Öğretim Modeli 

İZÜTEM’de öğrencilere iletişimsel dilsel yaklaşım çerçevesinde Türkçe öğretilmektedir. Bu bağlamda amaç öğrencilere dil bilgisi odaklı dil öğretimi değil, iletişimsel odaklı yani Türkçeyi günlük hayatta aktif olarak kullanılabilecek şekilde öğretmektir. Bu dil öğretimi sürecinde öğrencilerin temel dil becerilerine (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) eşit düzeyde önem verilmekte ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni bağlamında yer alan ilgili yeterlilikler dikkate alınarak dersler planlanmaktadır. Bunlara ek olarak dil bilgisi doğrudan değil buluş yöntemiyle anlatılmaktadır. Dil öğretiminin önemli parçası olan ölçme ve değerlendirmede ise sınavlar temel dil becerileri esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerin dil bilgisi doğrudan değil, dolaylı olarak yazma ve konuşma sınavlarının içerisinde ölçülmektedir. Ayrıca öğrencilerin anlatma becerilerini geliştirmek için derslere ek olarak konuşma ve yazma kulüpleri düzenlenmekte, bu amaçla öğrencilere Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri için çeşitli etkinlikler yaptırılmaktadır.


Öğretim Teknikleri

Başlangıçta kurslarımıza katılan öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak, aşağıda sıralanan öğretim yöntemleri kullanılmaktadır:

Aktarma
Yaratıcı drama
Grup tartışmaları ve Münazara
Sunum

Bilişim Teknolojileri (BT) öğrenme sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sayede, bilgi öğrenciye görsel, işitsel ve yazılı olarak sunulabilmektedir.

İZÜTEM’de eğitim süreci içerisinde öğrencilerle çeşitli Türkçe öğrenimine dönük sınıf içi oyunlar yapılmaktadır. Öğrencilerle yaratıcı drama uygulamaları ayrıca WEB 2.0 uygulamaları ders esnasında öğrencilerle yapılmaktadır.