İZÜTEM Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAÇKESEN       Müdür V.                      (ahmet.sackesen@izu.edu.tr)

Öğr. Gör. Necmettin AKAY                   Müdür Yardımcısı         (necmettin.akay@izu.edu.tr)              

H. Hüseyin ÖKSÜZ                              İZÜTEM Sekreteri        (huseyin.oksuz@izu.edu.tr)

Bilge Ahmet KIRMIZI                           İZÜTEM Memuru          (ahmet.kirmizi@izu.edu.tr)