İZÜTEM Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAÇKESEN       Müdür V.

Öğr. Gör. Necmettin AKAY                   Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÖZMEN        Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ONAR                Üye

Dr. Öğr. Üyesi Osman ÖZDEMİR         Üye