Misyon

Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek, üniversitede öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilere, akademisyen ve çalışanlara Türkçe öğretmek; yurt içi ve yurt dışı işbirlikleriyle Türkçe'nin daha geniş kitlelerce öğrenilmesini sağlamaktır.

Vizyon

Modern uygulama ve yaklaşımlarla Türkçe'yi günlük dil ve bilim dili olarak kullanabilen öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla araştırmalar ve uygulamalar yaparak çalışmalarıyla alanında takip edilen bir kurum olmaktır.