Uzaktan Eğitim Hakkında

İZÜTEM’de Türkçeyi internet üzerinden etkili bir şekilde öğrenmek isteyen uluslararası öğrenciler için çağdaş teknolojik imkânlar kullanılarak Microsoft Teams programı aracılığıyla zaman ve mekândan bağımsız olarak Türkçe öğretimi amaçlanmaktadır.

İZÜTEM öğretim görevlileri tarafından geliştirilen ders materyalleri, temaların günlük hayatta gerekliliği ve temaların birbirleriyle ilişkileri esas alınarak oluşturulur. Öğrenme sürecinde bilişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılarak bilgiler öğrenciye Web 2.0 araçları ile sunulmaktadır.  Görsel, işitsel ve yazılı olarak dil eğitim araçlarıyla sunulan bilgi ve beceriler, öğrencilerin derslerde kolayca Türkçe öğrenebilmelerine ve başarılı olmalarına destek ve imkân sağlamaktadır. Bu doğrultuda uzaktan Türkçe öğretimi öğrencilerin günlük hayatta sıkça kullanabileceği yapılar dört temel dil becerisine dayanan etkinliklerle öğretilmektedir.

Resim