Yüksek Lisans (Tezli)


Yüksek lisans (Master), lisans eğitimi tamamlandıktan sonra devam edilen eğitime verilen isim olup bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan akademik bir çalışmadır. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir tezle ispat etmesiyle tamamlanır. Yüksek lisans eğitimde kişi genel araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Araştırmacı çalışma yaptığı disipline daha metodolojik bakarken, temel çalışma alanını belirler.

Yüksek Lisans, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için eğer tezli yüksek lisans yapmayı düşünenlerin, ALES’e girip yeterli puan almış olması ve başvuru yaptıkları programların diğer gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi için ALES şartı aranmamaktadır.

Not: Uluslararası Öğrencilerin başvurularında ALES şartı aranmaz.