olarak, dönemin gündeminde yer alan ve gündem oluşturması hedeflenen temalar, konunun uzmanları tarafından dosya olarak ele alınmaktadır. Diğer sürekli bölümler ise şunlardır: Gündem yaratan önemli konu ve projelerin her yönüyle ele alındığı (kentsel, mimari, hukuki, politik) değerlendirmeler, eleştiriler ve akademik içerikli makaleler; Türkiye’deki okuyucuların düzenli olarak sadece MİMARLIK dergisinden izleyebildikleri mimarlık ve kentsel proje yarışmalarında ödül alan projeler; Türkiye modern mimarlığı ile ilgili kuramsal tartışmalar, bu dönemin uygulamaları ve korunmasına yönelik bilincin artırılması yönündeki makaleler; Türkiye’de kurulma aşamasında olan mimarlık müzesinde yer alabilecek müze objeleri, bilgi ve belgelerin biraraya getirme amacıyla hazırlanan bölümler; ayrıca, mimarlık dünyasından haberler, yeni çıkan kitapların tanıtımı ve değerlendirilmesi.

MİMARLIK dergisi uluslararası veritabanları tarafından taranmaktadır:

Veritabanına erişmek için tıklayınız
 • Kimya, fizik, moleküler biyoloji, genetik ve tıp alanında yayınlanmış 86 bilimsel dergiye tam metin erişim sağlayan 46 dergiden oluşan bir veri tabanıdır.
 • Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip veritabanlarındandır.
 • Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve aynı konu başlıklarında  yayın yapan ‘’Academic Journals All’’ adlı 40 dergiden oluşan koleksiyon oluşturulmuştur.

  Nature.com Kullanım Kılavuzu

  Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

İçerik:

 • 1,200+ tam metin gazete
 • 130 haber bülteni
 • 80 milyona yakın tam metin makale

Öne çıkan gazeteler: The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis)

Haber bülteni kaynakları: AP (Associated Press), CNN Wire, PR Wire, UPI (United Press International), Xinhua (China)

Televizyon ve radyo haber metinleri kaynakları: ABC News (American), ABC (Australian), CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, PBS

Veri tabanına erişim için tıklayınız.
EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.

Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir.

Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.
Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

Veritabanına erişim için tıklayınız.
OALib çok çeşitli akademik disiplinleri kapsayan 5.718.773'ten fazla açık erişimli makaleye bağlantılar ve meta veriler barındırmaktadır. (27 Aralık 2022)

Açık Erişim tam metin içeriğin yanı sıra, açık erişim üst verileri de barındıran bir dizindir.

OALib Arama: Açık erişimli bilimsel makalelere adanmış bir arama motorudur. Arama motoru, İnternet üzerindeki taranabilen tüm içeriğe ulaşır. Yalnızca tam metin olarak bulunan makalelerin meta verilerini toplar.

OALib Journal , STM (Bilim, Teknoloji ve Tıp) ile Sosyal Bilimlerdeki tüm konu alanlarını kapsayan bilimsel, hakemli, açık erişimli bir dergidir.

OALib İndeksi: Başka bir açık erişimli dergide yayınlamış makalesi olan ve OALib Arama Motorunun makalelerini keşfetmesini beklemek istemeyen yazarlar, metadata ve yayınlanan Açık Erişim makalesinin bağlantısını indekslenmek üzere gönderebilirler.
Preprints durumdaki yayınlar da OALi indekse gönderilebilir.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.
OMICS International ve iMedPub LTD ve Conference Series LLC LTD dahil olmak üzere, 1000'den fazla bilimsel topluluğun desteğiyle ABD, Avrupa ve Asya'da 3000'den fazla konferans düzenler ve 50000'den fazla yayın kurulu üyesi olarak tanınmış saygın bilim adamlarını içeren 700'den fazla Açık Erişim Dergisini yayınlar. .

OMICS International, küresel bilimsel topluluğun yararına Açık Erişim Yayınları ve Uluslararası bilim etkinliklerini birleştiren bir organizasyondur.

Bu organizasyon, bilim ve teknolojinin çeşitlendirilmiş alanlarına ilişkin araştırma bilgilerine "Açık Erişim" sağlamak için bir platform oluşturma amacı ile 2007 yılında kurulmuştur. OMICS International, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden çevrimiçi olarak kolayca erişilebilen akademik dergiler yayınlar. OMICS International, araştırma verilerinin gerçek zamanlı olarak genişletilmesinde araçsal bir rol oynamakta ve bu da araştırmanın ilerletilmesine yardımcı olmaktadır.

Araştırmacılar, Öğrenciler, Kütüphaneler, Eğitim Kurumları, Araştırma Merkezleri ve İşletmeler açık erişimden faydalanan paydaşlarımızdır.

OMICS International ayrıca, yuvarlak masa toplantıları, poster sunumları, çalıştaylar, sempozyumlar ve sergiler aracılığıyla bilgi aktarımının gerçekleştiği dünya çapında 3000'den fazla uluslararası konferans düzenlemektedir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
OATD.org, dünya çapında yayınlanan açık erişim lisansüstü tezlere ulaşma yolunda mümkün olan en iyi kaynak olmayı hedeflemektedir.
1.100'den fazla üniversite, araştırma kurumu ve kolejden veri toplamaktadır.

OATD halen 6.046.987 + tez içermektedir. (15 November 2021 IZU library note)

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

1,150,000’den fazla doktora tezine erişim

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı.

Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,150,000’den fazla doktora tezi içerir.

Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Veritabanına erişim için tıklayınız.

Open Science Framework araştırmacıları destekleyen ücretsiz ve açık kaynaklı bir proje yönetimi sistemidir.

Yeteneklerinden bazıları şunlardır:

 • Ortak havuzdaki makale, konferans bildirisi vb. çalışmalarda arama yapma,
 • Araştırmanızı yükleme,
 • Sistem içinde yeni "folder"lar oluşturarak araştırmanızı daha rahat organize etme,
 • İstenilen kişilerle aynı araştırma projesi üzerinde etkileşimli çalışma,
 • Projenin istenilen bir parçasının herkese açık hale getirilmesi,
 • Araştırmacıların süreçlerini düzene sokmak ve verimliliği artırmak için zaten kullandıkları birçok araştırma aracına (Mendeley, Zotero, Google Drive, Zenodo vb.)  bağlantı sağlar,
 • Mendeley, Zotero, Google Drive, Zenodo vb. birçok araştırma aracındaki identifer ID'leri OSF sistemine entegre etme,
 • OSF'nin Koruma Fonu, OSF'deki barındırılan verilere okuma erişimini korur ve sürdürür. Bu fon 50 + yıl boyunca okuma masraflarına ev sahipliği yapmak için yeterlidir.

  Veritabanına erişmek için tıklayınız.

 

 

identiferID

OSF

* OpenAIRE, tüm disiplinlerden araştırma çıktılarını bulmak, depolamak, bağlamak ve analiz etmek için hizmetler sağlayan bir pan-Avrupa araştırma bilgi sistemidir.
OpenAIRE, Açık Erişim politikalarını destekleyen Açık Erişim bilgi havuzları, arşivler ve dergiler ağı sağlayan bir Avrupa açık bilim altyapısıdır.
* 2010 yılında OpenAIRE portalının hayata geçirilmesiyle, ilk kez AB tarafından finanse edilen projeleri ve akademik çıktılarını bir bütün olarak belgelemek ve kamuoyuna sunmak mümkün oldu. Bir diğer önemli adım, Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN) ile işbirliği içinde Avrupa deposu ZENODO'nun kurulmasıydı. Bu depo, akademisyenler için çok yönlü bir platformdur.
* Açık bilim için önemli bir Avrupa e-altyapısı olan OpenAIRE, Avrupa Açık Bilim Bulutu'na (EOSC) değerli bir katkı sağlayacaktır.
* OpenAIRE, tüm AB ülkelerinden ve ötesinden 60'tan fazla ortak kuruma sahip bir pan-Avrupa meta deposudur. Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde ve ayrıca İsviçre, Norveç, Sırbistan, İzlanda ve Türkiye'de yerel ortaklar – ulusal açık erişim masaları, kısaca NOAD'ler – vardır. OpenAIRE'in ilgili ülkedeki çıkarlarını temsil ederler, soruları yanıtlarlar, bilgi sağlarlar veya diğer ofislere başvururlar.

Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

Tüm akademik ve hastane kütüphaneleri için vazgeçilmez nitelikte olan ve sadece Ovid kapsamında yer alan LWW Total Access Dergi Koleksiyonu;

 • Yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır.
 • Koleksiyon, her kütüphanede bulunması gereken klinik dergileri içermenin yanı sıra uzmanlık alanlarına özel konu başlıklarıyla daha spesifik dergiler de içermektedir.
 • Dünyanın önde gelen tıp uzmanlarından oluşan editör kurullarının, Ovid LWW içerik kalitesine ve güncelliğine odaklanması, bu koleksiyonun önemini daha da arttırmaktadır.
 • Bu koleksiyon, 15 farklı konu kategorisinde, Etki Faktörüne (Impact Factor) göre derecelenmiş kaliteli klinik dergilere sahiptir.
 • Dergilerin birçoğu, prestijli kurum ve kuruluşların “resmi” dergileridir.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.

1. OvidSP, tıp alanında her kategoride ve uzmanlıkta altyapıya sahip çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

2. Bunların arasında araştırmacılar, kütüphaneciler, doktorlar ve sağlık uzmanları ve öğrenciler bulunmaktadır

3. Bu kişilerin, hasta bakımını iyileştirmek, süregelen araştırmayı zenginleştirmek ve yeni keşifleri teşvik etmek için önemli tıbbi bilgileri bulabilmeleri gerekmektedir.

4. Bu tıbbi bilgiyi bulmak için etkili OvidSP platformunu kullanmaktadırlar.

Ovid nedir? - What is OVID?
Video bağlantısı : Türkçe | English
İlgili sunuma (PowerPoint) bakınız: Türkçe | English

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

1971 yılında Michael Hart tarafından Gutenberg projesi ücretsiz elektronik kitapların ilk sağlayıcısı olmuştur. Bir başka deyişle büyük bir dijital kütüphanedir. 56.000'den fazla elektronik kitabı bünyesinde barındıran site bunları indirmenize veya çevrimiçi okumanıza olanak sağlıyor. Burada dünyanın en güzel edebiyatını ve özellikle de eski eserleri bulabilirsiniz.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global  dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur. 

ProQuest Dissertations & Theses Global ile

 • Lisans üstü öğrenciler hazırlayacakları tez konularının daha önceden yazılmış olup olmadığını kontrol edebilirler 
 • Öğrenciler, öğretim görevlileri  ve diğer araştırmacılar kendi bilimsel alanları ile ilgili tezlere erişebilirler 
 • Yüksek kaliteli, çok disiplinli araştırma materyallerine anında erişim  
 • Çapraz tarama - ProQuest platform üzerindeki diğer dergi ve içerik türleri ile 

Veritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir. 

ProQuest Dissertations & Theses Global iLibrary of Conress'in resmi tez arşividir ve tüm dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veri tabanına 130.000 yeni tez eklenmektedir.

ProQuest Dissertations & Theses Global haftalık olarak güncellenmektedir. 

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
PQDT Open açık erişim, tezlerin tam metinlerini ücretsiz olarak sağlar. Disiplini ilgilendiren tezleri hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve tüm metni PDF formatında görüntüleyebilirsiniz.
Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Geleneksel bilimsel yayıncılığın artan kısıtlamalarına alternatif olarak 2001 yılında kurulan Halka Açık Bilim Kütüphanesi (PLOS)'dir.
Uzman yorumu ve eleştirel analizler içeren yedi adet dergiye ait 250.000+ makale vardır.
PLOS
PLOS ONE
PLOS Biology
PLOS Medicine
PLOS Computational Biology
PLOS Genetics
PLOS Neglected Tropical Diseases
PLOS Pathogens

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 • Avrupa Birliği Yayın Bürosunun bütün yayınları: Raporlar, çalışmalar, bilgilendirme kitapçıkları, dergiler ve AB kurumlarından ve diğer AB organları yayınları,
 • AB destekli projelerin sonuçları hakkında bilgi,
 • Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, AB içtihat hukuku ve AB hukuku için diğer kaynaklar,
 • AB kurumlarından ve diğer organlardan veri setleri kataloğu,
 • Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği dışından kamu alımları duyuruları,
 • Avrupa Parlamentosu üyeleri, Konsey Başkanı, AB komisyon üyeleri, AB memurları ve kuruluş çizelgelerine,

  Açık Erişim olarak ulaşabilirsiniz.

  Veritabanına erişmek için tıklayınız.
    

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır.

PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir.

MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır.
Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir.

MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.

Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar.

20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.
 •  FAPESP - CAPES - CNPq - BIREME - FAPUNIFESP projelerinin bir parçasıdır.
 • Güney Amerika ve Latin Amerika bilimsel dergilerini bir portalda birleştirmeyi hedeflemektedir.
 •  Yeni dergiler ve yeni içeriklerle sürekli artış göstermektedir.
 • Bilimsel dergilerin yanısıra içeriğinde kitap, biyolojik çeşitlilik mirası kütüphanesi gibi veritabanlarını da barındırmaktadır.

  Veritabanına erişim için tıklayınız.
ScienceDirect bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 14.000'den fazla elektronik kitap ve 2.500'den fazla elektronik dergi başlığı içeren Elsevier'in hakemli tam metin veri tabanıdır.
İçeriğinde 250.000 adet açık erişim makale de bulunmaktadır.

ScienceDirect Hızlı Kullanım Kılavuzu

ScienceDirect Quick Reference Guide

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Scientia Ricerca'da bilimin tüm alanlarında özgün araştırma yayınlamak için bir platform sağlayan Multidisipliner Açık Erişimli bir dergidir.
Yenilik her ne olursa olsun, titiz yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.
Bağımsız dergi yayın grubu tarafından gözden geçirilen evrensel açık erişimli bir dergidir. 
Bu dergi, ünlü akademisyenler kadar yeni yetişen yazarların özgün yayıncılık, araştırma, derleme, vaka raporları ve fikir makaleleri çalışmalarını yüksek mükemmeliyette yürütebilmeleri için yayımlanır.
Bu dergi, çalışma alanlarının en derin ayrıntılarını ve keşfedilmemiş bölgelerini, dünya görüşlerini dosdoğru gösteren entelektüel araştırmacı gruplara, alanında uzman kişilere, endüstri uzmanlarına, akademisyenlere ve bilim adamlarına aittir.
Multidisipliner bölüm araştırmaları ve Klinik ve Yaşam Bilimleri makaleleri ve ayrıca tanımlanmış tüm alanların konferans bildirileri, bitirme tezleri, projeleri ve doktora tezleri burada yayınlanmaktadır. 

REVİSED JOURNALS LİST (Current list. 29 June 2018. “İZU Library note)Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Scientific Research Publishing (SCIRP), en büyük Açık Erişim dergi yayıncılarından biridir. Şu anda çok çeşitli akademik disiplinleri kapsayan 200'den fazla açık erişimli, çevrimiçi, hakemli dergi yayınlamaktadır. SCIRP, dünya çapındaki akademik topluluklara hizmet etmekte ve bilimin ilerlemesine ve uygulanmasına katkıda bulunmaktadır.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.
Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

Scopus Kullanım Kılavuzu

Scopus Quick Reference Guide

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
PubMed, Nature ve ArXiv gibi kaynaklardan yararlanılarak 40 Milyon+ bilimsel makale içermektedir.

