Amaçlar

• İZÜ personelinin yenilikçi eğitim teknolojilerini kullanarak aktif öğrenme ve öğretme faaliyetlerini desteklemek

• Eğitimde yeni pedagojik yaklaşımlar üzerine seminerler düzenleyerek personele öğretim faaliyetlerini planlamalarında yardımcı olmak

• Eğitimde mükemmellik ve sürekli gelişim çerçevesinde öğretim faaliyetleri hakkında bilgi ve veri toplayarak müfredat ve öğrenme ortamlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak

• Öğretim süreçlerini iyileştirmek için akademik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak

• Personel eğitimcilerinin ileri görüşlü olmalarını, sürekli kendilerini geliştirmelerini, teknolojiyi geliştirmelerini ve yaratıcılıklarını, liderliklerini, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini kullanmalarını destekleme

• Öğrenciler ve çalışanlar için gerekli altyapıyı ve ilham verici ortamı oluşturmak ve sürdürmek

• Sınıfta köprü öğretimi ve araştırma.

• Fakülte, personel ve öğrencilere teknoloji ile ilgili konularda daha iyi öğrenme sonuçları için sınıf içinde ve dışında eğitim teknolojilerini teşvik etmek.