Kütüphane Kuralları

Üniversitemiz öğrenci ve personeli ile kurum dışından gelen araştırmacılar aşağıdaki kurallar çerçevesinde kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler.

1. Üniversitemize mensup öğrenci, akademik ve idari personel kütüphanenin doğal üyesi olarak kabul edilir. Ancak, kütüphaneden ödünç kitap alabilmesi için kurum kimliğini ibraz edip, üye olmaları gerekmektedir.

2. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphanemiz, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak, bu kişiler ödünç materyal alabilmesi, kendi üniversitelerinin kütüphanesinin aracılığı ile mümkündür.

3. Lisans öğrencileri 15 gün süre ile 3 adet kitap ödünç alabilir. Lisansüstü öğrencilerimiz ve idari personel 1 aylık süre ile 5 kitap ödünç alabilir. Akademik personel 2 aylık süre ile 10 adet kitap ödünç alabilir, Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir.

KÜTÜPHANE ÖDÜNÇ KURALLARI

Kullanıcı grubu

Materyal

Adet

Gün

Uzatma sayısı

Uzatma gün sayısı

Ayırtma adedi

LİSANS

Kitap

3

15

2

15

3

Dergi

2

7

2

7

3

LİSANSÜSTÜ

Kitap

5

30

2

15

3

Dergi

2

7

2

7

3

AKADEMİK PERSONEL

Kitap

15

60

2

30

5

Dergi

5

60

2

30

5

İDARİ PERSONEL

Kitap

5

30

2

15

3

Dergi

2

7

2

7

3


* Uzatma işlemleri kitabın üzerinde "Ayırtma" yok ise yapılabilmektedir.


** Uzatma işlemleri kitabın iadesine son 3 gün kala yapılabilmektedir.


***
Gecikmelerde günlük 50 kuruş para cezası uygulanmaktadır.

 

4. Kütüphane materyalleri izinsiz dışarıya çıkarılamaz. İzinsiz olarak çıkarmaya teşebbüs edenler için yasal işlem yapılır.

5. Aşağıdaki yayınlar ödünç verilmez.

 • Basılı olmayan tezler,
 • Öğretim elemanları tarafından tespit edilerek ödünç verilmemesi istenilen ders kitapları,
 • Nadir eserler,
 • Kütüphane yönetimin gerekli gördüğü materyaller.

6. Öğrenciler mezun olduklarında veya kayıtlarının silinmesi durumunda kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Kütüphaneye borçlu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez.

7. Üniversiteden emekli, nakil, istifa, askerlik vs. sebeplerle ayrılan personel, ödünç aldığı kitapları iade ederek kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadırlar. Kütüphaneye borçlu olan personele ilişik kesme belgesi verilmez.

8. Kurum dışından gelip kütüphaneyi kullanmak isteyenler;

 • Herhangi bir konuda araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü düzeyinde olan kişiler kütüphanemizi kullanabilir. Bunun için bizzat kütüphaneye gelerek başvurulması gerekmektedir.
 • Lise son sınıf öğrencisi veya lise mezunu olup üniversite sınavına hazırlanan kişiler kütüphane yönetiminin uygun gördüğü zamanlarda kütüphaneyi kullanabilirler. Bunun için şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Vize ve final sınavları dönemlerinde olduğu gibi; gerektiğinde kurum dışından gelen kişilerin kütüphaneyi kullanmalarında kısıtlama yapılabilir. Kısıtlama olup-olmadığına ve güncel durum bilgisine kütüphane web sayfamızdan ulaşılabilir.
 • Kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde faydalanabilir, ödünç alamazlar.
 • Grup ve Bireysel çalışma odalarını kullanamazlar.
 • Kütüphaneyi saat 21:45’e kadar kullanabilirler.

9. İZÜ mensupları, Kütüphanede bulunması için kitap, dergi vs. yayın talebinde bulunabilirler.

 • Bu taleplerini;
 • kutuphane@izu.edu.tr adresine yazabilirler.
 • Fakülte veya Bölüm Başkanlığı olarak resmi yazı ile talepte bulunabilirler.
 •  Yapılan talepler Kütüphane derme geliştirme politikasına uygun görülmesi durumunda işleme alınır ve söz konusu materyallerin kütüphaneye kazandırılması sağlanır.

10. Cezai Hükümler:

 • Ödünç alınıp gününde iade edilmeyen her kitap veya dergi için günlük 50 Kuruş ceza uygulanmaktadır. Para cezası 25.00 TL’yi aşan kişilere ödünç kitap verilmez.
 • Tamiri mümkün olmayacak ölçüde yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali için, ödünç alandan materyalin aynısı ya da daha yeni baskısı talep edilir. Aynısı ya da daha yenisini bulmak mümkün olmaz ise, materyalin rayiç bedelinin %50 fazlası ödünç alandan tahsil edilir.
 • Personel ödünç aldığı materyalleri 2. hatırlatma ihtarından sonra da iade etmez ise kaybolduğu varsayılır. Bu durumda, materyalin rayiç bedeli %50 fazlasıyla ilgilinin maaşından kesilmek üzere Bütçe Daire Başkanlığına bildirilir.
 • Gerek geç getirilen, gerekse kaybolan materyaller için tahsil edilen paralar, Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirler öncelikle Kütüphanenin ihtiyaçları için kullanır.

11. Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların kütüphane binası kullanımında değişikliklere ve kısıtlamalara gidebilir.

12. Kütüphane binası içerisinde kaybolan eşyalardan kişinin kendisi sorumludur.

13. Çalışma masalarında 30 dakikadan uzun süreliğine kitap, çanta vs eşya bırakılmaz. Belirtilen süreden fazla kullanılmayan masalardaki eşyalar kaldırılır. Kaldırılan eşyalar kütüphane danışma bankosundan teslim alınır. Eşya karışma veya kaybolması durumları kişilerin kendi sorumluluğundadır. Çalışma masalarına eşya bırakılarak gereksiz işgal eden kişiler öncelikle olarak sözlü uyarılır. Uyarıya rağmen aynı tutumda ısrar edilmesi durumunda cezai işlem uygulanır.

14. Kütüphane içerisinde kapalı su hariç yiyecek ve içecek tüketilmemelidir. Grup ve bireysel çalışma odalarında da aynı kural geçerlidir.

15. Kütüphanede yüksek sesle konuşulmamalıdır. Kütüphane sessiz ve bireysel çalışma alanıdır. Grup çalışma odaları haricinde kütüphane içerisinde sesli çalışma yapılmaz.

16. Kütüphanede cep telefonu kullanımı yasaktır. Kütüphane binasına girerken telefonlar sessiz duruma alınmalıdır.

17. Kütüphane içerisinde çalışma masalarında bilgisayar kullanırken “Mouse” kullanılması yasaktır. 

18. Kütüphane içerisindeki bilgisayarlar araştırma yapmak ve ders çalışmak içindir. Film, dizi film, video izlenmek ve oyun oynamak yasaktır.