Kar amacı gütmeyen ücretsiz akademik arama motorudur.

Semantic Scholar bir Allen Allen Yapay Zeka Enstitüsü (AI2) projesidir. Yapay zeka alanında yüksek etkili araştırma ve mühendislik çalışmaları için AI2 tarafından kuruldu.

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen tarafından finanse ediliyor ve yapay zeka alanında dünyaca ünlü bir araştırmacı ve profesör olan Dr. Oren Etzioni liderlik ediyor.

Veritabanına erişim için tıklayınız

Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 826 Dergi 220.492 Makale ve 5.047.296 Atıf'ın yer aldığı bir Atıf Dizini ve Sosyal Bilimler Veritabanıdır. Akademisyenler kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler. Sobiad aynı zamanda 100.000'den fazla makalenin PDF'leri ile birlikte indekslendiği bir veritabanıdır. Yani 100.000 makalenin tam metni içinde arama yapılabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Sobiad hem akademisyenler hem tez sürecindeki Y.Lisans ve Doktora öğrencileri hem de araştırma ödevleri yapan lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
SpringerLink, Springer'in STM kitapları, dergileri, referans çalışmaları, protokol ve veri tabanlarından oluşan ve dünyanın en eksiksiz çevrimiçi koleksiyonundaki 5 milyondan fazla kaynağa kolayca erişim sağlayan, kapsamlı çevrimiçi platformdur.
SpringerLink dünyanın önde gelen yayınlarından çoğunu içeren 53.000'den fazla e-kitap, 2.100'den fazla dergi sunar. Platformdaki e-kitaplar, monograflar, ders kitapları, el kitapları, atlaslar, referans çalışmaları, protokoller, kitap serileri ve ders notlarını içermektedir. Her yıl 7.000'den fazla yeni STM kitabı ve 2.00 protokol, her ay da 12.000'den fazla makale eklenmektedir.

Springer Hızlı Kullanım Rehberi

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Resmi Gazete İnternet Sitesi ücretsiz, abonelik şartı aramaksızın hizmet vermektedir. Resmi Gazete ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921 tarihinden itibaren tüm sayılarına bu siteden erişilebilmektedir.
Siteye erişmek için tıklayınız.

Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yayınevinin 1,200'den fazla dergisine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.

Taylor & Francis Kullanım Kılavuzu 2016

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Açık Erişim Sistemi ile TBMM Kütüphanesi dijital kaynaklarının ve TBMM’de üretilen yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili entelektüel bilginin görünürlüğünün artırılması, TBMM’nin ulusal ve evrensel bilgi üretimine yaptığı katkının belgelenmesi ve TBMM’de üretilen yayınların Açık Erişim Sistemi‘nde saklanması ve erişime sunulması hedeflenmektedir. Sisteme; Kurum yayınları, araştırma raporları ve kurum uzmanlık tezleri, basılmış Meclis Araştırma Komisyonu Raporları, yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili bildiri, makale, kitap, rapor vb. yayınlarından, Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Politikası ve TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Politikası ve Yönergesi doğrultusunda belirlenenler alınacaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır. 
Bu referans kaynağının basılı haline kütüphanemizden ulaşabileceğiniz gibi çevrimiçi olarak da ulaşabilirsiniz.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.


Veritabanına erişim için tıklayınız.

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. 

Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; 
Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

İçerik:

 • 5,000’e yakın tam metin dergi
 • 50’den fazla gazete ve haber bülteni
 • 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi
 • 1965’e kadar uzanan arşiv sayıları
Veri tabanına erişim için tıklayınız.
5,112.000+ Elektronik tez ve bilimsel inceleme/bitirme projesi içerir.

