Müdürün Mesajı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İZÜTEM, Türkçeye dair araştırma ve uygulamalar yapan bir merkezdir. İZÜTEM, doğayla baş başa, gerçek bir kampüste, sıcak ve samimi bir havada dünyanın hemen her yerinden ülkemize gelerek eğitim görmek ve bu arada dilimizi öğrenmek isteyen uluslararası öğrencilere,  Üniversitemizin “İyi bir Eğitim Sözü” vizyonuna uygun bir şekilde Türkçeyi layıkıyla öğretmek gibi önemli bir görev üstlenmiştir. 

Merkezimiz, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Avrupa Birliği komisyonlarınca hazırlanan “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni”ndeki esas ve yöntemlere uygun bir şekilde eğitim vermektedir. İZÜTEM’de yılın her döneminde A1, A2, B1 ve B2, C1, C2 seviyelerinde eğitim verilmektedir. Derslerde, dinleme-konuşma-okuma-yazma sırası izlenerek öğrencilerin dört temel dil beceride eşit derecede Türkçeye hâkim olması hedeflenmektedir. Dersler, hafta içi ve hafta sonu yapılmakta ve her kur yaklaşık 8 hafta (140 saat) sürmektedir. İZÜTEM’de görev yapan tüm öğretim görevlileri üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği,  Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümleri mezunudur. Çoğu öğretim görevlimiz yüksek lisans ve doktora programlarını bitirmiş veya bunlara devam etmektedir. Merkezimiz akademik kadrosu ve geliştirdiği programı ile üstlenmiş olduğu önemli görevi layıkıyla yerine getireceğine inanmaktadır.

Merkezimizde tematik öğretim esastır. İZÜTEM öğretim görevlileri tarafından geliştirilen ders materyalleri, temaların günlük hayatta gerekliliği ve temaların birbirleriyle ilişkileri esas alınarak oluşturulur. Böylece öğrenciler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenir. Öğrenme sürecinde bilişim teknolojileri yoğun kullanılarak bilgiler öğrenciye görsel, işitsel ve yazılı olarak sunulmakta, öğrenciler, bir eğlence havasında geçen derslerde kolayca Türkçe öğrenebilmektedir.

Türk dilini sadece dil öğretimi olarak düşünmemek, aynı zamanda dil öğretimi ile birlikte kültürümüzü de öğrencilere aktarmak için sosyal etkinlikler ders içi ve dışı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Ders içi etkinlikler kapsamında konuşma dersleri, kültür dersleri, sinema saatleri ve yazma atölyesi gibi farklı programlar hazırlanırken, ders dışı etkinlikler olarak İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarına geziler düzenlenmekte ve doğa gezileri yapılmaktadır.

Dünyanın kültür başkenti olan İstanbul’da yer alan Merkezimiz, genç ve dinamik kadrosuyla kökleri tarihin derinliklerine uzanan, geniş bir coğrafyada konuşulan zengin dünya dillerinden biri olan Türkçemizi öğrenmek ve bu sayede kültür iklimimize girmek isteyen herkesi beklemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAÇKESEN
İZÜTEM Müdürü