Öğretim Modeli ve Teknikleri

Merkezimiz, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Avrupa Birliği komisyonlarınca hazırlanan “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni”ndeki ilke ve esaslarına uygun bir şekilde eğitim vermektedir. Derslerde Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan pek çok yöntem ve teknik kullanılmaktadır.

İZÜTEM öğretim görevlileri tarafından geliştirilen ders materyalleri, temaların günlük hayatta gerekliliği ve temaların birbirleriyle ilişkileri esas alınarak oluşturulur. Öğrenme sürecinde bilişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılarak bilgiler öğrenciye Web 2.0 araçları ile sunulmaktadır.  Görsel, işitsel ve yazılı olarak dil eğitim araçlarıyla sunulan bilgi ve beceriler, öğrencilerin derslerde kolayca Türkçe öğrenebilmelerine ve başarılı olmalarına destek ve imkân sağlamaktadır.