NDLTD Elektronik tezler ve bilimsel incelemelerin yazılması, yaygınlaşması, kullanımı ve korunmasını teşvik eden uluslararası bir kuruluştur.

Bilginin dünya çapında paylaşımını artırmak için elektronik yayıncılığı ve açık erişimi destekler.

Üniversite yöneticileri, kütüphaneciler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve genel halk için kaynaklar içermektedir.Veritabanına erişmek için tıklayınız
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır. 

TR Dizin’in içeriğini oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile, ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir.
En çok atıf alan dergiler, En çok atıf alan makaleler, En çok atıf alan yazarlar, Etki değeri en yüksek dergiler hizmetlerini sağlamaktadır.
1505 adet dergiyi kapsamaktadır. (15 November 2021 IZU library note)


Veritabanına erişmek için tıklayınız

Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir. Belirli bir zaman aralığında orijinal yazımı teşvik eder. Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp yapıştırabilmektedir. Bu, performans ve değerlendirmelere yapılan vurgu ile birleşince, öğrenci araştırma ve makalelerinde orijinal olmayan içerik kullanımının artmasına sebep olmaktadır.

Turnitin belge analizini yaparken büyük veritabanları taramaktadır.

Bunlar;

 •  337+ milyon öğrenci ödevi ve toplamda 620 milyondan fazla doküman
 •  110,000+ dergi & kitap ve toplamda 157 milyondan fazla yayın
 • 62+ milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası
 • 140 ülkede, 15.000’den fazla eğitim kurumunda,
 • 30 milyondan fazla öğrenci
1.6+ milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.

Kullanım kılavuzu (akademisyen) için tıklayınız.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Aperta Nedir?

https://aperta.ulakbim.gov.tr/

Aperta Türkiye Açık Arşivi, araştırmacılar tarafından güncel olarak oluşturulan araştırma verilerini standart bir veri yapısında tutan, araştırmacılar tarafından veri yüklemelerinin yapılabildiği bir platformdur.

Aperta'nın Amacı

Üniversiteler ve kamu kurumlarında çalışan araştırmacıların verilerinin uzun süreli saklanmasını, korunmasını, yönetilebilmesini, taranabilmesini ve ücretsiz erişime açılmasını sağlayan Aperta, ulusal bir veri deposu olma gayreti ile oluşturulmuştur ve araştırmacıların gerekli kaynaklara adil bir şekilde erişebilmesini sağlamak için açık erişime sahip yayınların, verilerin ve yazılımların paylaşılmasını hedeflemektedir.
Aperta Türkiye Açık Arşivi, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin (Aperta) kapsamının genişletilerek araştırmacılara açılmış versiyonudur.

Aperta'nın Kapsamı

Aperta Türkiye Açık arşivi bir veri deposu olmak üzere tasarlanmıştır. Ücretsiz DOI desteği ile araştırma veri setlerinizi kolayca ve güvenle yükleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tüm bilim alanlarından tüm araştırma çıktıları da kabul edilmektedir. Yükleme formunda dosya türleri arasında seçim yapılabilir: yayınlar (kitap, kitap bölümü, konferans makalesi, dergi makalesi, patent, ön baskı, rapor, tez, teknik not, çalışma kağıdı vb.), posterler, sunumlar, veri setleri, resimler (şekiller, çizimler, diyagramlar, fotoğraflar), yazılım, videolar/ses ve dersler gibi interaktif materyaller buna dahildir.

