izulogo

M. Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet AUM

Hakkında

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri, edebi ve siyasi kişiliği ile ilgili çalışmalar yapmak ve Türk kültür, düşünce ve sanat hayatına bu çerçevede katkıda bulunmaktır. 

Merkez'in faaliyet alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini yayınlamak, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek, Mehmet Akif Ersoy'un daha iyi tanıtılması çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları anlatıcıların hizmetine sunmak, faaliyet alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

Müdür V.

Prof. Dr. Turan Koç

Koordinatör

Doç. Dr. Necmettin Özmen

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Turan Koç

Prof. Dr. Beytullah Kaya

Doç. Dr. Necmettin Özmen

Doç. Dr. Bilal Yıldırım

Doç. Dr. Faruk Kanger

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Akay

Arş. Gör. Bedirhan Büyükduman

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Turan Koç

Doç. Dr. İbrahim Özen

Doç. Dr. Ahmet Kaplan 

Dr. Öğr. Üyesi Orkun Osman Bilgivar
 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Oral

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Saçkesen

Dr. Öğr. Üyesi Nükte Sevim Derdiyok