"Suriyeliler İçin İleri Düzey Türkçe Eğitimi" Projesi

2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile yapılan protokolle yaklaşık 300 öğrenciye ileri düzeyde Türkçe öğretilmiştir. Eğitim süresince öğrenciler A1, A2, B1, B2, C1 ve Akademik Türkçe eğitimleri almışlardır.


Türkiye Diyanet Vakfı Projesi

2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile yapılan protokolle yurt dışında yaşamış ve Türkiye’de yükseköğrenim görecek öğrencilere destekleyici Türkçe eğitimi ve Türkiye’de yükseköğrenim görecek yabancı öğrencilere Türkçe dersleri verilmiştir.   


Marmara Eğitim Vakfı Projesi

2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında Marmara Eğitim Vakfı ile yapılan protokolle Endonezya’dan gelen öğrencilere başlangıç seviyesinde Türkçe dersleri verilmiştir.