 • Güvenli ve Güvenilir — Verileriniz TUBİTAK ULAKBİM’de var olduğu sürece ULAKNET tarafından güvenli bir şekilde saklanır.
 • DOI Desteği — kayıtlara atıf yapılabilir ve izlenebilir hale getirmek için bir Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) atanır.
 • Bekleme süresi yok — Yayınla düğmesine basar basmaz yüklemeler çevrimiçi olarak kullanıma sunulur ve DOI'niz dakikalar içinde kaydedilir.
 • Açık veya kapalı — Kısıtlı erişim modu aracılığıyla örneğin anonimleştirilmiş klinik araştırma verilerini yalnızca tıp uzmanlarıyla paylaşılabilir.
 • Sürümleme — Sürüm oluşturma özelliği ile veri kümenizi kolayca güncelleyebilirsiniz
 • Kullanım istatistikleri — Tüm yüklemeler, standartlara uygun kullanım istatistikleri ile görüntülenebilir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve yayınlara Harman adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Amaç

 • Araştırma için fon sağlayan Kurumların açık arşiv içeriklerine ait üst verilerin uluslararası standartlarda harmanlanmasını sağlamak,
 • Açık arşiv içeriklerine bulunduğu adreste erişimi sağlamak,

Türkiye Akademik Arşivine (Harman) Katılım

Harman, kurumsal açık arşiv içeriklerinin üst verilerini harmanlamaktadır. Bu verilerin, standartlara uygun olması, kurum açık arşivlerine yüklenmesi, güncellenmesi ve arşivlerin sorunsuz çalışması kurumların sorumluluğundadır. Veriler, API’ler aracılığıyla veri kaynaklarının erişim adreslerinden çekilir. Harman'a katılmak için Kurumlar, Katılım formunu doldurmalıdır.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

Ekran Alıntısı

Ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlerin, besin öğeleri bileşimlerinin ve enerji değerlerinin yer aldığı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı TürKomp 14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır.

Aramalar menüsünden gıdaya, bileşene, beslenmeye ve gıda gruplarına göre arama yaparak gıdaların besin ögeleri ve enerji değerlerine ulaşabilir; bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz.

Beslenme çantası ile, günlük diyetinizde yer alan gıdaların içeriğini kolaylıkla hesaplayabilir ve gıdaları karşılaştırma uygulamasıyla 2 farklı gıdaya ait bileşen değerlerini aynı ekran üzerinde görebilirsiniz. Gıda tanımlama sistemi Langual ile benzer özelliklere sahip gıdaları başka ülkelere ait veri tabanlarında yer alan verilerle de karşılaştırabilirsiniz.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

"ARA" kutucuğunda sorun yaşıyorsanız buraya tıklayınız.

Not: Aramalarınızı tek kelime olarak yapınız. Yazarken aşağıda ilgili seçenekler otomatik belirecektir. 

Türkomp Gıda
ULAKBİM keşif

TÜBİTAK Kütüphaneleri (MAM) kataloğu ve Dergi Park dergilerinde arama yapar.

Akademik Dergiler
Ticari Yayınlar
Güncel Dergiler
Değerlendirmeler
Raporlar
Haberler
Kitaplar
Yazdırılamayan Kaynaklar
Biyografiler
Konferans Materyalleri
İncelemeler/Tezler
Temel Kaynak Dokümanlar

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
 • TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (1966 -)
 • Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (1992 -)
 • Türk Tıp Veri Tabanı (1996 -)
 • Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (1992 -)
 • Sosyal Bilimler Veri Tabanı  (2002 -)
 • Hukuk Veri Tabanı (2010 -)

Yukarıdaki veritabanlarından oluşan ücretsiz, ulusal ve zengin içerikli bir veri tabanıdır.

Ulaşmak için tıklayınız.

Büyük bir sağlık bilimleri portalıdır.
Güney Amerika, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada yayınlanan sağlık alanındaki veritabanları ve bilimsel dergilerde arama yapar.
İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dilinde hazırlanmış bir portaldır.

İçerdiği bazı veritabanları şunlardır: 

 • MEDLINE 
 • LILACS 
 • WHO IRIS 
 • IBECS 
 • BINACIS 
 • PAHO 
 • BDENF - Nursing 
 • CUMED 
 • BBO - Dentistry 
 • Coleciona SUS 
 • LIS -Health Information Locator
 • Desastres -Disasters- 
 • MedCarib 
 • PAHO-IRIS 
 • Sec. Munic. Saúde SP 
 • HomeoIndex Homeopathy 
 • Sec. Est. Saúde SP 
 • Hanseníase Leprosy 
 • Index Psychology - Scientific journals 
 • VHLMINSA 
 • CidSaúde - Healthy cities 
 • RHS Repository 
 • BRISA/RedTESA 

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.

Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir.

Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Veri tabanına erişim için tıklayınız.
İlgi alanınızla bağlantılı en kaliteli araştırmaları bulmak için bilim, sosyal bilimler, beşeri bilimler alanlarında 45'in üzerinde farklı dilde 9.200'ün üzerinde dergiyi tarayabilirsiniz. Atıf referansları kullanılarak ilgili kayıtlar bağlanmış ve makaleler arasında alanlarında uzman araştırmacılar tarafından onaylanmış konu bağlantıları oluşturulmuştur. Açılan ilk arama sayfası tüm ISI veritabanlarını tarayan ara yüzdür. Web of Science veritabanı için Select Database sekmesinden Web of Science seçilmelidir.

Web of Science Kullanım Rehberi

Veritabanına erişmek için tıklayınız.

WorldWideScience.org , ulusal ve uluslararası bilimsel veri tabanları ve portallarından oluşan küresel bir bilim kapısıdır. WorldWideScience.org , dünyanın dört bir yanından veri tabanlarını tek bir yerden araştırarak bilimsel keşif ve ilerlemeyi hızlandırır. Çok Dilli WorldWideScience.org , küresel olarak dağılmış çok dilli bilimsel literatürün gerçek zamanlı olarak aranmasını ve çevrilmesini sağlar.

Çok taraflı bir ortaklık olan WorldWideScience Alliance , katılımcı üye ülkelerden oluşur ve WorldWideScience.org için yönetim yapısı sağlar .


Veritabanına erişim için tıklayınız.


worldwidescience
YÖK-AKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama) Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir sistemdir.

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Ulusal tez merkezine kayıtlı tüm tezlere kolaylıkla erişebilirsiniz.

Yök-Tez Tarama Yardım Kılavuzu

Veritabanına erişmek için tıklayınız.
Herkesin Açık Bilim'e katılabilmesini sağlamak için araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Avrupa'daki açık erişim ve açık veri hareketlerinin öncüsü olan OpenAIRE projesi, EC tarafından finanse edilen, araştırmalar için geniş bir açık erişim havuzu oluşturmayı amaçlayan, Açık Bilim politikalarını destekleyen bir oluşumdur.

Zenodo, 1954'ten beri var olan ve şu anda önümüzdeki 20+ yıl için tanımlanan deneysel bir programa sahip olan CERN tarafından barındırılmaktadır. CERN, Yüksek Enerji Fiziği için bir hafıza kurumudur ve Açık Erişimdeki öncü çalışmaları ile ünlüdür. Organizasyonel olarak Zenodo, BT Departmanı, İşbirliği Cihazları ve Uygulamaları Grubu, Dijital Depolar Bölümü'ne (IT-CDA-DR) yerleştirilmiştir.

Zenodo, CERN tarafından, çalışmalarının sonuçlarını kullanıma sunma misyonunun bir parçası olarak sunulmaktadır

Zenodo aşağıdakiler tarafından finanse edilmektedir:


CERN, aşağıdaki kuruluşların ve uluslararası kuruluşların aktif bir üyesidir (kapsamlı değildir):

 • DataCite
 • ORCID
 • FORCE11 (özellikle Veri Atıf İlkeleri ve Yazılım Alıntı İlkeleri)
 • Research Data Alliance
 • SCOAP3

 Veri tabanına erişmek için tıklayınız.

zenodo-gradient-200