Yüksekokullar

BESYO 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yeni açılan Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile bu yıl eğitim – öğretime başlayarak başta dünya şehrimiz olan İstanbul’a, bölgeye, ülke ve dünya insanına hizmet edecek, insanların yaşam kalitesini artıracak; spor bilimlerine yönelik eğitim, araştırma ve projeler aracılığıyla milli ve manevi değerleri özümsemiş, evrensel değerlere açık sportif ve sosyal amaçlı uygulamalar ile sağlıklı bireyler yetişmesine hizmet edecek; toplumun, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek sağlayacak; sportif yeteneklerin geliştirilmesine aracılık edecek Beden Eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve spor yöneticileri yetiştirmeyi temel amaç edinmektedir. Yüksek okulumuzdaki eğitim - öğretim ile ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor biliminin interdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.