Dil Seviyeleri Hakkında

-İZÜTEM bünyesindeki Türkçe dersleri, güz ve bahar döneminde A1'den C1'e kadar açılan modüller üzerinden verilir.

-Dersler 7 (yedi)  hafta ve 140 (yüz kırk) saat olarak verilmektedir. Sekizinci hafta final sınavı yapılmaktadır. Seviye tespit sınavları kur başlangıcı tarihinden önceki Perşembe günleri yapılmaktadır.

-İZÜ Halkalı ve Altunizade kampüslerimizde haftanın her günü 09.00-13.00 / 13.30-17.00 / 17.30-21.00* saatleri arasında haftada toplam 20 (yirmi) saat olmak üzere günde 4 (dört) saat ders verilmektedir.

-Kurslarımızda "Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Ders Kitabı" okutulmaktadır.** 

-Kurs süresince çeşitli yazılı ve görsel ödevler verilmektedir. Seviyelerde belirtilen ortak tarihlerde film gösterimleri ve geziler düzenlenmektedir.

-Her seviyede iki ara sınav vardır. Yazılı ve sözlü sınavlar, kursun bitiminden sonraki sekizinci haftada yapılır.

-Tüm seviyelerde (A1, A2, B1, B2, C1) sertifika sınavı yapılmaktadır. Sertifika sınavı yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

* Yeterli öğrenci olması durumunda kurslar gün içerisinde açılmaktadır.
** Akademik Türkçe derslerinde farklı kaynaklardan metinler tercih edilir.

Dil Seviyeleri

Kurslarımız Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenmiş dil düzeylerine göre düzenlenmiştir. 

Başlangıç Düzey

Temel Dil Kullanımı

A1 – A2

Orta Düzey

Bağımsız Dil Kullanımı

B1 – B2

İleri Düzey

Yetkin Dil Kullanımı

C1

Akademik Türkçe

 

C1


Başlangıç Düzey (A1-A2)

A1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük yaşamdaki olağan ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında örneğin nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit düzeyde anlaşabilir.

A2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örneğin şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişinin söz konusu olduğu basit durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif edebilir.


Orta Düzey (B1-B2)

B1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, konuşmalarda açık bir standart dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilir. Türkçe'nin konuşulan yerlerde karşılaştığı çoğu durumun üstesinden gelebilir. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Deneyimleri ve olayları nakledebilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir.

B2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse somut ve soyut konular hakkındaki karmaşık metinlerin içeriğini ana hatlarıyla anlayabilir. Kendi branşı söz konusu olduğunda, bu alanlardaki tartışmaları da anlayabilir. Anadili Türkçe olanlarla yapacağı sıradan konuşmalarda önemli bir sıkıntı çekmeden iki tarafın da birbirlerini anlayabilecekleri şekilde, akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerini açık ve detaylı şekilde beyan edebilir, güncel bir soruna ilişkin görüşlerini izah edebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını tarif edebilir.


İleri Düzey (C1)

C1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, çeşitli konulardaki zengin içerikli ve uzun metinleri anlayabilir ve mantıksal bağlantıları kavrayabilir. Kelimeleri sık sık belirgin bir şekilde aramak zorunda kalmaksızın, kendisini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili gerek toplumsal hayatında, gerekse iş hayatında veya mesleki eğitim ve yükseköğrenimde etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konular hakkında açık ve belirli bir düzen içinde detaylı görüş bildirebilir ve bu sırada farklı stratejilerle diğer metinlerle gerektiği şekilde bağlantı kurabilir.

Akademik Türkçe (C1)

Bu seviyede, tüm dil becerilerini (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) geliştirme fırsatına sahip olacaksınız, böylece Türkçe seviyeniz ana dilinize daha yakın olacaktır.