izulogo

Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri

Hakkında

Üniversitemizde Prof. Dr. Halil İnalcık'ın 100. doğum yılı münasebetiyle, kendisinin aziz hatırasına 2016 yılında kurulan olan Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, onun akademik çalışma esaslarını takip ederek ortaya koyduğu eserleri yeni nesillere aktarmakla kalmayacak, onun ekolünün de en yakın takipçisi olacaktır. Sadece tarih alanında değil, hukuk, iktisat, İslami ilimler, edebiyat alanlarında da verdiği eserler dünyadaki çoğu üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Eserleri pekçok Balkan diline tercüme edilmiştir. Çince dâhil diğer diller için de çalışmalar yapılmaktadır.

İZÜ bünyesinde kurulan Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bir ilmi figür olarak Prof. Dr. Halil İnalcık'ı rehber edinerek ve tarih başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerdeki her türlü çalışmayı yapacak kapasitede donatılmıştır. Seminerler, kongreler, sempozyumlar düzenlenecek, gelecek nesillere onun metodolojisi azami ölçüde aktarılmaya çalışılacaktır. Bunu sağlamak için yayınlar da başta gelen faaliyetler arasında düşünülmektedir.

İnalcık’ın 100. Yaşına bir armağan olarak telakki edilecek araştırma merkezinin bu tür çalışmalar için örnek teşkil edeceği muhakkaktır.

Halil İnalcık Kimdir?

Prof. Dr. Halil İnalcık ülkemizin yetiştirdiği dünya çapındaki bilim adamlarından biridir. Prof. Dr. Halil İnalcık, akademik hayatta geçen yıllarında, sadece Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında saygın bir yer edinmiştir. Ankara Üniversitesi DTCF’nden emekli olduktan sonra Chicago Üniversitesi’ndeki hocalığı ona yeni bir çalışma dönemi kazandırmıştır. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi’nde kurduğu Tarih bölümü, akademik hayatının en verimli çağını ülkesinde geçirmesini sağlamıştır. Bu 75 sene içinde yazdığı eserlerin sadece sayıca değil, ilmi olarak çok üst seviyede olması, ona kolay kolay hiçbir bilim adamının erişemeyeceği bir şöhret, itibar ve daha da önemlisi, ekolünü sürdürecek öğrenciler yetiştirmesine vesile olmuştur.

Dünyanın her yerinde bir Halil İnalcık ekolünden bahsedilecek seviyede araştırmalar yapmış ve bunlar kabul görmüştür. Kendine has çalışma usulü, ilmi tarafsızlığı, bildiği lisanlara ait literatürü hakkıyla değerlendirmesi onun en kayda değer hasletlerindendir. Bugüne kadarki çalışmalarına atfen 22 ayrı üniversiteden fahri doktora payesi tevcih edilmiştir. 2011 yılında İslam dünyasının Nobel’i kabul edilen Kral Faysal ödülüne layık görülmesi, daha önce yurtdışındaki akademi üyeliklerinin yanında ilmi kıymetini adeta taçlandırmıştır.

Prof. Dr. Halil İnalcık, 26 Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir.

Akademik Kadro

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet BULUT

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ

Prof. Dr. Kadir CANATAN

Dr. Öğr. Üyesi Nuray OCAKLI

Yapılan Etkinlikler

 

Hall İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma Merkezi 

Pan-Islamic International Cooperation and Anticolonialism:
South Asia, Turkey, and Southeast Asia


Çalıştay: Erken Dönem Osmanlı Tarih Yazımı ve Kaynaklar. Sahada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar