İZÖMER Yönetimi

kamil arif

    Dr. Öğretim Üyesi Kamil Arif Kırkıç / Müdür V.

    Doktora: Marmara Üniversitesi

     Araştırma Alan: Tam Öğrenme, Yenilikçi Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri, Öğretmen Eğitimi,
     Program Geliştirme, Program Değerlendirme, Öğretim  Tasarımı, Test Geliştirme


sina

     Araştırma Görevlisi Sina Güzin Cengiz 

     Yüksek Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
     Yüksek Lisans: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

      Araştırma Alanı: Dil Gelişimi, Erken Okuryazarlık Eğitimi, Çocuk Gelişimi

        

 

                                  kadriye

     Yüksek Lisans Öğrenci Asistanı Kadriye Gürdağ

      Yüksek Lisans: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
      
merve      

      Yüksek Lisans Öğrenci Asistanı: Merve Gül Mazı

       Yüksek Lisans: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi